Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,16 МБ
  • добавлен 28 сентября 2011 г.
Шумська А.І., Щеглова Л.Ф., Богданова О.О. Олімпійський та професійний спорт. Часть 2. Sport. Recreation and Profession
Навч. посіб. – Миколаїв: НУК, 2006. – 56 с.
Посібник є другою частиною навчального посібника з англійської мови для спеціальності ''Олімпійський та професійний спорт''. Він складається з чотирьох розділів на тематичній основі за фахом студентів, а саме: What is Sport, Equipment and Facilities, Getting in Shape and Recreation, Coaching and Career Prospects.
Метою посібника є розвиток рецептивних та репродуктивних навичок у вивченні англійської мови, використанні їх у практичних комунікативних ситуаціях.
Посібник містить різноманітні та різнорівневі тексти й вправи, які спрямовані на перевірку розуміння інформації та використання її для розвитку мовленнєвих навичок. Граматично-лексичні вправи дозволяють студентам подолати труднощі, що з'являються при спілкуванні іноземною мовою.
Посібник можна використовувати для самостійної роботи студентів.