Авер'янов В.Б. (ред) Адміністративне право України. Академічний курс. Том 1

 • формат djvu
 • размер 6,80 МБ
 • добавлен 28 июня 2014 г.
Підруч.: У двох томах: Том I. Загальна частина / Ред. колегія: B. Б. Авер’янов (голова) та ін. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. — 592 с. У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення...

Авер'янов В.Б. (ред.) Адміністративне право. Том 2

 • формат doc
 • размер 669,40 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Підруч.: У 2 т.: Т .2. Особлива частина. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. — 600 с. У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник ґрунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів. М...

Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні

 • формат doc
 • размер 419.5 КБ
 • добавлен 22 мая 2010 г.
К.: Ін Юре, 1997. — 48 с— (Б-чка "Нова Конституція України") Виконавча влада і принцип поділу державної влади Система органів виконавчої влади Кабінет Міністрів як вищий орган в системі органів виконавчої влади: організація і правовий статус Центральні та місцеві органи виконавчої влади: організація і правовий статус Адміністративна реформа — невідкладна вимога часу Примітки

Авер'янов Вадим Борисович. Вибрані наукові праці

 • формат pdf
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. - 448с. У книзі зібрані наукові праці відомого українського правознавця-адміністративіста, доктора юридичних наук, професора, академіна НАПрН України, заслуженого юриста України, завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Вадима Борисовича Авер`янова. У виданні також представлено біогр...

Авер’янов В.Б. (ред.) Виконавча владa і адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 45,88 МБ
 • добавлен 29 июля 2013 г.
К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002.- 668. с. У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Укр.аіні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та ії правового регулювання н Україні. Переважне місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адмініетративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адмініс...

Авер’янов В.Б. (ред.) Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики

 • формат doc
 • размер 487,19 КБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с. У книзі розглядаються найважливіші інститути державного управління, що є предметом вивчення адміністративне-правової науки. Вирішальне місце відведено аналізу малодосліджених теоретичних аспектів взаємодії державного управління та адміністративного права, побудови і функціонування системи органів виконавчої влади, прийняття правових актів управління, гарантій реалізації та способів правово...

Авер’янов В.Б. (ред.) Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні

 • формат doc
 • размер 162,99 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Х.: „Право, 2002. – 132 с. Зб. наук. праць Зміст Авер'янов В. Б. - Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні Крупний О. Д. - Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація прав і свобод громадян Петришин О. В., Кучеренка Т. В. - Нормативно-правова база регіональної влади в Україні: шляхи удосконалення Битяк Ю.П. - Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування Яворський В. Д. - Місцеве само...

Авер’янов В.Б. Вибрані наукові праці

 • формат doc
 • размер 653,45 КБ
 • добавлен 16 декабря 2012 г.
Наукове видання/ Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник колективу), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Люлька Л.В. За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. — 448 с. У книзі зібрані наукові праці відомого українського правознавця-адміністративіста, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста...

Авер’янов В.Б. Вибрані наукові праці

 • формат djvu
 • размер 3,39 МБ
 • добавлен 26 декабря 2012 г.
Наукове видання/ Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник колективу), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Люлька Л.В. За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. — 448 с. У книзі зібрані наукові праці відомого українського правознавця-адміністративіста, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста...

Авер’янов В.Б. Вибрані наукові праці

 • формат epub
 • размер 552,47 КБ
 • добавлен 20 декабря 2012 г.
Наукове видання/ Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник колективу), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Люлька Л.В. За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. — 448 с. У книзі зібрані наукові праці відомого українського правознавця-адміністративіста, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста...

Авер’янов В.Б. Вибрані наукові праці

 • формат fb2
 • размер 523,05 КБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
Наукове видання/ Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник колективу), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Люлька Л.В. За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. — 448 с. У книзі зібрані наукові праці відомого українського правознавця-адміністративіста, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста...

Адміністративні стягнення та їх застосування

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 85,60 КБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
2012 р., 38 стр. Загальна характеристика адміністративних стягнень Адміністративні правопорушення та сутність адміністративного стягнення Система адміністративних стягнень та їх класифікації Видові особливості адміністративних стягнень Попередження та штраф, як одні з найпоширеніших видів адміністративних стягнень Оплатне вилучення та конфіскація предметів, що стали об’єктами адміністративного правопорушення Позбавлення спеціального права та гро...

Адміністративні та економічні методи управління

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 39,77 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
ПНУ ім.В.Стефаника, м.Івано-Франківськ, Ославський М.І., 34с., 2010р. Загальна характеристика методів державного управління. Адміністративні методи державного управління. Поняття і ознаки адміністративних методів управління. Організаційно-розпорядчі адміністративні методи. Регламентаційні (організаційно-стабілізуючі) адміністративні методи. Розпорядчі адміністративні методи. Економічні методи державного управління. Поняття і ознаки економічних ме...

Адміністративна відповідальність. Стадії адміністративного судочинства

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 33,46 КБ
 • добавлен 14 декабря 2012 г.
ЄГУ, 2012, 23 стор., список літ, посилання. Особливості адміністративної відповідальності. Стадії адміністративного судочинства.

Адміністративна реформа в Україні: досягнення та недоліки

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,55 КБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
Рік захисту 2011 Зміст Вступ Процес становлення адміністративної системи в Україні. Реалії та досягнення в сфері адміністративних перетворень. Проблематика та перспективи розвитку. Список використаниз джерел.

Адміністративне право

Реферат
 • формат doc
 • размер 8,24 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
У даній роботі звертається увага на такі питання, як : - Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення. -Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. -Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. -Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення.

Адміністративне право (частина 1)

Статья
 • формат html
 • размер 820,30 КБ
 • добавлен 14 апреля 2012 г.
Запоріжжя, 2011. - 147 с. Зміст: Предмет і система адміністративного права. Суб'єкти адміністративного права. Адміністративний примус. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність. Адміністративний процес. Забезпечення законності в державному управлінні. Контроль у державному управлінні.

Адміністративне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 157,28 КБ
 • добавлен 10 августа 2011 г.
Зміст: Поняття адміністративного права Предмет адміністративного права Історія розвитку адміністративного права в Україні Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод) Система адміністративного права Поняття норми адміністративного права Структура адміністративно-правової норми Поняття та сутність адміністративно-правових відносин Види адміністративно-правових відносин Поняття джерела адміністративного права Види джерел адміністр...

Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 123,79 КБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Чернівецький Національний університет ім. Федьковича, 2015. 30 с. Предмет правового регулювання адміністративного права. Методи адміністративного права. Система адміністративного права. Місце адміністративного права в системі права України. Історичний аспект розвитку адміністративного права.Перші Адміністративне право як наука і навчальна дисципліна. Концепція адмін.реформи. Поняття та ознаки адмін-прав норми. Структура адміністративної норми....

Адміністративне право, як галузь права.Система джерела, наука адміністративного права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,82 МБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 49 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Загальна характеристика адміністративного права як навчальної дисципліни та як галузі права. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Система адміністративного права та його співвідношення із суміжними галузями права. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства. Наук...

Адміністративне право, як галузь права.Система джерела, наука адміністративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 35,21 КБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Загальна характеристика адміністративного права як навчальної дисципліни та як галузі права. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Система адміністративного права та його співвідношення із суміжними галузями права. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства. Наука адміністративного права: поняття, пр...

Адміністративне правопорушення. Управління у сфері внутрішніх справ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 36,21 КБ
 • добавлен 30 декабря 2012 г.
ОНУ ім. Мечнікова, 2011, 21 стор., список літ., посилання. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. Особливості управління у сфері внутрішніх справ.

Адміністративний примус в Україні: поняття, ознаки, класифікація примусових заходів

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,77 КБ
 • добавлен 22 марта 2014 г.
Г. Запорожье, ЗНУ, 2012 год Курсова робота: 35 с., 30 джерел. Як об’єкт дослідження в курсовій роботі визначені заходи примусу, що застосовуються до винних осіб у разі вчинення правопорушення. Мета цієї курсової полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України і відповідних підзаконних нормативно-правових актів, узагальнення практики їх реалізації та численних наукових праць з питань адміністративного примусу розв’язати комплек...

Адміністративний примус у державному управлінні

Статья
 • формат doc
 • размер 34,34 КБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 32 стор. Поняття адміністративного примусу. Поняття ,ознаки адміністративного правопорушення. Скоад адміністративного правопорушення. Поняття адміністративної відповідальності та характеристика адміністративних стягнень.

Адміністративно-правові відносини

Статья
 • формат doc
 • размер 31,37 КБ
 • добавлен 07 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Адміністративно-правові відносини як різновид управлінських відносин. Структура адміністративних правовідносин. Види адміністративно-правових відносин. Відносини адміністративних зобов’язань та їх загальна характеристика.

Адміністративно-правові норми. Реалізація норм адміністративного права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 103,93 КБ
 • добавлен 24 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 10 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Поняття і функціональні особливості адміністративно-правових норм. Класифікація норм адміністративного права. Структура адміністративно-правової норми. Реалізація норм адміністративного права. Вимоги щодо застосування адміністративно-правової норми.

Адміністративно-правові норми. Реалізація норм адміністративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 35,20 КБ
 • добавлен 11 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Поняття і функціональні особливості адміністративно-правових норм. Класифікація норм адміністративного права. Структура адміністративно-правової норми. Реалізація норм адміністративного права. Вимоги щодо застосування адміністративно-правової норми.

Адміністративно-правове забезпечення державного управління у паливно-енергетичному комплексі

Статья
 • формат doc
 • размер 135,69 КБ
 • добавлен 28 апреля 2015 г.
Смірнова Наталія Романівна, НУ "ОЮА", Одеса 2015, конспект лекцій Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом Система і повноваження органів державного управління Засоби державного впливу Державний контроль і нагляд Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у паливно-енергетичному комплексі

Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,17 МБ
 • добавлен 28 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 12 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Загальна характеристика провадження у справах про адміністративне правопорушення Учасники провадження у справах про адміністративне правопорушення Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення Поняття адмінастративної відповідальності та характеристика адміністративних стягнень

Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Статья
 • формат doc
 • размер 29,81 КБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Загальна характеристика та зміст державного регулювання у сфері економіки. Система органів державного регулювання у сфері економіки, їх компетенція. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості, галузі фінансів, транспорту і комунікацій.

Адміністративно-правовий статус громадянина

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 53,12 КБ
 • добавлен 31 июля 2012 г.
ПНУ ім.В.Стефаника, м.Івано-Франківськ, Ославський М.І., 2010 Інститут громадянства в Україні. Поняття та ознаки громадянства. Основні питання набуття і припинення громадянства України. Адміністративно-правовий статус громадян. Співвідношення правового статусу людини і громадянина. Поняття, елементи і види адміністративно –правового статусу громадянина. Конституційні права та обов‘язки людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Конституційні...

Адміністративно-правовий статус Національної Гвардії України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 170,36 КБ
 • добавлен 01 мая 2015 г.
Смірнова Наталія Романівна, НУ "ОЮА", Одеса 2015, 31 ст. Вступ Теоретико-правові засади адміністративно-правового статусу Національної гвардії Адміністративно-правовий статус: поняття та структура Правове регулювання адміністративно-правового статусу Національної гвардії Характеристика елементів адміністративно-правового статусу Національної Гвардії Принципи, завдання та функції Національної Гвардії Повноваження Національної Гвардії Органіхаційно...

Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 23,89 КБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Україна, Одеса, НУ "ОЮА", 2011р. 22 стор. Поняття місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування Повноваження органів місцевого самоврядування з огляду на їх адміністративно-правовий статус

Адміністративно-правовий статус субєктів владних повноважень. Система органів виконавчої влади та їх компетенція

Презентация
 • формат ppt
 • размер 566,25 КБ
 • добавлен 27 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 11 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Правовий статус інших органів публічної адміністрації в адміністративних правовідносинах. Адміністративно-правовий статус Президента України. Адміністративно-правовий статус Прокуратури України. Адміністративно-правовий статус судів.

Адміністративно-правовий статус субєктів владних повноважень. Система органів виконавчої влади та їх компетенція

Статья
 • формат doc
 • размер 29,12 КБ
 • добавлен 29 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 20 стор. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Правовий статус інших органів публічної адміністрації в адміністративних правовідносинах.

Административное право (часть 2)

Статья
 • формат html
 • размер 443,33 КБ
 • добавлен 12 апреля 2012 г.
Запорожье, 2011. - 132 с. Содержание: Правовые основы управления экономикой. Управление финансами. Управление таможенным делом. Управление сельским хозяйством. Управление обороной государства. Управление национальной безопасностью. Управление органами внутренних дел. Управление иностранными делами. Управление юстицией. Управление охраной здоровья населения. Управление культурой. Управление в сфере социальной защиты населения. Управление физическо...

Административное право Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 208,48 КБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Понятие административного права. Сущность государственного управления. Механизм административно-правовой регуляции. Источники административного права. Граждане и их объединения как субъекты административного права. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Государственные служащие как субъекты административного права. Формы и методы государственного управления. Обеспечение законности в государственном управлении. Админист...

Алфьоров С.М. (ред.) Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Навч. посібник. – Дніпропетровськ, 2012. – 303 с. У підручнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства, типової навчальної програми відповідної дисципліни, розглянуто особливості адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіка адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих напрямів та сфер діяльності міліції. Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх спр...

Алфьоров С.М. (ред.) Адміністративне право України. Загальна частина

 • формат doc
 • размер 188,52 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2011.- 216 с. У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб'єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів адміністративного п...

Алфьоров С.М. (ред.) Адміністративне право України. Загальна частина

 • формат djvu
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с. У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб'єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів ад...

