• формат pdf
  • размер 20,88 МБ
  • добавлен 25 января 2017 г.
Шабанов Д.А., Шабанова Г.В., Шапаренко С.О. Біологія. 7 клас
Підручник. — 2-ге вид., виправл. та переробл. — Х.: Торсінг, 2003. — 320 с. — ISBN 966-670-140-5.
Пробний підручник знайомить з розмаїттям світу тварин, взаємозв’язком між їх способом життя да будовою. Велику увагу приділино еволюції основних груп тварин, питанням охорони тваринного світу, взаєминам людини з іншими тваринами.