• формат pdf
 • размер 5.2 МБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі
Выдадзена ў Гародні ў 2000 г.
вучэбны дапаможнік прысвечаны беларуска-літоўскім летапісам і хронікам XII-XVI cтст. У дапаможніку даюцца іх археаграфічная і крыніцазнаўчая характарыстыкі, аналізуюцца іх унутраная структура і інфармацыйнасць.
прызначаны для студэнтаў гуманітарных факультэтаў, гісторыкаў, настаўнікаў.

змест
1. Агульная характарыстыка як крыніц па гісторыі і культуры Беларусі
2. Да пытання аб беларускім летапісанні XII-XIII стст.
3. Першы летапісны звод (ЛЗ). Летапісец вялікіх князей літоўскіх
4. Другі ЛЗ. Хроніка ВКЛ
5. Трэці ЛЗ. Хроніка Быхаўца
6. Польскія хронікі
7. Ян Длугаш
8. Мацей з Мяхова
9. Мацей Стрыйкоўскі
10. Марцін і Яхім Бельскія
11. Марцін Кромер
12. Александр Гваніньі
13. Барталамей Папроцкі
14. Польскія хронікі і ўсходнеславянскія летапісы
15. Афіцыйная гістарыяграфія часоў Стэфана Баторыя
16. Гісторыя Кіеўскай Русі і ВКЛ у польскіх хроніках
17. Гродна ў летапісах і польскіх хроніках
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Арлоў Уладзімер, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862-1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Вільня: Наша Будучыня, 2002. — 223 с. Выданьне трэцяе. Аўтары займальна і даступна расказваюць пра найбольш значныя падзеі дзесяці стагодзьдзяў, якія Беларусь прайшла з часоў легендарных Рагнеды і Рагвалода. Гэтая своеасаблівая кроніка пачынаеца ад 862 году, пад якім летапісы ўпершыню згадваюць Полацак, і заканчваецца 25 сакавіка 1918 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларускае Народнае Рэспублікі. У кнізе чатыры асноўныя раздзелы: «Стара...

Горбік С. Гісторыя катэхізму на Беларусі

 • формат pdf
 • размер 294.54 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
2003 г. Львов. выд БАПЦ и "Беларуская нацыянальная грамада Львову". 16 стр. Брашура ўтрымлівае кароткую гісторыю катэхізічнае працы Праваслаўнай, Рыма і Грэка – каталіцкай і Пратэстанскае Цэркваў на тэрыторыі Беларусі ад ХІІ да ХХІ стагодзьдзя. У адрозьненьні ад папярэдняга выданьня, у кнігу зьмешчаны рэферат аўтара адносна гісторыі літургіі Раней Асьвячоных Дарункаў. Рэферат быў чытаны на беларуска-ўкраінскай рэлігійнай сустрэчы ў Львове, што б...

Контрольная работа - Паўстанне 1863 - 1864 гг. на Беларусі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 132.5 КБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
15 стр. Уводзіны. Рэвалюцыйныя дэмакраты Расіі. Польска-беларуска-літоўскі вызваленчы рух, сацыяльная база і праграмныя ўстаноўкі. К. Каліноўскі. Яго палітычныя погляды і рэвалюцыйная дзейнасць. Мужыцкая праўда. Дзейнасць паўстанцкіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі. Меры царскай адміністрацыі ў сувязі з паўстаннем. Падаўленне паўстання. Яго значэнне. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Мальдзіс Адам. Выбранае

 • формат pdf
 • размер 4.36 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Менск, КНІГАЗБОР. 2007 год., стар. 464 з ілюстр. У кнігу ўвайшлі лепшыя літаратуразнаўчыя і гісторыка-культурныя творы аўтара — яго першая кніга «Творчае пабрацімства», прысвечаная беларуска-польскім літаратурным узаемасувязям ХІХ ст., скарочаны варыянт даследавання «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст.», апісанні пошукаў, знаходак, зробленых у Беларусі, Польшчы і Францыі, нарысы пра пісьменнікаў і дзеячаў культуры. Адрасуецца як г...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 84.04 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першыя пасяленнi чалавека на тэрыторыi Беларусi. Жыццё ва умовах першабытнага ладу. Полацкае княства - першая дзяржава на тэрыторыi Беларусi. Культура Беларускiх зямель у XI-XIII ст. ст. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоускага. Унутранняя i знешняя пралiтыка у канцы XII-XV ст. Фармiраванне беларускай народнасцi. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Барацьба Вялiкага княства Лiтоусказа за захаванне самастойнасцi. Культура i царква у Беларусi у XYI...

Шпоры краткие

pottee
 • формат rtf
 • размер 459.17 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Список вопросов: 1)Засяленне тэрыторыі Беларусі. Даіндаеўрапейскі і Індаеўрапейскі перыяды этнічнай гісторыі Беларусі 2)Раннефеадальныя княствы на тэррыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльнае развіццё. Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 3)Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях, яго ўплыў на жыццё феадальнага грамадства. 4) Культура Беларускіх зямель у IX-XII ст. Дзейнасць беларуских асветникащ. 5)Утварэнне ВКЛ. Роля беларускіх...