Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1.52 МБ
  • добавлен 14 мая 2011 г.
Шульга М.О. (ред.) Стилі життя: панорама змін
К.: Інститут соціології НАН України, 2008. - 416 с. Колективна монографія присвячена змінам, що відбуваються у стилях життя сучасників. Акцент робиться тому, що стилі життя примножуються й урізноманітнюються. Разом із тим чимало тенденцій пронизують всі сучасні стилі життя: інформатизація, комп'ютерізація, віртуалізація, а також орієнтація на успіх, публіцизація, приватизація, гедонізація, карнавалізація життя. Розглянуто стилі життя в політичній сфері, у сфері споживання, стильове розмаїття життя владної еліти, людей похилого віку, інших соціальних груп.

ЗМІСТ.
Еволюція категорії "стиль життя" в соціології.
Спосіб життя і стиль життя.
Новітні тенденції у розвитку сучасних стилів життя.
Політичні стилі життя за умов суспільних перетворень.
Стилі життя правлячої еліти.
Новітні інформаційні технології та сучасний стиль життя.
Стиль приватного життя особистості: цивілізаційний вимір.
Орієнтація на успіх як стиль життя.
Гедоністичні елементи сучасних стилів життя населення.
Стилі споживання, властиві жителям України.
Стильове розмаїття відпочинку.
Стиль життя осіб похилого віку. Проблема самотності.
Похожие разделы
Смотрите также

Грішнова О.А. Людський розвиток

  • формат doc
  • размер 3.55 МБ
  • добавлен 27 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. В навчальному посібнику повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як р...

Шульга М. (упор.) Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів

  • формат pdf
  • размер 611.82 КБ
  • добавлен 22 февраля 2011 г.
К. , 2010. - 104 с. Микола Шульга. Криза як загроза суспільній безпеці. Андрій Зоткін. Внутрішня національна безпека України: випробування перманентною кризою. Олена Злобіна. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі. Олександр Резнік. Громадянські практики українців за умов кризи. Наталія Бойко. Інтернет як фактор адаптації в умовах кризи. Максим Паращевін. Місце релігії в стратегіях пристосування до кризових умов.