Алфьоров С.М. (ред.) Адміністративне право України. Загальна частина

 • формат pdf
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 11 февраля 2012 г.
К.: Центр учбової літератури, 2011.- 216 с. У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб'єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів адміністративного п...

Аналіз розмежування адміністративних і кримінальних правопорушень: постановка проблеми

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 41,85 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Інститут права КПУ, Запоріжжя, 2011. - 15 с. Визначити правильний (найбільш повний) варіант відповіді. Проаналізувати розмежування адміністративних і кримінальних правопорушень: постановка проблеми. Задача: Громадянин Корольов звернувся до Конституційного Суду зі скаргою на дії посадових осіб міської державної адміністрації, якими вони порушили його право, передбачене Конституцією. Зокрема він стверджував, що посадова особа, на його прохання не н...

Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права)

 • формат doc
 • размер 338.01 КБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
(оттиск из "Университетских известий", 1889 г. ) - Киев, 1890 г. Содержание Введение Общие понятия Предмет и значение науки полицейского права Метод и национальный характер полицейского права Система полицейского права Исторический очерк учений о народном благосостоянии Древний период Браминизм и буддизм Учение Платона Учение Аристотеля Стоики и эпикурейцы Воззрения еврейского законодательства Христианство и средние века Новое время Экономисты По...

Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи

 • формат pdf
 • размер 46,29 МБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Монографія Луганськ: РВВ ЛABC, 2004. - 320с. У монографії вперше комплексно досліджуються об'єктивні та суб'єктивні чинники необхідності вдосконалення правових форм державного управління в умовax правової реформи в Україні, використання адміністративних договорів у регулюванні управлінських правовідносин. Проаналізовано зміст і характерні ознаки адміністративних договорів, запропоновано критерії їх класифікації, правовий механізм порядку укладенн...

Бєлоусов Ю.Л., Батчаєв В.К. (заг. ред.). Адміністративні послуги ДМС та МВС: аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Науково-практичне видання. — Київ, 2013. — 92 с. Видання книги здійснено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст видання є одноособовою відповідальністю Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціації УМДПЛ) і за жодних обставин не може вважатись як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Білоглазова Н.О. Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 4,04 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник: Ямкова Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук Київ - 2015 Актуальність теми. Здійснення системних реформ, сутністю яких є утвердження в Україні європейських цінностей, вимагає по-новому поглянути на «кровоносну систему» економіки держави і суспільства в цілому - банк...

Білокур Є.І. Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 321,98 КБ
 • добавлен 13 ноября 2015 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Є.І. Білокур. – О., 2015. – 23 с. Дисертація є науковим дослідженням функцій державного управління, їх особливостей та видів. Проаналізовано рівень наукових розробок категорії «функції державного управління». Визначено поняття та досліджено сутність функцій державного управління. Розкрито співвідношення поняття «функції державного управління» із суміжними поняттями, такими як «функції управління»,...

Білокур Є.І. Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 12 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Одеса - 2015. Актуальність теми. Процеси кардинальної політичної, економічної та соціальної трансформації, що відбуваються в Україні, актуалізують проблеми державного управління, особливо у контексті адміністративно-правової реформи, та знаходять своє висвітлення у сучасних дослідженнях...

Бабич О.М. Співвідношення централізації і децентралізації в системі державного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 146,15 КБ
 • добавлен 28 апреля 2014 г.
Статья. Опубликована в "Часописі Київського універитету права" — 2011. — № 2. — С. 109-113 Стаття присвячена дослідженню співвідношення централізації і децентралізації в системі державного управління.

Багній М., Яцків Т. Практичний посібник Державна реєстрація громадських об’єднань та благодійних організацій

 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
Навчальний посібник. - Львів, 2014, - 176. У посібнику висвітлені питання державної реєстрації громадських об’єднань та благодійних організацій відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Видання підготовлене ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту «Консультаційний ресурсний центр для громадських неурядових організацій», що виконується за підтримки програми «Громад...

Бандурка О.М. (ред.) Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку

Статья
 • формат doc
 • размер 477,30 КБ
 • добавлен 05 июля 2014 г.
(На укр. яз.) Матеріали науково-практичної конференції. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2012. – 256 с. Анотація. Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за дев’ятьма основними напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок адміністративного права з іншими. юридичними науками; ро...

Бандурка О.М. Управлiння державною податковою службою

 • формат doc
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Монографію присвячено дослідженню організаційно-правових питань управління державною податковою службою в Україні, визначенню її призначення, завдань, функцій, структури та правового статусу, аналізу завдань, структури та повноважень податкової міліції, форм управління в державній податковій службі, специфіки роботи з її персоналом, а також шляхів удосконалення управління державною податковою службою. Для науковців, практичних працівників, виклад...

Бандурка О.М., Левченко К.Б., Литвинов О.М. (ред-ри) Науково-практичний коментар до Закону України Про протидію торгівлі людьми

 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 26 октября 2016 г.
К. : Агентство Україна, 2013. – 182 с. Постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», розкриває організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам. Розкрито термін...

Банчук О. Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні

 • формат pdf
 • размер 745,39 КБ
 • добавлен 08 апреля 2014 г.
К.: Конус-Ю, 2009. - 272 с. Книга присвячена дослідженню питань інспекційної (контрольно-наглядової) діяльності адміністративних органів в Україні. Обґрунтована необхідність зміни теоретичного поняття адміністративного контролю (нагляду) і адміністративного примусу з метою врахування правової доктрини європейських країн. Аналізуються практичні проблеми здійснення перевірок органами влади і відповідність окремих інспекційних повноважень європейськ...

Банчук О., Коліушко І. та ін. Корупційні ризики надання адмінстративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 22 апреля 2014 г.
К. Москаленко О.М. ФОП, 2009. - 196 с. У книзі представлені результати дослідження корупційних ризиків у двох сферах діяльності органів публічної адміністрації: надання адміністративних послуг та контрольно наглядовій діяльності. З цією метою було здійснено камеральний аналіз потенційних корупційних ризиків, сформульовано рекомендації щодо їх усунення (мінімізації), а також проведено оцінку обгрунтованості названих ризиків та запропонованих реком...

Барабановский В.С. (изд.) Захисти свое право!

 • формат pdf
 • размер 17,97 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Автор: ВГО "Комітет виборців України". К.: ФОП Барабановский В. С. , 2010. — 32 с. Інформаційно-просвітницька брошура для горомадян по адміністративному судочинству. Дане видання призначено для широкого використання громадянами України з метою захисту їх прав від порушень з боку держави. Оскільки громадяни кожен день звертаються до державних установ і мають конкретні проблеми при комунікації з ними, необхідно знати як саме громадянин має відстоят...

Берлач А.І. Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 457,10 КБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
Навч. посіб. – К.: Ун-т Україна, 2005. – 472 с. Навчальний посібник для дистанційного навчання з курсу Адміністративне право України є експериментальним виданням, в якому за модульним принципом відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України з урахуванням наукових здобутків у цій сфері та змін до адміністративного законодавства. Зміст навчального посі...

Берлач Ю.А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 23 декабря 2014 г.
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2014. В роботі здійснено аналіз сутності та особливостей прояву рейдерства в українських умовах, наголошено на його відмінностях із суміжними поняттями, проведено правову характеристику цього явища. Сформульовано відповідне авторське визнач...

Берлач Ю.А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 60,29 КБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2014. Мета дослідження полягає у тому, щоб визначити сутність та механізм рейдерства, проаналізувати сучасний стан адміністративно-правового забезпечення протидії рейдерству, а також сформулювати пропозиції щодо його вдосконален...

Битяк Ю.П. (ред.) Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 315,54 КБ
 • добавлен 10 февраля 2012 г.
Харків; Право, 2001. - 528 с. У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Битяк Ю.П. (ред.) Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 572,84 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с. У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначаються основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних...

Битяк Ю.П. (ред.) Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 419,35 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Електронний ресурс. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 365 с. У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Битяк Ю.П. (ред.) Адміністративне право України

 • формат pdf
 • размер 10,75 МБ
 • добавлен 13 августа 2013 г.
Підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2010. — 624 с. У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначено основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закла...

Битяк Ю.П. Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 161,70 МБ
 • добавлен 17 декабря 2015 г.
Підручник. — 2-ге вид., переробл. та допов. — Х. : Право, 2013. — 656 с. — ISBN 978-966-458-195-7. У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади

 • формат rtf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Монографія. X.: Право, 2005. - 304 с. У монографії на основі комплексного дослідження організацій по-правових засад державно-службових відносин в Україні із залученням конституційного права, теорії держави і права, науки управління та інших галузей знань висвітлюються проблеми становлення та розвитку державної служби в Україні, її соціальна роль, функції, поняття та види, значення для утвердження державності в Україні. Наводиться загальна характ...

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади

 • формат pdf
 • размер 12,49 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Монографія Х.: Право, 2005.-304 с. У монографії на основі комплексного дослідження організаційно-правових засад державно-службових відносин в Україні із залученням конституційного права, теорії держави і права, науки управління та інших галузей знань висвітлюються проблеми становлення та розвитку державної служби в Україні, їі соціальна роль, функції, поняття та види, значення для утвердження державності в Україні. Наводиться загальна характерист...

Битяк Ю.П. та ін. (укл.) Публічна служба в Україні

 • формат pdf
 • размер 4,03 МБ
 • добавлен 17 сентября 2016 г.
Навчально-методичний посібник. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. — 57 с. Для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України денної форми навчання другого (магістерського) рівня. Вступ. Програма навчальної дисципліни “Публічна служба в Україні”. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи. Завдання до практичних...

Битяк Ю.П., Данилян О.Г. (ред.) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 03 октября 2013 г.
Монографія. — Х.: Право, 2010. — 384 с. Монографія присвячена дослідженню правових основ формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції, визначенню ролі верховенства права, правосвідомості та правової культури в діяльності органів державної влади. У монографії також розглядаються досвід удосконалення органів державної влади європейських країн та можливості його застосування в Україні, теоретико-правові аспекти фун...

Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть)

 • формат txt
 • размер 137,47 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Учебное пособие. -Харьков: - 000 Одиссей , 1999. - 224 с. ВВК 966-7334-51-1 В учебном пособии сделан анализ наиболее существенных вопросов государственного управления и административного права. Рассмотрены проблемы, касающиеся предмета, метода административного регулирования, системы и источников административного права, административно-правовых норм и отношений, их особенности, субъектов административного права, форм и методов управленческой де...

Битяк Ю.П., Зуй В.В., Писаренко Н.Б. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 753,05 КБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни Адміністративне право (відповідно до вимог ECTS) для студентів II курсу / Уклад.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Н.Б. Писаренко та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 88 с. Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, практичних, семінарських занять та самостійної роботи Програма навчальної дисципліни Адміністративне право Список основної л...

Бугера С.І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 171,58 КБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ – 2007. Мета дисертаційної роботи полягає у поглибленні теоретичних засадорганізаційно-правового забезпеченнярозвитку державного регулювання в галузі бджільництва, а також в обґрунтуванні наукових висновків і пропозицій щодо їх практичного використання на галузевому рівні.

Бурбика М.М., Солонар А.В., Янішевська К.Д. Адміністративне право України

 • формат djvu
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Навчальний посібник. — Суми: Мрія, 2015. — 358 с. Навчальний посібник містить основні положення з курсу адміністративного права України. Особлива увага акцентується на ключових поняттях кожної з представлених тем курсу. Автори відокремили доступні для розуміння формулювання визначень і понять. Видання розраховане на викладачів, студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, випускників, абітурієнтів. Адміністративне право як гал...

Буроменський М.В. (ред.) Збірник судових рішень з процедури надання статусу біженця в Україні. Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 154,31 КБ
 • добавлен 20 марта 2014 г.
Харків: "Яшма", 2005. - 151 стр. Пропонований науково-практичний коментар здійснено в Україні вперше. Видання містить аналіз судової практики щодо процедури надання статусу біженця, яка передбачена Законом України «Про біженців». Коментар містить посилання на міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, офіційні позиції УВКБ ООН, ECRE, інших міжнародних організацій, а також відповідну практику Європейс...

Відшкоодування шкоди, завданої публічною адміністрацією

Статья
 • формат doc
 • размер 67,06 КБ
 • добавлен 13 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 31 стор. Поняття шкоди, завданої державою або органами влади Підстави і межі відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією. Процедура відшкодування. Основні проблеми у сфері відшкодування шкоди, завданої державою або органами влади Способи відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органі...

Василенко І.К., Доненко В.В., Заброда Д.Г. та ін. Професійна діяльність працівників Патрульної служби МВС

 • формат doc
 • размер 248,84 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 168 с. На підставі аналізу законодавства України, а також практики діяльності патрульної служби МВС України, викладені правові, теоретичні засади організації взаємодії діяльності працівників цього підрозділу міліції громадської безпеки. Окрему увагу приділено встановленню місця ПС МВС України в системі суб’єктів охорони громадського порядку, прав і обов’язків н...

Васильева Т.С. Адміністративно-правовий режим господарської діяльності в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 27,00 КБ
 • добавлен 13 мая 2014 г.
Автореферат дисертаціъ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2011. Дисертацію присвячено з’ясуванню сутності та змісту адміністративно-правового режиму господарської діяльності в Україні, а також теоретичним та практичним проблемам його реалізації. Застосування науково...

Венедиктов В.С., Іншин М.І. та ін. Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 22 марта 2014 г.
Науково-практичний посібник. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 309 с. У науково-практичному посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану управління державною службою в Україні. Проаналізовано поняття, зміст та призначення державної служби в Україні, визначено її види. Охарактеризовано сучасний стан розвитку державної служби в Україні. Визначено сутність та основні напрямки кадрово...

