Социологические дисциплины
  • формат doc
  • размер 645,93 КБ
  • добавлен 19 ноября 2015 г.
Шюц Альфред, Лукман Томас. Структури життєсвіту
Шюц Альфред, Лукман Томас. Структури життєсвіту / Пер. з нім. Вахтанґ Кебуладзе. - К.: Український Центр духовної культури, 2004. - 558 с.
У цій праці, яка методологічно спирається на спадщину Гусерля і виходить із Веберової синтези систематичної та історичної соціології, презентуються результати інтенсивної методологічної рефлекси в царині соціальних наук, яка здійснювалася Альфредом Шюцем впродовж трьох десятиліть. Хоча його смерть (у 1959 році) завадила завершенню цієї роботи, але внутрішня єдність і прозорість концепції, що пронизує працю, залишену у вигляді фрагментів, надали можливість Томасу Лукману підготувати працю до друку відповідно інтенціям самого
Альфреда Шюца. Працю всього життя Альфреда Шюца відзначає центральне прагнення, а саме прагнення обґрунтувати можливість того, що суб'єктивний смисл людського діяння може бути визначеним об'єктивно, тобто науково.
Похожие разделы