Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Статья
  • формат pdf
  • размер 276,99 КБ
  • добавлен 06 августа 2012 г.
Швецова-Водка Г.М. Бібліотека як документальна комунікаційна система
Стаття // Бібл. вісн. — 2011. — №6 — С. 3—7.
У статті розглянуто роль бібліотеки як документальної комунікаційної системи з погляду теорії документології. Бібліотеку охарактеризовано не тільки як термінальну, але й як генеративну і транзитну документальну комунікаційну систему. Пропонується узагальнена характеристика діяльності бібліотеки, спрямованої на задоволення інформаційних запитів користувачів, пов’язаних із використанням опублікованих документів, друкованих і електронних. Наголошується на спільних рисах і відмінностях у діяльності традиційної та електронної бібліотеки.
Ключові слова: бібліотека, документальна система, комунікація, електронна бібліотека
Похожие разделы