Визначте цілі та напрямки адміністративної реформи в Україні. Роль та значення адміністративного права в умовах побудови правової демократичної держави

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 46,83 КБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова місто Одеса викладач Білик П. П. Економіко-правовий факультет 2011 рік 3 курс заочного відділення Спеціальність «Правознавство» Зміст Визначте цілі та напрямки адміністративної реформи в Україні Роль та значення адміністративного права в умовах побудови правової демократичної держави Задача Список використаних джерел

Галай А.О., Галай В.О., Головко Л.О., Муранова В.В. та ін. Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству

 • формат pdf
 • размер 3,15 МБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Монографія. - К: КНТ, 2014. — 160 с. Видання підготовлене за результатами наукового дослідження досвіду попередження та протидії домашньому насильству в країнах світу. Дослідженням охоплено вибрані англосаксонські країни, країни Західної та східної континентальної Європи, країни пострадянського табору. Ключовими аспектами вивчення стали державна політика, національне законодавство, кращі практики попередження і протидії сімейному насильству в ді...

Галунько В.В. (ред.) Адміністративне право України. Том 1. Загальне адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 25 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Херсон: Грінь Д.С., 2015. — 272 с. У навчальному посібнику розкрито зміст Загального адміністративного права України. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності суб’єктів владних повноважень, що відповідає цінностям країн-учасниць Європейського Союзу, коли основним завданням публічної адміністрації є забезпечення прав, свобод і законних інтересів невладних фізичних і юридичних осіб. Матеріал викладено в лак...

Галунько В.В., Тополя Р.В., Єщук О.М., Саунін Р.Д. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

 • формат pdf
 • размер 1012,12 КБ
 • добавлен 25 октября 2015 г.
монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 180 с. У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Призначається для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих нав...

Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін

 • формат pdf
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
Монографія – К. : Легальний статус, 2012. – 348 с. ISBN 978-966-8312-64-9 Дослідження «Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін» стосується правових, фінансових та організаційних аспектів реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формування їх нової просторової основи. У роботі викладено аргументи щодо необхідності таких змін, ґрунтовно описано теоретичні основи адміністративно-територіального устрою,...

Гарантії діяльності народних депутатів України

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,17 КБ
 • добавлен 20 ноября 2013 г.
План. Вступ. Основні засади правового статусу народного депутата України. Правове регулювання правового статусу депутата. Участь депутата у здійсненні державної влади в сесіях Ради, та її органах. Реалізація прав народним депутатом у Верховній Раді та її органах. . Висновок. Список використаної літератури і нормативних актів. В даній роботі використано 13 нпа , є зноски. 21 сторінка загалом. 2012 рік.

Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров'я

 • формат pdf
 • размер 24,82 МБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 312с. У роботі розкрито головні напрямки державної політики о хорони здоров'я перехідного періоду від так званої соціалістичної доби до демократичного суспільства, поняття і зміст, а також особливості державного управління в цій галузі, показана сучасна система охорони здоров’я в Україні та визначені напрямки її реформування. Видання призначене для лікарів-організаторів охорони здоров’я, працівників місцевих держав...

Глущенко С.Є. Актуальні проблеми адміністративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 138,73 КБ
 • добавлен 29 октября 2014 г.
/ Лекційний курс. - 2011 Необхідною умовою успішного реформування адміністративного права як фундаментальної галузі українського права є створення нової теоретико-методологічної бази адміністративно-правової науки. Звернення до теорії й методології адміністративного права – це єдино можливий шлях становлення цієї галузі в нових соціально-економічних умовах розвитку українського суспільства. Серед ключових проблем, які зараз потребують насамперед...

Голікова К.О. Дисципліна та законність у державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення

Статья
 • формат pdf
 • размер 141,63 КБ
 • добавлен 19 мая 2014 г.
Статья. Опубликована в "Часописі Київського університету права" — 2013. — № 2. — С. 110-113 У статті розглядається роль органів державної влади в розвитку і забезпеченні дисципліни та законності суспільних відносин. Визначені ознаки суб’єктів державного управління, що здійснюють свою діяльність у сфері дисципліни та законності. Зазначені прогалини органів державної влади, в сфері регулювання державного управління суспільних відносин. На підставі...

Головенко Р., Котляр Д. (ред.) Закон України Про доступ до публічної інформації

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Науково- практичний коментар. - Київ: "Фундація Центр суспільних медіа", 2012. - 336 с. Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України Про доступ до публічної інформації, що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. Закон визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини – права на отримання інформації, зокрема, про діяльність органів влади. Він містить багато новацій, які раніше не...

Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України

 • формат doc
 • размер 127,49 КБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
Навчальний посібник. Київ, 2004. - 200 с. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України. Суть, ознаки та принципи державного управління. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Поняття суб’єктів адміністративного права та їх система. Громадяни та їх об’єднання як суб’єкти адміністративного права. Президент України та органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Державні службо...

Гошовська В.А. (ред.) Взаємодія Верховної Ради України із суб’єктами державного управління: історія та сучасний стан

 • формат pdf
 • размер 370,70 КБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Наук. розробка / В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, Л. А. Пашко та ін. ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с. Наукова розробка виконана в рамках комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”. В її основу покладено результати науково-дослідної роботи за темою “Теоретико-методологічні засади взаємодії Верховної Ради України з суб’єктами державного управління” (ДР №0111U000148). Призначена для слухач...

Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права

Дисертация
 • формат doc
 • размер 369,29 КБ
 • добавлен 14 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 2008 р. Зміни, які відбулися за останні півтора десятиріччя в нашій країні, вплинули на усі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства, не залишивши осторонь також і правову науку, наслідки впливу на яку вражають своїм обсягом. Привертає насамперед увагу виникнення принципово нових галузей юриди...

Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О. Адміністративне право і процес УНР в екзилі

 • формат doc
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 18 января 2016 г.
К.: Дакор, 2015. - 500 с. У виданні відтворені документи, які відкривають невідомі сторінки історії змагань за українську державність у 20-30 роках ХХ століття. Увазі читача пропонуються проекти Судоустрою 1931 року, Адміністративного кодексу 1932 року і Закону про суди в адміністративних справах 1932 року Української Народної Республіки. До кожного проекту подано мотиви (науково-практичні коментарі), якими обґрунтовується потреба їхнього ухвален...

Грищук А.Б. Адміністративно-правове регулювання професійної підготовки державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. — Львів, 2015. — 230 с. Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Теоретико-методологічні засади дослідження професійної підготовки державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні Історіографія становлення та розвитку інституту державної служби в Україні Нормативно-правове регулювання діяльності державних службов...

Гуменюк В.А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 70,51 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Університет внутрішніх справ. - Х., 2000. Сутність адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, поняття та значення здійснення дозвільної системи як одного з її напрямків Поняття та види об’єктів, дозвільну систему щодо яких здійснюють органи внутрішніх справ Проблеми правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ по здійсненню дозвільної системи Організація діяльності органів внутрішніх...

Гуменюк В.А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 16,95 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.А. Гуменюк; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи, проблемам адміністративно-правового регулювання їх діяльності в цій сфері. Проаналізовано сутність, значення та місце дозвільної системи в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ, особливості та види її об'єктів, їх техніко-юрид...

Гуржій Т.О. Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 72,37 МБ
 • добавлен 13 января 2016 г.
К. : КНТ; X. : Бурун і К, 2011. — 680 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням здобутків вітчизняної адміністративно-правової науки, новел законодавства, сучасної адмінітсративної практики, модульної технології навчання. Структура посібника включає три навчальні модулі: "Основи адміністративного права", "Відповідальність за адміністративні поступки" та "Публічне адміністрування в окремих галузях і сферах". У першому модулі розглядються о...

Гурковський М.П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 19 октября 2015 г.
монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с. Ця робота є першим монографічним дослідженням реєстраційної діяльності публічної адміністрації в організаційно-правовому аспекті. В ній представлено авторську позицію щодо сутності реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розкрито правову природу реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розглянуто питання щодо місця інституту реєстрації в системі адміністративного права; змісту і о...

Гусаров С.М. (ред.) Міграційне право України

 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 13 февраля 2017 г.
Підручник / [С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С. М. Гусарова. — Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с. Передмова Міграційне право — підгалузь адміністративного права України. Міграційне право та його місце в правовій системі України. Становлення та розвиток міграційного права в Україні. Поняття, предмет міграційного права та його завдання. Принципи та функції міграційного п...

Демкова М. ред. Прозорість влади - умова належного урядування (аналіз та рекомендації)

 • формат pdf
 • размер 278,08 КБ
 • добавлен 28 апреля 2014 г.
Київ, 2008. - 52 с. Брошура ілюструє основні міжнародні принципи прозорості влади, доступу до публічної інформації, відповідність українського законодавства та практики цим принципам, досвід зарубіжних країн у цій сфері, основні проблеми, які перешкоджають належній реалізації права на доступ до інформації в Україні, пропозиції щодо вирішення проблем, зокрема, шляхом прийняття закону про доступ до публічної інформації. Видання адресоване переважно...

Демкова М., Шаповал І. Чому Україні потрібен закон про доступ до публічної інформації

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 10 апреля 2014 г.
Київ, 2009. – 36 с. Брошура наводить переконливі аргументи щодо прийняття в Україні закону про доступ до публічної інформації, як необхідного механізму реалізації кожним права на доступ до інформації в органах влади, що, у свою чергу, сприятиме досягненню прозорості і відкритості влади, зробить її більш підконтрольною громадськості, а отже, підвищить її ефективність. Окрім того, брошура містить порівняльний аналіз норм Закону України «Про інформа...

Демкова М.С., Коба С.С., Лавриненко І.О., Український Д.Я. Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади

 • формат pdf
 • размер 869,88 КБ
 • добавлен 18 апреля 2014 г.
К.: Конус-Ю, 2007. - 260 с. Ця книга присвячена дослідженню інституту відшкодування у позасудовому порядку шкоди, завданої діями чи бездіяльністю держави, її органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. У книзі проаналізовано чинне українське законодавство в сфері відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією, викладено та проаналізовано основні моделі відшкодування такої шкоди в позасудовому по...

Деревянко Б.В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти

 • формат doc
 • размер 385,69 КБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
монографія. – Донецьк : ПП «Видавничий дім «Кальміус», 2012. – 527 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу при цьому було приділено правовому регулюванню надання послуг. У монографії показано, що послуги у сфері освіти поділяються на основні та додаткові освітні, та інші (не освітні) послуги у сфері освіти. В залежності від виду послуг різниться їх правове регулювання...

Державна служба і державні службовці у системі суб`єктів владних повноважень

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,46 МБ
 • добавлен 09 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 17 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Державна служба в Україні та державні службовці. Особливості проходження служби державними службовцями. Класифікація посад державних службовців. Служба в органах внутрішніх справ.

Державна служба і державні службовці у системі субєктів владних повноважень

Статья
 • формат doc
 • размер 33,17 КБ
 • добавлен 27 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 26 стор. Державна служба в Україні та державні службовці. Особливості проходження служби державними службовцями. Класифікація посад державних службовців. Служба в органах внутрішніх справ.

Державне керівництво адміністративно-політичною діяльністю

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 18 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Загальна характеристика сфери юстиції як складової адміністративно-політичної діяльності держави. Правові та організаційні засади управління у сфері юстиції. Зовнішньополітична сфера державної діяльності: організаційно-правові засади управління закордонними справами. Система державних органів, які здійснюють уп...

Державне керівництво адміністративно-політичною діяльністю

Статья
 • формат doc
 • размер 41,67 КБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 32 стор. Загальна характеристика сфери юстиції як складової адміністративно-політичної діяльності держави. Правові та організаційні засади управління у сфері юстиції. Зовнішньополітична сфера державної діяльності: організаційно-правові засади управління закордонними справами. Система державних органів, які здійснюють управління у сфері закордонних справ.

Державне управління

Статья
 • формат doc
 • размер 320,26 КБ
 • добавлен 24 февраля 2012 г.
Курс лекцій НУДПСУ 2011 р. Теми: Предмет і метод державного управління Державна влада, її органи та органи державного управління в Україні Державне і регіональне управління та місцеве самоврядування: проблеми співвідношення і взаємодії Апарат державного управління Реалізація прав громадян у державному управлінні Підготовка та прийняття рішень у державному управлінні Законність та відповідальність у державному управлінні Контроль у державному упра...

Державне управління

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 226,39 КБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
КНУБА. Київ. 2015. 67 стор. Основні поняття державного управління. Правова діяльність та засади органів державного управління. Проблеми та перспективи органів державного та регіонального управління. Висновок. Література.

Державне управління в сфері телебачення та радіомовлення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,44 КБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
ОНУ Мечнікова, Одеса/Україна, 40 стор., список літератури, посилання. Захист 2012 р. "Відмінно". Вступ Загально-правові аспекти державного управління в сфері телебачення та радіомовлення Поняття державного управління в сфері телебачення та радіомовлення Правове регулювання державного управління сфері телебачення та радіомовлення Система органів державного управління в сфері телебачення та радіомовлення та їх правовий статус Загальна характеристик...

Державне управління як наукова категорія

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,27 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Национальная академия прокуратуры Украины, Киев, Украина 2012 г. (10 страниц) Вступ Особливості застосування категорії "державне управління в сучасній юридичній науці та законодавстві Наукові засади і поняття державного управління Сутність державного управління Категорії державного управління Висновки Список використаних джерел

Державний контроль в управлінні, його види та значення

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,14 КБ
 • добавлен 26 июля 2010 г.
Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи, Види державного контролю та його значення, Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади, ТНЕУ, 2010, 17 с., зноски+список літератури

Джерела адміністративного права

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,91 КБ
 • добавлен 19 апреля 2014 г.
ДДУВС, Дніпропетровськ/Україна, наук. керівник - Наливайко Л. Р., 2014 рік, 24 стор. В контрольній роботі розглянуті такі питання: Поняття джерела адміністративного права Система джерел адміністративного права Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права

Добровольський О.І. Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Юнін Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент Київ — 2015 Актуальність теми. Якісна та ефективна протидія корупції у системі органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) є дуже важливим питанням, що гостро стоїть перед Україною, адже са...

Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції (ККЗ)

 • формат doc
 • размер 97.5 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
НАДУ при Президентові України, Київ, 2011. - 12 с. Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції. Предмет розгляду: "Удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади" В роботі проаналізовано питання удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади, внесено альтернативні шляхи вирішення проблеми, обгрунтовано вибір оптимального варіанту.rn

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні

 • формат pdf
 • размер 36,37 МБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
К.: Ін Юре, 1999.- 245 с. У навчально-мtтодичному посібнику розглядаються вихідні теоретичні положення державної служби, проблеми їі становлення в Україні; питання проходження державної служби; державної кадрової політики; реформування державної служби. Аналізується досвід організації і функціонування державної служби в зарубіжних країнах. Розраховане на слухачів системи підготовки магістрів державного управління та перепідготовки державних служб...

Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

 • формат pdf
 • размер 518.04 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навч. -метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 52 с. У навчально-методичних матеріалах розкрито питання правового статусу публічних службовців, зокрема: права, обов’язки, обмеження і заборони, гарантії і соціальний захист. Розкрито зміст такого елементу правового статусу, як відповідальність публічних службовців, зокрема види відповідальності, характеристика правопорушень та статус суб’єктів, наділених правом притягнення публічних службовців до в...

Дудник Л.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву

Дисертация
 • формат doc
 • размер 633,35 КБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2007 р. Дисертація присвячена розробці адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються правопорушниками від імені суб’єктів господарювання у сфері під...

Заброда Д.Г., Фролов О.С. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • формат doc
 • размер 460,57 КБ
 • добавлен 25 ноября 2009 г.
Курс лекцій / к. ю. н. Заброда Д. Г., к. ю. н. доцент Фролов О. С. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2008. – с. 390 У курсі лекцій з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства України розкриваються загальні засади адміністративної діяльності ОВС Розглянуто теоретичні основи цього напряму діяльності органів внутрішніх справ, особливості адміністративно-правового статусу працівників міліції, систему та завдання підрозділів міліції громадсь...

Законність і дисципліна в державному управлінні, способи їх забезпечення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,13 МБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 8 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів їх забезпечення Контроль та його види Поняття та форми забезпечення законності в правозастосовній діяльності ОВС

Законність і дисципліна в державному управлінні, способи їх забезпечення

Статья
 • формат doc
 • размер 42,25 КБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів їх забезпечення Контроль та його види Поняття та форми забезпечення законності в правозастосовній діяльності ОВС

Законодательное регулирование информационной деятельности

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 30,32 КБ
 • добавлен 01 января 2016 г.
Автор и выходные данные не указаны, Украина, 1997. - 31 с. Предмет - Менеджмент Информация и информационные системы Этапы их развития Основные этапы развития ИС Процесс управления и информационный менеджмент Законодательное регулирование информационной деятельности Классификация информационных систем Управленческая информация и закономерности ее движения Организация коммуникативных процессов

Засади адміністративно-територіальної реформи в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,15 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Презентація була сформована на базі нормативно-правових актів та нормативів адміністративних, територіальних документів. Містить 44 слайда, розкриту схему сучасного адміністративно-територіального устрою України, тощо

Злобін С.В., Майданевич С.О. та ін. Наші права: участь громадян в управлінні державними справами

 • формат pdf
 • размер 704,69 КБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
Брошура. Заг. ред. Дніпренко Н. К., - Вінниця: "Консоль", 2006. - 64 с. ISBN (10) 966-647-088-8 У брошурі"Наші права: участь громадян в управлінні державними справами" розкривається механізм реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами, отримання інформації про діяльність органів виконавчої влади, порядок отримання такої інформації. Брошура призначена для державних службовців, представників інсти...

Ківалов С.В., Лавренова О.І. Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 23 февраля 2016 г.
Монографія. - Одеса: Фенікс, 2015. - 190 с. Монографію присвячено теоретичним проблемам визначення адміністративно-правового статусу державної служби як центрального органу виконавчої влади та практичним питанням його реалізації. Здійснено історико-правовий аналіз розвитку системи центральних органів виконавчої влади та становлення у цій системі такого органу державного управління, як державна служба. Визначено поняття та елементи адміністративно...

Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 5,31 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. - 3-те вид. - К. Алерта; ЦУЛ, 2011.-696 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що балується на Концепції адміністративної реформи в Україні. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднані нормативний матеріал і теоретичні положення, розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правови...

Кіцул Ю.С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади

 • формат pdf
 • размер 2,23 МБ
 • добавлен 19 октября 2015 г.
монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с. Обґрунтовано адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні, на основі здійсненого аналізу надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення системи правового регулювання їхньої діяльності. Для науковців, ад’юнктів, магістрантів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами адміністративного права. Понятійно-нормативна сутність адміністративно-правового...

Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины

 • формат doc
 • размер 25,01 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Одеса: АО БАХВА, 2000. – 27с. Аннотация Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел Понятие и особенности производства по делам об административных правонарушениях, подведомственных органам внутренних дел, и его стадии Субъекты административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел и вопросы подведомственности Средства и предмет доказывания

Карнарук Н.В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 179,46 КБ
 • добавлен 17 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2007. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню державного контролю за нотаріальною діяльністю. У ній проаналізовано історичний розвиток державного контролю за нотаріальною діяльністю у правовій науці та закон...

Кисіль Л.Є. Деякі адміністративно-правові аспекти оптимізації державного управління

Статья
 • формат pdf
 • размер 117,74 КБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Статья. Опубликована в "Часописі Київського університету права" — 2012. — № 4. — С. 135-138 У статті аналізуються проблеми правового регулювання організації і діяльності органів виконавчої влади України. Автор зосереджує свою увагу на питаннях адміністративної првосуб’єктності органів виконавчої влади як юридичних осіб публічного права, яка виявляється у нормативно закріпленій за ними компетенції.

Коваленко А.А. Публічно-правове регулювання банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,56 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: кандидат юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Нагребельний Володимир Петрович. Київ - 2015 Актуальність теми дослідження. Банківська діяльність є об’єктом публічного, зокрема фінансово-правового, регулювання. Європейський і світ...

Коваленко В.В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 363,53 КБ
 • добавлен 10 июня 2016 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - На-ціональний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004. - 37 с. Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад та управління профілактикою економічної злочинності. В ній розроблено понятійний апарат відповідної теорії, розкрито сут¬н...

Коваль Л.В. Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
К.: Вентурі. , 1998. — 208 с. 3-є видання. Нумерация страниц сохранена. У навчальному посібнику з адміністративного права, що охоплює загальну частину, розглядаються предмет і метод курсу, розкривається механізм адміністративних правовідносин, правовий статус їх суб'єктів, зокрема службовців державних органів, приватних структур і громадян. Висвітлюються види та умови дії юридичних актів управління. Особливу увагу приділено адміністративним прав...

Ковальова О.В. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 30 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2008. Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї. Значну увагу приділено встановленню сутності насильства в сім’...

Когут Я.М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Дисертация
 • формат doc
 • размер 219,80 КБ
 • добавлен 09 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2008. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції. Розглянуто особливості процесу реформування галузі внутрішніх справ в Україні у напрямі децентралі...

Козаков В.М. Аксіологія державного управління

 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 09 ноября 2015 г.
К. : НАДУ, 2010. – 256 с. ISBN 978-966-394-031-1. Вперше у вітчизняній державно-управлінській науці здійснено комплексний аналіз соціально-ціннісних засад системи державного управління, розкрито їх зміст, механізми взаємодії та впливу на державотворчий процес, чим фактично започатковано в Україні новий науковий напрям - аксіологія державного управління. Підручник підготовлено в рамках виконання науково-дослідної роботи за темою "Концептуальні зас...

Коліушко І., Тимощук В. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів)

Справочник
 • формат pdf
 • размер 183,12 КБ
 • добавлен 15 апреля 2014 г.
Київ, 2006. - 32 с. У виданні пропонується короткий виклад завдань Кабінету Міністрів України, повноважень членів Уряду, засади їх відповідальності, відносин з колегами та державними службовцями. Крім того, у брошурі подається опис системи органів виконавчої влади центрального рівня, в тому числі з урахуванням перспектив адміністративної реформи. Видання розраховане на членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, працівників їх...

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
К.: Факт, 2002. — 260 с. Основна увага у цій книзі присвячена вирішенню теоретико-прикладних проблем пов’язаних із функціонуванням системи органів виконавчої влади. Зокрема, досліджуються питання законодавчого забезпечення повноважень, організації та діяльності органів виконавчої влади в контексті здійснюваної в Україні адміністративної реформи, в тому числі проблематика статусу державних політичних діячів, питання державної служби та адміністрат...

Коліушко І.Б., Авер'янов В.Б., Тимощук В.П., Куйбіда Р.О., Голосніченко І.П. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис)

 • формат pdf
 • размер 253,90 КБ
 • добавлен 12 апреля 2014 г.
К.: Факт, 2001. - 72 с. В даному науково-практичному нарисі піднімається низка важливих проблем, які вимагають наукового обговорення. Зокрема в ньому розглядаються питання адміністративних процедур, управлінських послуг, адмінстративної відповідальності, адміністративного оскарження та адміністративної юстиції. Розв'язання цих питань на належному науковому рівні, з урахуванням іноземного досвіду, їх законодавче регулювання та послідовна практична...

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 593,84 КБ
 • добавлен 06 июня 2012 г.
Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. - Київ: „Істина, 2008. У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни Адміністративне право. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. Вступ до навчального курсу Адміністративне право України

 • формат pdf
 • размер 389,58 КБ
 • добавлен 23 мая 2015 г.
Киев : Ін Юре, 2014. - 240 с. На основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного права. Актуальність дисципліни Мета та предмет дисципліни Наука та система курсу Генезис...

Колпаков В.К. Європейський вимір адміністративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу" (10 -11 жовтня 2014 р). Наукове видання. — Одеса: Видавництво ОДУВС. — С. 60-62. Досліджуються стандарти адміністративного права країн Європи. Аналізується їх система і структура. Висвітлена роль застосування стандартів адміністративного права в практичній діяльності адміністративних органів. Розкрито зміст стандартів ад...

Колпаков В.К. Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 308,34 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Юрінком Інтер, 2004.- 341 сторінок Зміст Передмова Загальна частина Глава Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою Загальне поняття управління та його види Характеристика державного управління Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління Глава Поняття адміністративного права і його місце у право...

Колпаков В.К. Адміністративне судочинство України: лекція

Статья
 • формат doc
 • размер 63,18 КБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Право України. — 2014. — № 3. — С. 145-158. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України розглянуті поняття, принципи, структура, організація адміністративного судочинства, а також підсудність адміністративних справ, провадження по адміністративним справам в судових інстанціях та заходи процесуального примусу.

Колпаков В.К. Категория предмет в понятии административного права

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 02 января 2015 г.
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – № 1. – С. 130 - 139. В статье исследуется предмет административного права Украины. Анализируются этапы его познания, системные характеристики и обновленное содержание. Предлагается дефиниция административного права. Рассматриваются: содержание парадигмы "понятие административного права"; институализац...

Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Організація діяльності державних службовців

Практикум
 • формат doc
 • размер 86,00 КБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Практикум. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. — 40 с. Практикум побудований таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних положень теорії публічної служби, відповідного правового регулювання і управлінської практики, пов’язаної з таким регулюванням. Практикум покращує розуміння майбутніми юристами комплексу спеціальних знань та професійних навичок щодо використання чинного законодавства про...

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії

 • формат doc
 • размер 586,55 КБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
Монографія. - Київ-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –372с. Розкривається зміст, закономірності становлення і особливості розвитку адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції, компонентами якого є організаційно-структурні утворення, адміністративно-правові заходи, нормативне забезпечення. Висвітлюються проблеми вдосконалення його впливу на негативні наслідки міграційних процесів.

Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 45,81 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / А.Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 37 с. — укp. Визначено місце адміністративного примусу (АП) у системі методів правоохоронної діяльності міліції. Проаналізовано правові засади застосування міліцією АП для забезпечення прав і свобод громадян та прав і чинних інтересів юридичних осіб. Наведено заходи, що застосовуються з метою забезпечення громадського порядку та безп...

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації

 • формат doc, pdf
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с. Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації в правоохоронній діяльності міліції заходів адміністративного примусу. Дано загальну характеристику правоохоронної діяльності міліції, проаналізовано сутність, особливості та значення використання в ній адміністративного примусу, проблеми систематизації та класифікації його заходів, правові засади їх застосування міліцією. Центральне місце...

Кононенко Л.М., Литвин О.П. Адміністративне право України: Загальна частина

 • формат doc
 • размер 332,27 КБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
Підручник: У двох томах. Загальна частина. – К.: Вид. центр Просвіта, 2008.- 275 с. У Загальній частині підручника висвітлені теоретичні положення адміністративного права з урахуванням сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування органами державного управління та місцевого самоврядування. Розкриті управлінські відносини з реалізації функцій та повноважень виконавчої влади, державних службовців, організації діяль...

Кононенко Л.М., Литвин О.П. Адміністративне право України: Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 311,11 КБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
К.: Вид. центр Просвіта, 2007. - 330 с. У курсі лекцій, який включає Загальну і Особливу частини, висвітлені теоретичні положення адміністративного права з урахуванням сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування органами державного управління та місцевого самоврядування. Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів юридичних вузів та практичних працівників органів державного управління, органів місцевого са...

