Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 611.82 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Шульга М. (упор.) Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів
К. , 2010. - 104 с.
Микола Шульга. Криза як загроза суспільній безпеці.
Андрій Зоткін. Внутрішня національна безпека України: випробування перманентною кризою.
Олена Злобіна. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі.
Олександр Резнік. Громадянські практики українців за умов кризи.
Наталія Бойко. Інтернет як фактор адаптації в умовах кризи.
Максим Паращевін. Місце релігії в стратегіях пристосування до кризових умов.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Грішнова О.А. Людський розвиток

 • формат doc
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. В навчальному посібнику повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як р...

Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство (3-й розділ)

 • формат jpg
 • размер 67.74 МБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
З розділ, тема: "Особливості трансформації українського суспільства" 17 файлів-фотографій сторінок підручника підрозділи: 3.1 парадокси соціальної трансформації 3.2 соціальна криза в українському суспільстві 3.3 механізми та рівні трансформаціїrn

Толстих Н.В. Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки

Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Стаття в журналі "Український соціум" №1 за 2003 р. Здійснено аналіз ступеню поширення соціального виключення в Україні та його соціальних наслідків.

Шульга М.О. (ред.) Стилі життя: панорама змін

 • формат pdf
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
К.: Інститут соціології НАН України, 2008. - 416 с. Колективна монографія присвячена змінам, що відбуваються у стилях життя сучасників. Акцент робиться тому, що стилі життя примножуються й урізноманітнюються. Разом із тим чимало тенденцій пронизують всі сучасні стилі життя: інформатизація, комп'ютерізація, віртуалізація, а також орієнтація на успіх, публіцизація, приватизація, гедонізація, карнавалізація життя. Розглянуто стилі життя в політичній...