Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,42 МБ
  • добавлен 06 августа 2011 г.
Шюц Альфред, Лукман Томас. Структури життєсвіту
К.: Український Центр духовної культури, 2004. — 560 с.
У цій праці, яка методологічно спирається на спадщину Гусерля і виходить із Веберової синтези систематичної та істо­ричної соціології, презентуються результати інтенсивної методологічної рефлекси в царині соціальних наук, яка здійснюва­лася Альфредом Шюцем впродовж трьох десятиліть. Хоча йо­о смерть (у 1959 році) завадила завершенню цієї роботи, але внутрішня єдність і прозорість концепції, що пронизує працю, залишену у вигляді фрагментів, надали можливість Томасу Лукману підготувати працю до друку відповідно інтенціям са­мого Альфреда Шюца. Працю всього життя Альфреда Шюца відзначає центральне прагнення, а саме прагнення обґрунту­вати можливість того, що суб'єктивний смисл людського діян­ня може бути визначеним об'єктивно, тобто науково.
Похожие разделы