Кононенко Л.М., Литвин О.П. Адміністративне право України: Особлива частина

 • формат doc
 • размер 177,40 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Підручник: У двох томах. Особлива частина. К.: Вид. центр Просвіта, 2008. - 218 с. В Особливій частині підручника висвітлені конкретні сфери державного управління та управління на рівні місцевого самоврядування, управління в сфері економіки, міжгалузевого управління, сфери соціально – культурного спрямування та адміністративно – політичній сфері. Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів юридичних вузів та практичних працівників органів...

Кононенко Л.М., Литвин О.П. Адміністративне право України: Підручник

 • формат doc
 • размер 434,31 КБ
 • добавлен 25 декабря 2010 г.
К.: Вид. центр Просвіта, 2007. - 489 с. У підручнику, який включає Загальну і Особливу частини, висвітлені теоретичні положення адміністративного права з урахуванням сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування органами державного управління та місцевого самоврядування. Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів юридичних вузів та практичних працівників органів державного управління, органів місцевого са...

Константий О.В. Джерела адміністративного права України

 • формат pdf
 • размер 7,82 МБ
 • добавлен 06 августа 2013 г.
Монографія К.: Українське агентство інформації та друку "Рада", 2005. - 120 с. Вперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці проведено комплексне наукове опрацювання поняття «джерела адміністративного права», визначається система і особливості окремих видів джерел цієї галузі права, місце і роль Конституції України в створенні засад для правового регулювання державно-управлінських відносин в Україні, розглядаються питання основних напрямкі...

Константий О.В. Джерела адміністративного права України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 17,99 КБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Константий; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2000. — 19с. Досліджено питання стосовно поняття, систем та видів джерел адміністративного права України. Проаналізовано систему та особливості нормативно-правових актів, які містять загальнообов'язкові правила поведінки у галузі державного управління, теорію і практику нормотворчої діяльності державних органів та органів місцевого самоврядува...

Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності у державному управлінні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 42,12 КБ
 • добавлен 17 января 2017 г.
Інститут права імені В. Сташиса, м. Запоріжжя, 2010 рік, 30 сторінок. Контрольна робота містить вступ, висновки, перелік літератури, практичне завдання і відповіді. В роботі розкриті питання: Держава і державне управління,Сутність та принципи державного управління,Поняття і види способів забезпечення законності, Контроль і його види,Адміністративний і прокурорський нагляд,Звернення громадян., Державне управління у рамках адміністративного права:...

Контрольна робота з курсу Адміністративне право

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 14.26 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Національний університет "Одеська юридична академія" Одеса, Україна, 2011 рік, 12 сторінок В аріант № 3 Теоретичне завдання: Поняття та види методів державного управління Практичне завдання: Тести 1. Загальні строки накладення адміністративних стягнень. 2. У відповідності із Законом України «Про державну службу» посадовими особами є. 3. Підстави адміністративної відповідальності передбачаються. 4. Місцеве самоврядування це. 5.Характерними ознакам...

Костилєв О.І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Сущенко Віктор Дмитрович, кандидат юридичних наук, професор. Київ - 2015 Актуальність теми. Становлення нових поглядів на механізм публічного адміністрування в сучасній Україні вимагає концептуально відмінного від існуючих системного підходу до встановлення статусу суб...

Кочуєв В.І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні

 • формат pdf
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 12 января 2013 г.
Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. – 96 с. ISBN 978-966-317-034-3 Автор досліджує теоретико-прикладні проблеми становлення місцевого самоврядування в сучасній Україні. Зокрема визначає його природу і витоки, відмінності від європейських моделей. На підставі аналізу сучасного стану законодавства сформульовано пропозиції щодо удосконалення конституційно-законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні. Книга адресована пра...

Кравчук О.О. Адміністративно-правове регулювання комунального управління

Дисертация
 • формат doc
 • размер 193,68 КБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2008. Дисертацію присвячено визначенню сутності, особливостей комунального управління та його адміністративно-правового регулювання, а також розробці науково обґрунтованих пропозицій щодо перспективних шляхів підвищення ефективно...

Кресіна І.О. (ред.) Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми

 • формат pdf
 • размер 19,43 МБ
 • добавлен 13 сентября 2013 г.
Монографія / І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, К. М. Вітман, О. В. Скрипнюк, Є. В. Перегуда, О. М. Стойка, О. Г. Кучабський, В. А. Явір / За ред. І. О. Кресіної. – К.: Логос, 2009. – 480 с. У монографії проаналізовано зв'язок стану та перспектив розвитку адміністративно-територіального устрою в Україні із сучасним станом розвитку суспільства, проблемами здійснення економічних, політичних та інших суспільних реформ. Визначено закономірності циклічно...

Крупнова Л.В. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 153,27 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. У роботі розкрито місце суб’єкта виконавчого провадження, а саме працівника виконавчої служби, в системі юридичного процесу та його складової в реалізації правоохоронної функції держави. Детально досліджено...

Крушельницька Т.П. Адміністративна реформа в Україні: соціологічний вимір ставлення слухачів і працівників Національної академії у 2012 році

 • формат pdf
 • размер 429,16 КБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Навч. матеріали для самост. підготовки / авт. кол. : Т. П. Крушельницька, Є. О. Ралдугін та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.. Підготовлено за результатами науково-дослідної теми “Теоретико-методолочнізасади соціологічного моніторингу адміністративної реформи в Україні” (ДР № 0112U002451), виконаної в рамках комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”. Розглянуто стан адміністративного...

Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (Організаційно-правові питання)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 386,91 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків 2001 225 с. Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право Науковий керівник Бандурка Олександр Маркович доктор юридичних наук, професор Зміст Перелік умовних позначень Вступ Методологічні та загальноправові засади управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного ха...

Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31,84 КБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Кузьменко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2000. — 18 с. Досліджено комплекс міграційних правовідносин, що виникають між державою та іноземцями, які нелегально перебувають в Україні. Визначено поняття нелегальної міграції та нелегального мігранта, зроблено висновок про поліструктурність явища нелегальної міграції, охарактеризовано два блоки причин, які сприяють її поширенню. Обгрунтовано необ...

Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В. та ін. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем)

 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 21 августа 2016 г.
Навчальний посібник — За заг. ред. О.В.Кузьменко — К.: ЦУЛ, 2015. — 232 с. Альбом схем репрезентує адміністративне право як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства і громадян в процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців у галузі правознавства. Вступ Поняття адміні...

Куліш А.М., Мулявка Д.Г., Рєзнік О.М. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 17 ноября 2015 г.
монографія. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 140 с. Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правових засад функціонування підрозділів податкової міліції і вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності здійснюваної нею діяльності. У роботі вперше в рамках дослідження з використанням значної кількості нових нормативних джерел та наукової літератури проведено комплексне дослідже...

Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування

 • формат doc
 • размер 194,22 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник / Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002.- 92 c. У посібнику розглядаються питання еволюції предмета адміністративного права України в сучасних умовах його реформування. Досліджуються проблеми визначення поняття предмета адміністративно-правової галузі та окреслення його меж. Також приділено увагу питанням складу відносин адміністративного права, тенденціям щодо розширення кола властивостей і видів даних суспільн...

Курило В.І. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 416,65 КБ
 • добавлен 26 января 2015 г.
Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Курило Володимир Іванович; Національний аграрний ун-т. – К., 2007. – 487 арк. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка на основі аналізу адміністративно-правових відносин у сільському господарстві України їх теоретичної концептуальної моделі, обґрунтування існування та пропозиція введення у науковий обіг адміністративно-правової науки інституту адміністративних правочинів; розробка...

Курсова робота - Адміністративні послуги як інститут адміністративного права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 186.5 КБ
 • добавлен 08 июля 2011 г.
Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та особливості адміністративних послуг. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг.

Лациба М., Шимчук А. та ін. Умови діяльності громадських об'єднань

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 14 ноября 2015 г.
Умови діяльності громадських об'єднань Київ, 2014. Автори: Максим Лациба, Анастасія Шимчук, Анастасія Красносільська, Тетяна Яцків Моніторинг реалізації закону україни «про громадські об'єднання» та регіональних програм розвитку громадянського суспільства у 2013 році У звіті представлено результати дослідження правового регулювання утворення громадських об’єднань та ухвалення регіональних програм розвитку громадянського суспільства у 25 обласних...

Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Бєлоусов Ю.Л., Черноусов А.М. Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
практичний посібник. – Харків: Права людини, 2007 – 264 с. Даний науково-практичний посібник є спробою методичного забезпечення інноваційної діяльності – роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини, яка є елементом громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Посібник містить у собі інформацію про історію створення Громадської ради, організаційно-правові засади, напрямки діяльності, змістовні питання робот...

Лещух А.Р. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно-правове забезпечення

 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 21 октября 2015 г.
монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 292 с. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень Правові засади забезпечення профілактики адміністративних правопорушень органами місцевого самоврядування Європейські та вітчизняні стандарти організації діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень Правові форми і методи діял...

Міжгалузеве управління

Презентация
 • формат ppt
 • размер 731,89 КБ
 • добавлен 29 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 11 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Загальна характеристика державного управління міжгалузевими сферами. Функціональний зміст міжгалузевого управління. Організація державного управління в окремих міжгалузевих сферах.

Міжгалузеве управління

Статья
 • формат doc
 • размер 25,92 КБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 24 стор. Загальна характеристика державного управління міжгалузевими сферами. Функціональний зміст міжгалузевого управління. Організація державного управління в окремих міжгалузевих сферах.

Мінка Т.П. (ред.) Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів

 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 03 июня 2016 г.
Навч. посібник. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 326 с. У посібнику з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства проаналізовано організаційно-правові засади адміністративно-правового регулювання міграційних процесів в Україні. Розкриваються поняття міграції, її причини та наслідки. Проаналізовано суб’єктів міграційних процесів, їх адміністративно-правовий статус. Висвітлено нормативно-правові основи п...

Мінка Т.П. та ін. Науково-практичний коментар розділів IV Повноваження поліції та розділів V Поліцейські заходи Закону України Про національну поліцію

 • формат pdf
 • размер 985,24 КБ
 • добавлен 24 сентября 2016 г.
Х. : Право, 2016. – 178 с. У науково-практичному коментарі запропоновано постатейний коментар до окремих розділів Закону України «Про Національну поліцію», зокрема до Розділу IV «Повноваження поліції» та Розділу V «Поліцейські заходи». Науково-практичний коментар призначений для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України,...

Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальна реформа

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,45 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Реферат Зміст Вступ Адміністративно-територіальна реформа: поняття, завдання, проблеми, необхідність Адміністративно територіальна реформа як ефективни чинник майбутнього успішного функціонування системи місцевого самоврядування Адміністративно -територіальна реформа як один зі шляхів усунення складності та невпорядкованості існуючої системи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Висновки Список використаної літерат...

Міщук Р.А. Перетинання українського кордону

 • формат pdf
 • размер 226,36 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Довідник. — К.: [Ін-т громадян. сусп-ва: ТОВ „ІКЦ Леста], 2006. – 60 с. Цей довідник може слугувати практичним порадником усім, хто збирається перетнути український кордон, і тому покликаний допомогти громадянам зорієнтуватися в існуючих правилах перетинання кордону України. Призначений для широкого загалу читачів, тому для уточнення конкретних питань та певних нюансів необхідно завертатися до діючого законодавства, юристів чи консультаційних слу...

Магістерська робота - Правові засади формування місцевих державних адміністрацій

degree
 • формат doc
 • размер 623.5 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
В магістерській роботі, присвяченій правовим засадам формування місцевих державних адміністрацій розглядаються питання становлення та формування і функціонування вказаних органів, аналізуються основні проблеми, що виникають в ході такого формування, а також пропонуються шляхи їх усунення. Національна академія державного управління при Президентові України.Спеціальність 8.150000 – Державне управління. 2010 р. 2-й курс. 111 с.

Медведєв Д.К. Адміністративно-правові засади перевезення вантажів автомобільним транспортом

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право. - Донецьк, 2010. - 206 с. Загальна характеристика правовідносин в сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом Історія розвитку законодавства про перевезення вантажів автомобільним транспортом Поняття перевезення вантажів автомобільним транспортом Правове регулю...

Медведєв Д.К. Адміністративно-правові засади перевезення вантажів автомобільним транспортом

Дисертация
 • формат doc
 • размер 138,48 КБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право. - Донецьк, 2010. - 206 с. Загальна характеристика правовідносин в сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом Історія розвитку законодавства про перевезення вантажів автомобільним транспортом Поняття перевезення вантажів автомобільним транспортом Правове регулю...

Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар закону України Про боротьбу з корупцією

 • формат pdf
 • размер 16,38 МБ
 • добавлен 08 марта 2012 г.
К.: Атіка, 2004. - 320 с. У коментарі дається докладне роз'яснення положень Закону України "Про боротьбу з корупцією" у взаємозв'язку з іншими нормативно-правовими актами.Коментар базується на широкій емпіричній базі- у ньому використані матеріали узагальнень практики застосування зазначеного Закону Верховним Судом України та рядом апеляційних судів, конкретних справ про корупційні правопорушення. У додатках до коментарю вміщено нормативні та інш...

Место актов управления в системе правовых актов

Презентация
 • формат ppt
 • размер 16,78 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Сдана: ЛГУВД имени Э. А. Дидоренко, 2011 год Дисциплина: Административное право Украины Презентация сделана самостоятельно. 14 слайдов. Раскрыты основные темы: правовой акт государственного управления; требования относительно юридического содержания правовых актов государственного управления; классификация актов государственного управления.

