Геология
Геологические науки и горное дело
Словарь
  • формат djvu
  • размер 7.35 МБ
  • добавлен 21 декабря 2010 г.
Словник геологічної термінології
Словник геологічної термінології / акад. Тутковський П. А., Всеукраїнська академія наук. - Київ: Державне видавництво України, 1923.
Один из первых русско-украинских словарей терминов из области геологии, разведки и добычи полезных ископаемых.
Похожие разделы
Смотрите также

Диплом - Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

degree
  • формат doc
  • размер 825.5 КБ
  • добавлен 08 сентября 2009 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Геологічний факультет; кафедра геології родовищ корисних копалин; науковий керівник доц. Грінченко О. В.; робота рекомендована до захисту на засіданні кафедри протокол № 15 від "22" травня 2008 р. ; 50 сторінок. Вступ Загальна частина: 1. Загальні дані про родовище 2. Історія геологічної вивченості району робіт 3. Геологічна будова району робіт 4. Гідрогеологічні умови Спеціальна частина:...

Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії

  • формат pdf
  • размер 3.72 МБ
  • добавлен 03 августа 2010 г.
Навч. посібник / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. Наведено основні відомості про геологію як науку про Землю, особливості перебігу ендогенних і екзогенних геологічних процесів, про мінерали, гірські породи та їх ґрунтотворне значення, про агрономічні руди та їх використання в сільськогосподарському виробництві. В окремому розділі ви...