Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат doc
  • размер 193,51 КБ
  • добавлен 21 февраля 2012 г.
Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика
Навч. посіб. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : РДГУ, 2000. — 144 с.
Охарактеризовано основні види бібліографії станом на кінець 1999 р.: їх призначення, завдання, організаційну структуру, теоретичні та методичні проблеми, систему бібліографічних посібників. Навчальний посібник призначається для вивчення курсів «Загальне бібліографознавство», «Історія бібліографії».
поточна державна бібліографія України
загальна ретроспективна бібліографія України
науково-допоміжна бібліографія України
рекомендаційна бібліографія України
видавничо-книготорговельна бібліографія України
бібліографія бібліографії України
Похожие разделы