Миськів Л.І. Адміністративно-правові засади діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів

Дисертация
 • формат doc
 • размер 164,37 КБ
 • добавлен 25 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008. Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів. Визначаються особливості діяльності ВНЗ МВС України; уточнюється мета, зав...

Мудрик В.Ф. Зброя і закон

 • формат pdf
 • размер 3,08 МБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
Метод. посібник / авт.-упоряд. В. Ф. Мудрик. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 96 с. У виданні в короткій формі подані основні законодавчі норми і правила, пов’язанні з придбанням, використанням, доглядом вогнепальної зброї і засобів активної самооборони. Може бути корисним для мисливців, працівників і спеціалістів магазинів з реалізації вогнепальної зброї та громадян, які цікавляться цими питаннями. Вступ Основи правових знань Злочин, його види та...

Ніколайчук С.В. Адміністративно-правовий статус Національної школи суддів України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент. Київ - 2015 Актуальність теми. Одним із важливих напрямів судової реформи, що провадиться нині в Україні, є створення дієвої системи підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи України. Дане завданн...

Німко О.Б. Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування

Дисертация
 • формат doc
 • размер 246,88 КБ
 • добавлен 25 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний аграрний університет. – Київ, 2008. Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування. Згідно з поставленою метою, визначено: поняття державного молодіжного житлового кредитування, окреслено його рол...

Назар Ю.С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160 с. У монографії досліджуються відносини, що виникають між органами внутрішніх справ та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час профілактики адміністративних правопорушень. Здійснено характеристику взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень. Розглянуто викор...

Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Адміністративно-правові режими в Україні

 • формат pdf
 • размер 887,31 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Монографія Х.: Право, 2009. — 128 с. Монографію присвячено аналізу загальнотеоретичних питань щодо поняття та характеристики адміністративно-правових режимів в Україні, розгляду їх видів та критеріїв класифікації, особливостям провадження у справах, пов’язаних із забезпеченням цих адміністративно-правових режимів На основі чинного вітчизняного законодавства і відповідних міжнародних документів висвітлено комплекс питань, пов’язаних з проблемами з...

Обмеження повязані з публічною службою

Презентация
 • формат ppt
 • размер 619,95 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
Національний університет державної податкової служби України. 2 курс Ірпінь-2011 містить 9 слайдів, відповідно до КУпАП які обмеження встановлюються для державних службовців, перелік, класифікація і види обмежень

Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник

 • формат djvu
 • размер 6,21 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
К.: КНЕУ, 2006. — 472 с. I8ВN 966-574-851-3 У підручнику викладено систематизовані знання з організації та функціонування державної служби, її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики формування та розвитку результативної та ефективної державної служби як інституту практичного забезпечення реалізації положень Конституції та законів України, прав і свобод людини і громадянина України. Розглянуто загаль...

Олійник О.О., Галунько В.В., Єщук О.М. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 09 июня 2016 г.
монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 224 с. У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок вчених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності. Монографію призначено для вчених в галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів,...

Організація державного управління наукою

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 17,28 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
Зміст курсового проекту Вступ Управління наукою Принципи державного управління та регулювання наукової діяльності Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Органи управління наукою Статус Міносвіти і науки України ВАК України Повноваження Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку Наукові заклади і наукові товариства Національна Академія наук України Галузеві Академії наук Основні завдання Академії правових наук Ук...

Особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 17,16 КБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Харьковский университет "Юридическая академия им. Я.Мудрого" Дисциплина "Административное право", 21 стр. (шрифт 14), 2 курс Завдання "Особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ" Практична задача Громадянин А. 1 травня повертався додому зі свята та чіплявся до громадян, ображаючи їх. Поряд проходив працівник міліції і, побачивши це, склав протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи були пере...

Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

degree
 • формат rtf
 • размер 94,21 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Магістерська робота 76 сторінок, 70 використанних джерел. Практична значимість. Постійне вдосконалення роботи з кадрами - об'єктивна необхідність. Реалізація вимог кадрової політики в рамках окремого органу внутрішніх справ багато в чому залежить від суб'єктивних факторів: від того, на скільки правильно її розуміє керівник, на скільки повно в неї включені основні напрямки роботи з кадрами, на кінець, від того, як керівництво реалізує кадрову полі...

Остапенко О.І. (ред.) Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 63,61 МБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
Навч. посіб. — К. : Правова єдність, 2008. — 536 с. Цей навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Адміністративне право України» і розрахований на студентів і курсантів вищих юридичних вузів III—IV рівнів акредитації, а також аспірантів, ад'юнктів, викладачів, працівників правоохоронних вузів. Автори не ставлять перед собою мету підготувати всеосяжний посібник, який дав би вичерпні відповіді на всі питання програми курсу. В...

Пєтков С.В. Теорія адміністративного права

 • формат pdf
 • размер 746,89 КБ
 • добавлен 17 апреля 2014 г.
Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2014, – 304 с. У видані розглянуто питання, пов’язані зі становленням адміністративного права як галузі права, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Основною думкою, що пронизує всю роботу, є необхідність повернення до народовладдя, на якому будувалась Козацька Республіка в Гетьманські часи,...

Пєтков С.В., Армаш Н.О., Соболь Є.Ю. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї

 • формат pdf
 • размер 26,09 МБ
 • добавлен 17 ноября 2015 г.
Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2015. — 148 с. У навчальному посібнику розкриваються базові ідеї та умови формування адміністративного права. Даються вілповіді на головні питання - що саме, за нових умов сприйняття держави, ми маємо розуміти під поняттям предмету та об'єкту адміністративного права. Зрозуміти його витоки, вектори впливу. Видання буде корисним для вчених-юристів, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться пробл...

Підпала І.В. Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник: Додій Євген Васильович доктор юридичних наук, професор Київ - 2015 Актуальність теми. Україна - морська держава і формує свою морську політику як систему зовнішніх та внутрішніх суспільних відносин, що виникають у процесі провадження морської діяльності та реалізації на...

Павлов Д.М. Адміністративне право

 • формат pdf
 • размер 518,87 КБ
 • добавлен 21 декабря 2013 г.
Загальна частина. Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2007. — 136 с. Стисло розглянуто основні принципи державного управління, методи і форми виконавчо-розпорядчої діяльності, адміністративну відповідальність, адміністративний процес, способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні.

Павлюх О.А. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю у сфері державного упраління

Статья
 • формат pdf
 • размер 131,57 КБ
 • добавлен 23 апреля 2014 г.
Статья. Опубликована в "Часописі Київського універститу права" — 2011. — № 2. — С. 117-119 Статтю присвячено визначенню поняття, загальних рис, місця та призначення контролю як основної функції органів державної влади у сфері державного управління.

Панова Н.С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 115,85 КБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена комплексному аналізу адміністративно-правових засад розвитку державного управління в сучасній Україні. Розглядається поняття адміністративно-правових засад розвитку державного управління, аналізуються актуальні...

Пахомов В.В. Адміністративно-правове забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин

 • формат pdf
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 24 сентября 2016 г.
монографія. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 549 с. Монографію присвячено комплексному аналізу актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових і практичних аспектів здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. У роботі удосконалені методологічні засади контрольно-наглядової діяльності як основного способу забезпечення законності у сфері земельних відносин. Подано адміністративно-правову характер...

Пирожкова Ю.В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 205,33 КБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2007. Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування в Україні. Проаналізовано генезис адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування в Україні у...

Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти

Дисертация
 • формат doc
 • размер 171,65 КБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 2006. – 196 с. Спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Ківалов Сергій Васильович Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні категорії...

Пишний А.Г. Правовий статус державних банків в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 227,94 КБ
 • добавлен 13 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2008. У дисертації здійснено комплексний теоретико-правовий аналіз проблем реалізації публічно-правового статусу державних банків, досліджено зміст та вплив фінансово-правового регулювання на відносини, що виникають у процесі створе...

Позняков С.П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу

Дисертация
 • формат doc
 • размер 333,10 КБ
 • добавлен 31 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007. Дана дисертація є одним з перших у вітчизняній юридичній науці спеціальним монографічним дослідженням правових проблем формування, функціонування і шляхів удосконалення адміністративно-правового режиму детініза...

Поклонський А.С. Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні 2008

Дисертация
 • формат doc
 • размер 189,53 КБ
 • добавлен 15 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ України, Київ, 2008. Дисертація присвячена проблемам, які виникають при охороні громадського порядку на місцевому рівні та проблемам утворення місцевої міліції в Україні. У дисертації розглядаються історія появи підрозділів місцевої...

Поліщук В.Г. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

Дисертация
 • формат doc
 • размер 18,47 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.Г. Поліщук; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. Дисертацію присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів в Україні, забезпечення конституційних гарантій прав громадян на їх проведення, підвищення ефективності управлінської діяльності органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів. Характеризуються сутність, особливості та види за...

Половніков В.В. Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 197,34 КБ
 • добавлен 28 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Однією із складових реформи правової системи у галузі охорони державного кордону є розробка адміністративно-правового механізму забезпечення недоторканності ДК та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, удосконалення чинного законодавства про ДК України...

Пономаренко Г.О. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави

Дисертация
 • формат doc
 • размер 316,87 КБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - 2008 р. Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави. Управління внутрішньою безпекою як один із напрямків діяльності а...

Пономарьов О.В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Юнін Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент. Київ - 2015 Актуальність теми. Проблема забезпечення фінансової безпеки держави, складовою якої є податкова безпека, - одна із найбільш актуальних в Україні. На її забезпечення спрямована діяльність багатьох п...

Поняття і види органів виконавчої влади

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,97 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Поняття органу виконавчої влади Поняття системи органів виконавчої влади. Основні засади структурної побудови системи органів виконавчої влади Види взаємозв'язків у системі органів виконавчої влади Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні

Поняття публічної служби та її види

Презентация
 • формат ppt
 • размер 178,09 КБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
Національний університет державної податкової служби України. 2 курс Ірпінь-2011 містить 16 слайдів, поняття, завдання, види, функції публічної служби, поняття і завдання держслужбовця

Поняття та особливості адміністративної відповідальності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,80 КБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
ЛьвДУВС, Львів, 2012, 23 стор. Поняття адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Функції та принципи адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності. Правове регулювання адміністративної відповідальності ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Правові засади санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,55 КБ
 • добавлен 25 декабря 2014 г.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 17 стор. 2012 р. Адміністративне право України Санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні та його правова основа Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Адміністративно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства

Правовий режим іноземців, осіб без громадянства та біженців в України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 47,75 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
ПНУ ім.В.Стефаника, м.Івано-Франківськ, Ославський М.І., 2009 Поняття іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. Правовий режим іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. Міжнародно-правовий досвід вирішення питань адаптації іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Правовой статус государственного служащего

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,83 КБ
 • добавлен 21 мая 2015 г.
Национальный университет "Одесская юридическая академия " ​​Одесса , Украина , 2015 год , 10 страниц. В контрольной работе рассмотрены следующие вопросы: Правовой статус государственного служащего. Ограничения, связанные с приемом на государственную службу и прохождением государственной службы. Особенности прохождения государственной службы в органах внутренних дел. Ответы на тестовые вопросы. Список использованной литературы.

Предмет і система адміністративного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,21 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Адміністративне право України як галузь права. Метод адміністративного права. Система адміністративного права. Адміністративне право та інші галузі права. Наука адміністративного права (також із літературою)

Принципи державного управління, джерела їх виникнення та порядок формування

Реферат
 • формат rtf
 • размер 27,27 КБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
План. Поняття принципу державного управління. Систематизація принципів. Види принципів. Поняття та зміст звернення громадян та вимоги, що висуваються до них. Поняття «звернення громадян». Порядок, терміни подання і розгляду звернень, права громадянина і обов’язки органів державної влади, їх керівників. Основні напрямки державної регіональної політики на сучасному етапі

Принципи, форми і методи державного управління

Статья
 • формат doc
 • размер 34,97 КБ
 • добавлен 27 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 25 стор. Сутність адміністративно-правових (управлінських) форм та їх класифікація. Поняття, сутність і види адміністративно-правових (управлінських) методів. Адміністративний договір: сутність і призначення

Проблема визначення предмету адміністративного права в адміністративній науці

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,53 КБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Інститут права КПУ, Запоріжжя, 2011. - 6 с. У цій роботі розглянуто питання про проблему визначення предмету адміністративного права в адміністративній науці, розглянуто точки зору вітчизняних вчених радянського та сучасного періодів.

Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

degree
 • формат rtf
 • размер 133,40 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
К.: Національна академія внутрішніх справ України 2003, 116 с. Вступ Вдосконалення механізму правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення. Норми адміністративного права і правовідносини у сфері застосування засобів адміністративного припинення; Адміністративна правосуб’єктність державних органів виконавчої влади щодо реалізації спеціальних засобів адміністративного припинення; Соціальна обумовленість вдоско...

Проблеми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС та представників громадських формувань під час охорони громадського порядку

 • формат pdf
 • размер 26,39 МБ
 • добавлен 29 июля 2013 г.
Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2004. - 272 с. Публікусться на основі матеріалів, поданиx на міжвузівську науково-практичну конференцію «Проблеми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС та представииків громадських формувань під час охоропи громадського порядку» 26 березия 2004 р. нa базі Донецького юридичного інституту МВС при ДонНУ. Видання розраховане на юристів, курсантів вищих навчальних закладів системи МВС та працівників МВС України

Публічна служба за законодавством України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,13 КБ
 • добавлен 05 ноября 2014 г.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014 р., 40 ст. Дисципліна - Адміністративне право України Вступ Публічна служба: поняття, принципи, види Поняття та правова природа публічної служби Публічний службовець: поняття, види, особливості правового статусу Особливості проходження публічної служби в україні Прийняття на публічну службу Атестація публічного службовця Соціально-правовий захист публічного службовця Припинення публічно...

