• формат pdf
 • размер 796.47 КБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Сидорчук О.В., Ковалишин С.Й. та ін. Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання
Навчальний посібник. - Львів: Львівський ДАУ, 2007. - 189 с.
Викладено основи організації державної системи стандартизації та сертифікації техніки і обладнання в Україні. Висвітлено питання стандартизації, управління якістю, а також сертифікації продукції. Зокрема, порядок та правила проведення сертифікації, технічний нагляд за сертифікованою продукцією, особливості сертифікації сільськогосподарської техніки, наведено порядок визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується. Охарактеризовано порядок проведення атестації виробництва. Наведено інформацію про організацію (орган) з сертифікації, випробувальні лабораторії, сертифікацію системи якості в системі сертифікації, реєстр та аудиторів системи сертифікації.
Призначений для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників технічної служби агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування, інженерно-технічних та наукових працівників.
Похожие разделы
Смотрите также

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник

 • формат pdf
 • размер 15.38 МБ
 • добавлен 10 декабря 2009 г.
Львів: Світ, 2003. - 328 с. У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Учеб. пособие. для студ. высш. учеб. закл. - К.: МАУП, 2005. - 144 с.: Ил. ISBN 966-608-484-8 В учебном пособии изложены теоретические основы и основные положения стандартизации и сертификации товаров и услуг, охарактеризованы государственную систему стандартизации и сертификации Украины, проанализирован отечественный и зарубежный опыт управления качеством в международной торговле, показана роль стандартизации в ускорении научно- технического про...

Бялик І.М. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій. Предмет і завдання метрології. Методи та одиниці вимірювання. Технічні засоби вимірювання. Метрологічне обслуговування приладів. Метрологічна служба України.

Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Метрологічний нагляд та контроль

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2007. - 162 с. У навчальному посібнику викладено основні положення і порядок здійснення метрологічного нагляду та контролю, виходячи із сучасних міжнагодних документів з метрології та національної законодавчої і нормативної бази. Аналізуються особливості метрологічних інфраструктур щодо міжнародного досвіду і тенденцій гармонізації національних метрологічних систем та сучасної державної метрологічної системи Ук...

Головченко О.М., Спивак А.Ю., Груминская Л.В. Теплотехнические измерения и метрология

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.24 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Лабораторный практикум. Вінниця: ВНТУ, 2006. - 92 с. В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні осно-ви теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Дано методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки результатів теп-лотехнічних експериментів та визначення похибок. Практикум роз-роблений відповідно до плану кафедри та програмами дисциплін Теплотехнічні вимірю...

Зяйлик М.Ф. Стандартизація і сертифікація продукції

 • формат djvu
 • размер 464.67 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Стандартизація і сертифікація продукції / Методичні рекомендації і матеріали до самостійної роботи з курсу для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій" Укладачі: кандидат економічних наук, доцент Зяйлик М. Ф., аспірант Вівчар О. В. Методичні матеріали включають в себе тематичний план, зміст тем, тематику залікових питань, методичні вказівки до вивчення тем, контрольні питання для проведення практичних занять...

Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка

 • формат pdf
 • размер 23.43 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Бескид Бід, 2003 р. - 544 с. У підручнику викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювання електричних та неелектричних величин. Може бути посібником з дисциплін "Вимірювання електричних і магнітних величин", "Опрацювання похибок результатів вимірювань" та "Методи та засоби вимірювань неелектричних величин" для студентів спеціальності "Метр...

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

 • формат pdf
 • размер 35.62 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 672 с. У підручнику викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стандартизації. У зв'язку з широкою діяльністю України в міжнародній торгівлі, науково-технічних програмах та проектах наведено правила і методи прийняття та застосування міжнародни...

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • формат pdf
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Видавництво: Центр навчальної літератури, Київ Рік видання: 2006 Сторінок: 264 У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національни...

Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 211 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, систем...