Рачинський А.П. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади

Практикум
 • формат pdf
 • размер 359,58 КБ
 • добавлен 22 ноября 2015 г.
Навч.-метод. матеріали / А. П. Рачинський ; уклад Н. А. Коняшина. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с. УДК 35:351.9(076). Навчально-методичні матеріали підготовлено в межах Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, які здійснюють навчання в Національній академії державного управління при Президентові України. Висвітлено питання аудиту персоналу органів державної влади, який спрямо...

Рейтерович І.В. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень

Практикум
 • формат pdf
 • размер 539,22 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Навч.-метод. матеріали / І. В. Рейтерович, С. В. Ситник ; уклад. В. М. Гаврилюк. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с. УДК 35.077.1:005.53(07). Навчально-методичні матеріали підготовлено в межах Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, які здійснюють навчання в Національній академії державного управління при Президентові України. . Висвітлено основи аналітичних документів як інстру...

Реферат - Авторитет і влада керівника виробництва

Реферат
 • формат doc
 • размер 218 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
ЗЮИ ДГУВД; Украина, Запорожье, 2008; Автор: Чертенкова А.Н. Преподаватель: Спицина Л.В. Кол-во страниц: 23 Авторитет залежить від професійно-ділових, морально-комунікативних та адміністративно-упорядницьких (стилю управління) якостей. Професійна довіра людей до керівника зовсім не означає, що він повинен знати бухгалтерський облік краще від бухгалтера.

Реферат - Генеза поглядів на адміністративне право з найдавніших часів до ХІХ ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 109.5 КБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Вступ Зародження управлінських відносин: підгрунтя адміністративного права Винекнення засад адміністративного права: від камералістики до поліцейського права Становлення науки адміністративного права Висновки

Реферат - Коллективный субъект - как субъект административного правонарушения

Реферат
 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Административная ответственность юридических лиц в Украине. Правовые основы ответственности юридических лиц в Украине.

Роль органів місцевого самоврядування в забезпечені охорони здоров’я населення

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,05 КБ
 • добавлен 24 октября 2012 г.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Украина, преподаватель - Левенец Ю.А., 13стр., 2012 год. Вступ Загальна характеристика охорони здоров’я як об’єкта адміністративно - правового регулювання Повноваження органів місцевого самоврядування в забезпечені охорони здоров’я населення Висновок Список використаних джерел

Рубцов, В.П., Перинська, Н.І. Державне управління та державні установи

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
К: Університет"Україна", 2008. - 440 с. У посібнику розглянуто сучасні підходи до явища державного управ ління в його дещо ширшій інтерпретації як публічного управління, що включає як, власне, державне управління у традиційному значенні, так і управління в місцевому самоврядуванні. При цьому виклад чиниться з урахуванням зміни парадигми влади і управління від володарювання та панування до служіння суспільству і надання послуг громадянам. Показан...

Рудой К.М. Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.64 КБ
 • добавлен 02 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004. Автореферат присвячено аналізу процесу адаптації адміністративного законодавства України у сфері особистих прав громадян до норм Європейського Союзу. Досліджується нормативно-правова основа адаптац...

Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин

 • формат pdf
 • размер 17,11 МБ
 • добавлен 28 июля 2013 г.
Монографія / За загальною ред. О. М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с. Монографію присвячено дослідженню проблеми взаємовідносин держави і економіки у адміністративно-правовому аспекті. Загальнотеоретичні засади державного управління економікою: поняття, форми, принципи, функції, ме-тоди наведені у контексті системних перетворень у суспільних відносинах в Україні. Розглянуто питання впливу економіки на управлінську дія...

Савєльєв О.С. Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008. Дисертацію присвячено аналізу та вирішення проблем атестації працівників органів внутрішніх справ. Визначено поняття і зміст атестації працівників органів внутрішніх справ, з’ясовано правову природу ат...

Садовенко В.С., Понєжа Г.В. Бази даних і бази знань у державному управлінні

 • формат pdf
 • размер 826,17 КБ
 • добавлен 10 ноября 2015 г.
Навч. посіб. для слухачів до курсу “Інформаційні технології в державному управлінні”. - К.: Вид-во НАДУ, 2007.- 104 с. ISBN 966-619-201-2.. У навчальному посібнику викладені основні поняття та методології побудови і використання баз даних і баз знань в державному управлінні, розглянуто основні моделі представлення даних і знань, потужний метод підтримки прийняття управлінських рішень, як метод аналізу ієрархій, який базується на знаннях експертів...

Серафімов В.В. Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 30,52 КБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.В. Серафімов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2000. — 22 с. Висвітлено заходи адміністративного примусу у сфері торговельного мореплавства (затримання суден, морські арешти тощо), які мають специфіку залежно від дії в просторі та кола осіб, що здійснюють нагляд і контроль за правопорядком. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення законодавства України відносно дії заходів адміністративного примусу в...

Серьогіна С.Г. (ред.) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. — 2-ге вид. переробл. та доповн. — Х. : Право, 2011. — 360 с. У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави дер...

Серьогіна С.Г. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

 • формат doc
 • размер 436,25 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — Х.: Право, 2005. — 256 с. У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, ор...

Серьогіна С.Г. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

 • формат pdf
 • размер 590,21 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — Х.: Право, 2005. — 256 с. У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, ор...

Система адміністративного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,47 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Загальна частина адміністративного права. Особлива частина адміністративного права. Предмет адміністративного права

Словник термінів з адміністративного права

Словарь
 • формат doc
 • размер 83,61 КБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Терміни розташовані за темами: Сутність управління, його роль у суспільстві. Співвідношення державного управління з державною виконавчою владою. Предмет та система адміністративного права та його місце в правовій системі держави. Адміністративно-правові норми та відносини. Суб’єкти адміністративного права. Форми та методи державного управління Правові акти державного управління Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність. Адміністра...

Соловйова О. М . Організаційно-правові засади формування і діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації

 • формат pdf
 • размер 7,42 МБ
 • добавлен 30 июля 2013 г.
Монографія. X.: Право, 2006. — 164 с. Монографію присвячено дослідженню юридичної природи, організаційної структури, порядку формування, компетенції, форм і методів діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації. Вона містить глибокий аналіз адміністративного законодавства, що регулює їх діяльність. На теоретичному рівні проаналізовано особливості сучасного організаційно-правового статусу відділів та управлінь, визначено форми...

Співвідношення державної виконавчої влади, державного самоуправління та місцевого самоврядування

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,94 КБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Одеський Національний Університет ім. І. І. Мечникова Економіко-правовий факультет Одеса 2011, 20 сторінок Зміст Проаналізуйте співвідношення державної виконавчої влади, державного самоуправління та місцевого самоврядування. Визначте поняття та охарактеризуйте форми державного управління. Задача. Список використаної літератури. Задача. Скласти протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 153 КУАП, дайте йому юридичну характери...

Справочник - Подчиненность центральных органов исполнительной власти Украины

Справочник
 • формат doc
 • размер 26.5 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Справочник - Подчиненность центральных органов исполнительной власти Украины Справочник содержит информацию о подчиненности центральных органов исполнительной власти Украины, с конкретизацией по каждому министерству, службе, агентству, инспекции. Справочник составлен с учетом подчиненности центральных органов исполнительной власти Украины согласно Указу Президента от 09.12.2010 г. № 1085/2010

Справочник - Реорганизация центральных органов государственной власти Украины

Справочник
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Справочник - Реорганизация центральных органов государственной власти Украины Справочник содержит информацию о Реорганизации центральных органов государственной власти Украины согласно Указу Президента от 09.12.2010 г. № 1085/2010, в т. ч. информацию об органах на базе которых созданы новые центральные органы исполнительной власти

Стеценко С.Г. Адміністративне право України

 • формат pdf
 • размер 27,71 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до сучасної концепції адміністративного права, на основі новітніх нормативно-правових актів. З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу курсу складено з чотирьох змістовних модулів: 1) теоретичні основи адміністративного права; 2) адміністративна відповідальність. Адміністративний процес; 3) адміністративно-правове забес...

Стеценко С.Г. Адміністративне право України

 • формат doc
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
Навчальний посібник- К Атіка, 2007 — 624 с Навчальний посібник підготовлено відповідно до сучасної концепції адміністративного права, на основі новітніх нормативно правових актів З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу курс складено з чотирьох змістових модулів 1) теоретичні основи адміністративного права, 2) адміністративна відповідальність Адміністративний процес, 3) адміністративно-правове забезпечення упр...

Суб'єкти адміністративного права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,74 КБ
 • добавлен 25 октября 2010 г.
Поняття суб'єктів адміністративного права: а) суб'єкти права в сфері соціального управління; б) суб'єктивні адміністративно-правові зобов'язання. Громадянин як суб'єкт адміністративного права: а) статус громадянина в адміністративно-правовій сфері; б) суб'єкти адміністративного права в процесі; в) права виконавців зв'язку; г) закон « Про утворення » Індивідуальні суб'єкти адміністративного права: а) адміністративна правосуб'єктність індивідуальн...

Суб'єкти адміністративного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 87,30 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Національний університет біоресурсів і природокористування України - Київ, 2012. -25ст. Вступ Поняття суб'єктів адміністративного права Громадянин як суб'єкт адміністративного права Індивідуальні суб'єкти адміністративного права Висновок Список використаної літератури

Субєкти адміністративного права

Статья
 • формат doc
 • размер 44,86 КБ
 • добавлен 18 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 38 стор. Поняття суб’єкта адміністративно-правових відносин. Співвідношення категорій «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративно-правових відносин». Фізичні особи як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин.

Сурміна Ю.П. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 23 ноября 2015 г.
Навч. посіб. / за наук. ред. д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна, д-ра iст. наук, проф. А. М. Михненка ; авт. кол. : Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 388 с. УДК 35.07:321.001.73 У навчальному посібнику розкриваються сутність, сучасний стан, проблеми, основні механізми та форми взаємодії держави і громадянського суспільства. Розглядаються підходи до функціонування органів державної влади в умовах модерн...

Сутність адміністративно-правових відносин

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,71 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Поняття адміністративно-правових відносин. Поняння дій та подій Види адміністративно-правових відносин

Сушинський О.І. Компетенція держави та місцевого самовря­ дування у сфері комунальних послуг: концепція та практика

 • формат pdf
 • размер 8,22 МБ
 • добавлен 30 мая 2014 г.
Монографія. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 156 с. Викладено концепцію автора щодо компетенції держави та місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг. Для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, викладачів, слухачів і студентів спеціальностей "Державне управління", "Державна служба", а також юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Зміст Передмова Вступ Комунальні послуги: поняття, види та правове...

Телешун С.О. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики

 • формат pdf
 • размер 376,38 КБ
 • добавлен 10 декабря 2015 г.
Наук. розробка / авт. кол. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 44 с. УДК 32:351](076) У виданні висвітлені результати науково-дослідної роботи за темою “Розробка теоретико-методологічних засад публічної політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування”, виконаної вмежах комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування” (...

Теорія та історії державного управління

Статья
 • формат doc
 • размер 116,32 КБ
 • добавлен 29 августа 2011 г.
Поняття та класифікація юридичних наук Предмет теорії держави та права і його особливості. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди. Загальнонаукові методи дослідження держави і права. Спеціальнонаукові методи: поняття та види Функції теорії держави та права. Характеристика влади суспільства додержавного періоду Причини виникнення держави. Поняття та ознаки держави Поняття та компоненти суверенітету держави. Поняття та ознаки правово...

Терміни: Примусові заходи адміністративного припинення

Справочник
 • формат doc
 • размер 20,16 КБ
 • добавлен 23 марта 2014 г.
М. Запоріжжя, 2012 р., ЗНУ 15 термінів з теми "Примусові заходи адміністративного припинення"

Тести з Адміністративного ПРАВА

Тест
 • формат doc
 • размер 27,00 КБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
Іспит Відповіді до тестів з адміністративного права Янюк І. С. Львів 2013 ІПО ЛНУ ім. І. Франка Тести закритого типу. подані лише ті відповіді, які є вірними. Тести до 3-х тем: Система органів публічної адміністрації (98 тестів), Публічна служба (88 тестів) та Адміністративна відповідальність (98 тестів)

Тимощук В. Адміністративні послуги

 • формат pdf
 • размер 5,16 МБ
 • добавлен 23 апреля 2014 г.
К.: ТОВ "Софія-А". - 2012. - 104 с. Метою посібника є надання лідерам місцевого самоврядування знань про теоретичні та практичні аспекти створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами. У посібнику розкриваються питання державної політики у сфері надання адміністративних послуг, представлений вітчизняний та зарубіжний досвід створення Центрів надання адміністративних послуг. Окрема увага звертається на новації, п...

Тимощук В. ред. Адміністративні послуги для Тебе. Посібник громадянину

 • формат pdf
 • размер 2,75 МБ
 • добавлен 11 января 2015 г.
К.: Видав. ФОП Москаленко О.М., 2014 – 44 с. Це видання спрямоване на ознайомлення громадян з найважливішими положеннями Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року. У брошурі акцент зроблено на нормах Закону, які надають громадянам нові права та можливості, зокрема щодо отримання інформації про адміністративні послуги, щодо порядку оплати адміністративних послуг, щодо обов’язків влади, які надають адміністративні послуги...

Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії

 • формат pdf
 • размер 732,42 КБ
 • добавлен 19 апреля 2014 г.
Монографія. - К.: "Конус-Ю", 2010. - 296 с. Книга присвячена розгляду проблем правового регулювання процедури вирішення індивідуальних справ органами публічної адміністрації. Досліджуються поняття та ознаки адміністративного акта, співвідношення "адміністративної процедури" та "адміністративного процесу", зміст та принципи адміністративної процедури, сучасний стан правового регулювання адміністративно-процедурних відносин. Окрема увага приділяєть...

Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 30 декабря 2010 г.
Київ: Факт, 2003. - 496 с. Зміст. передмова. Частина перша. Адміністративна процедура. публічна адміністрація як центральна категорія. адміністративного права. Поняття адміністративної процедури. Адміністративна процедура і адміністративний процес. Зміст та ознаки адміністративної процедури. Визначення адміністративної процедури. Види адміністративної процедури. Критерії класифікації. Реалізація контрольних повноважень. Притягнення до адміністрат...

Тимощук В.П. Науково-практичний коментар до Закону України Про адміністративні послуги

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 05 апреля 2014 г.
К.: ФОП Москаленко О.М., 2013 – 392 с. Це перший науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги». Коментар підготовлено для допомоги практичним працівникам у виконанні вимог Закону, і в ньому зроблена спроба доступно подати теоретичні знання про адміністративні послуги та новації, передбачені коментованим Законом. У додатку до цього видання також подано підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на реалізацію Закону....

Тимощук В.П., Школик А.М. ред. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України

 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 18 апреля 2014 г.
К.: Конус Ю, 2007. – 735 с. Дана книга є однією з перших в Україні спроб комплексного дослідження проблематики публічної служби, що включає інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. В роботі розглядаються теоретичні питання щодо поняття публічної служби, її видів, принципів, та практичні аспекти реформування публічної служби в Україні, зокрема, проблеми чіткого розмежування політичних та службових посад, організації...

Тимчасове затримання транспортного засобу за порушення водієм правил дорожнього руху (блокування, доставка на штрафмайданчик)

 • формат doc
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Автор невідомий. - 2011 – 60 с. У брошурі наведені основні, та спеціальні нормативні акти, документи судової практики, роз’яснення та бланки щодо тимчасового затримання транспортного засобу за порушення водієм правил дорожнього руху (блокування, доставка на штрафмайданчик). Наприкінці брошури наводяться узагальнюючі наведену нормативну базу висновки.

Ткаченко О.В. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ

Дисертация
 • формат doc
 • размер 211,26 КБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2008. Дисертація присвячена комплексному дослідженню корупції як соціального явища та правової категорії, а також корупції як правопорушення та злочину в діяльності співробітників органів внутрішніх справ. Визначені загальні й особ...

Умови допуску до керування транспортним засобом

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Автор невідомий. - 2011 - 407 с. Посібник містить основні, спеціальні нормативні акти щодо умов допуску до керування транспортним засобом, а також Постанову Пленум Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» та роз’яснення МОН України щодо умов зарахування на відповідн...

Управління соціально-культурною сферою

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 09 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 15 слайдів. Дисципліна «Адміністративне право» Адміністративно-правове регулювання у сфері освіти. Наука як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я населення. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури. Організаційно-правові засади державного регулювання у сферах молодіжної політик...

Управління соціально-культурною сферою

Статья
 • формат doc
 • размер 38,58 КБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
Донецький юридичний інститут МВС УКраїни, Донецьк, доцент Ніколаєв О.А., 2-й курс, 2011р., 29 стор. Адміністративно-правове регулювання у сфері освіти. Наука як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я населення. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури. Організаційно-правові засади державного регулювання у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Адміні...

Федорова К.І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 189,38 КБ
 • добавлен 13 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний аграрний університет, Київ, 2008. Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру пов’язаних з адміністративно-правовим регулюванням приватної нотаріальної діяльності. У роботі визначено систему суб’єктів приватної нотаріальної діяльності, розгл...

Фролова О.Г. (укл.) Організаційно-правові основи юрисдикційної адміністративно-проваджувальної та кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ: законодавчі та інші нормативно-правові акти

 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 17 июня 2014 г.
Навч.-довід. вид. – Х. : ФіС, 2012. – 143 с. Містить основні законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань організаційно-правових основ юрисдикційної адміністративно-проваджувальної та кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ (ОВС). Рекомендується для студентів юридичних вузів. Може бути корисним практичним працівникам ОВС та інших правоохоронних органів. Зміст Про міліцію Закон України від 20 грудня 1990 року Статт...

Фролова О.Г. Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ

Дисертация
 • формат doc
 • размер 358,03 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Дисертація. - Харків: НУВС, 2002. - 437 с. Дисертація присвячена розробці теорії сучасного інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ, що базується на сутності управління в органах внутрішніх справ, його головній меті, завданнях і організаційно-правових основах та комплексному використанні різних класів методів на основі математичних методів за допомогою комп’ютерної техніки, програм і технологій. Це наукова теорі...

Фролова О.С. (укл.) Організаційно-правові основи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ: управлінська неюрисдикційна діяльність ОВС з надання деяких адміністративних послуг: законодавчі та інші нормативно-правові акти

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 16 мая 2014 г.
Навчально-довідкове видання . – Х. : Видавець ФіС, 2012. – 144 с. Містить основні нормативно-правові акти з питань організаційно-правових основ адміністративної, зокрема, управлінської неюрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (ОВС) з надання деяких адміністративних послуг. Рекомендується для студентів юридичних вузів. Може бути корисним працівникам органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. Зміст Про право власно...

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Роздаткові матеріали

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
К.: ВАІТЕ, 2013. — 56 с. Роздаткові матеріали підготовлені для проведення серії семінарів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Координатором проектів ОБСЄ, Проектом ЄС Твінінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні», Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів України. У виданні наводяться основні п...

Хавронюк М.I. Науково-практичний коментар до Закону України Про засади запобігання і протидії корупції

 • формат doc
 • размер 599,92 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
К.: Атіка, 2011.-424 с. Здійснено роз'яснення положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, а також окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року № 3207-VI. У Додатках до коментарю вміщено тексти основних міжнародних конвенцій і деяких нормативно-правових актів антикорупційно...

Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія

 • формат pdf
 • размер 21,94 МБ
 • добавлен 28 июля 2013 г.
Одеса: Юридична література, 2004. - 328 с. У монографії розглядаються основні проблеми теорії адміністративно-правових відносин на сучасному етапі державотворення в Україні. Значну увагу приділено розгляду категорії адміністративно-правових відносин як різнорівневої юридичної категорії. Проаналізована сутність адміністративно-правових відносин у контексті загальної теорії права, теорії адміністративного права як права публічного, проблем застосув...

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект)

 • формат pdf
 • размер 13,67 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Х.: Видавництво «Право», 1996. - 164 с. В монографії досліджуються місце і роль державного управління в умовах переходу до ринку. Визначаються сутність і критерії ефек­тивності управлінської діяльності, а також передумови і фактори її підвищення, розкриваються .обставини , що знижують ефективність та якість управлінської роботи. Серед останніх особливо виділена проблема бюрократії та бюрократизму. Для науковців, викладачів вузів, практичних прац...

Цвігун Д.В. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Дисертация
 • формат doc
 • размер 133,99 КБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Захаров В.Ф. К., 2002, 169 с. Вступ. Поняття та суб’єкти адміністративного нагляду органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки Поняття та зміст адміністративно-наглядової діяльності Складові елем...

Цуркан М.І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 22 июля 2013 г.
Монографія Х.: Право, 2010. — 216 с. Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових і процесуальних питань проходження публічної служби в Україні. Охарактеризовано загальні і спеціальні підстави прийняття на публічну службу, особливості її проходження та підстави припинення. Досліджено сутність, види, особливості правового статусу публічних службовців, їх соціально-правовий захист. Окрему увагу приділено розгляду адміністративними судами сп...

Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27,13 КБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.П. Чабан; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 18 с. Розглянуто теоретичні питання актів адміністративного примусу та їх практичної реалізації органами міліції України. На основі аналізу актів управління як системи за юридичними властивостями, метою, способами впливу на адресата виділено окрему групу індивідуальних правозастосовних актів, які іменуються актами адміністративного примусу. Сформ...

Чомахашвілі О.Ш. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні

Дисертация
 • формат doc
 • размер 182,52 КБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. Дисертація є науковим дослідженням, у якому здійснено аналіз проблемних питань механізму адміністративно-правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні. Дисертацію присвячено аналізу адмі...

Шатковська Д.М. Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Стеценко Семен Г ригорович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Київ - 2016 Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняної охорони здоров’я переважною мірою не відповідає вимогам, які висуваються до та...

Школик А.М. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 25,04 КБ
 • добавлен 11 сентября 2013 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Школик; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17 с. Досліджено основоположні питання адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності за умов проведення адміністративної реформи в Україні. Проаналізовано теоретичні засади та чинні нормативно-правові акти, що забезпечують управлінську діяльність. На підставі зазначеного аналізу здійснено наукову розробку те...

Шпаргалка - Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 87,85 КБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
75 питань з відповідями. 46 сторінок. Поняття та риси адміністративного права. Предмет адміністративного права. Метод адміністративного права. Система адміністративного права. Джерела адміністративного права та їх характеристика. Поняття, види та структура адміністративної норми. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні. Основні напрямки реформи адміністративного права України. Дія адміністративної норми в часі, в просторі т...

Шпаргалка - Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 138,34 КБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Екземенаційні питання з Аграрного права України (ЛНУ ім. Івана Франка) 2010. Предмет правового регулювання адміністративного права та його реформування. Метод правового регулювання адміністративного права. Принципи адміністративного права. Система адміністративного права. Місце адміністративного права у правовій системі України. Співвідношення з іншими галузями. Норми адміністративного права: поняття, структура, особливості. Види норм адміністрат...

Шпаргалка - Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 39,29 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
33 вопроса и ответа для экзамена по админправу. Кратко, четко, отлично сделано. Общее понятие управления, его виды. Понятие, задания, характерные признаки и принципы государственного управления. Концепция административной реформы в Украине – программа усо-вершенствования государственного управления. Понятие, структура, предмет и метод административного права. Источники административного права. Кодекс Украины об административных правонарушениях: с...

Шпаргалка - Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 125,41 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
2011 Відповіді на 91 запитання до іспиту з адміністративного права, Львівський національний університет імені Івана Франка, другий семестр, видруковувати по 16 сторінок на аркуш Перелік питань Поняття державного управління і виконавчої влади. Співвідношення виконавчої влади і державного управління. Поняття і предмет адміністративного права. Методи адміністративно-правового регулювання. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Їх види...

Шпаргалка - Адміністративне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 97,58 КБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Адміністративне право, як юридична наука і навчальна дисципліна. Адміністративне провадження: поняття, стадії, види. Види адміністративних правовідносин. Види адміністративних правопорушень за законодавством України. Види адміністративно - правових норм. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Відповідальність державних службовців. Громадяни України та іноземці, як суб’єкти адміністративного права....

Шпаргалка - Адміністративне право України (загальна частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 56,11 КБ
 • добавлен 23 апреля 2012 г.
ОНУ им. И.И. Мечникова, 2010г.; 70 вопросов; 27 страниц; Общая часть. Раскрытые вопросы: Історія формування і розвитку адміністративного права. Поняття та загальна характеристика науки адміністративного права. Адміністративне право як учбова дисципліна. Система учбового курсу «Адміністративне право України». Адміністративне право – важлива частина сучасного публічного права. Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративно-правового...

Шпаргалки к экзамену по административному праву

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 155,16 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вопросы разбиты по колонкам - можно распечатывать и нарезать. Национальный университет "Одесская юридическая академия"), Украина, Белая-Тиунова Л.Р., 2012г. Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення та розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет та метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права. Основні напрямки реформування адміністра...

Шпаргалки по административному праву Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 108,11 КБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
ЛНУ им. Тараса Шевченка, Луганск, Украина, 2012, 6 стр. Информация уже оформлена в виде шпаргалок на украинском языке Предмет та метод адміністративного права (АП) Співвідношення АП з іншими галузями Система джерел АП Норми АП Види норм АП Адміністративно-правові відносини Види А-П відносин Поняття та загальна хар-ка суб’єктів АП А-Пй статус органів виконавчої влади А-Пй статус Президента Адміністративно-правовий статус фізичних осіб Особливості...

Шпори з Адміністративного права України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 772.5 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Адміністративне право в системі права України. Поняття, риси і завдання адміністративного права. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститути адміністративного права. Джерела адміністративного права України та їхня характеристика. Основні законопроектні роб...

Юридична відповідальність державних службовців

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Національний університет державної податкової служби України. 2 курс Ірпінь-2011. містить 29 слайдів. План поняття, види відповідальності державних службовців, галузі в яких держслужбовці несуть відповідальність.

Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління

Дисертация
 • формат doc
 • размер 209,65 КБ
 • добавлен 25 июня 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки). – Київський університет внутрішніх справ, Київ, 2008. Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань щодо контрольної діяльності у сфері оподаткування. Визначено правовий режим реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління...

Єлістратов А.І. Адміністративне право

 • формат doc
 • размер 209,70 КБ
 • добавлен 29 ноября 2012 г.
Лекції / Ред. та упоряд. В.В.Галунько, С.В.Діденко. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. – 268 с. Вітчизняна наука адміністративного права переживає період свого динамічного розвитку. Цей розвиток базується на кращих стандартах вітчизняної та Євроатлантичної адміністративно-правової думки, відповідно до якої основним завданням державного управління є забезпечення прав і свобод людини. Одним із корифеїв вітчизняної науки адміністративного права початку XX с...

Іващенко О.М. Адміністративно-правове регулювання корпоративних прав держави

Дисертация
 • формат doc
 • размер 167,82 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2008. Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням адміністративно-правового регулювання корпоративних прав держави. В роботі характеризується та визначається сутність корпоративних прав держави, види господарських об...