Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 23,16 МБ
  • добавлен 10 июля 2013 г.
Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх
Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. А Мицика, В. М. Кравченка. – К.: Наук. думка, 1992. – 342 с. – (Пам’ятки укр. літописання). – Текст укр. та рос. мовами.
ISBN 5-12-002045-3 (в опр.)
«Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича – одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з трьох частин-хронік: про Русь, початок і назву Литви, про землю Польську. У першій частині висвітлюється історія Київської Русі, другій і третій – історія України XIV–XVII ст. на фоні історії Литви та Польщі.
Для істориків, філологів, викладачів та студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
«Хроника» выдающегося культурного деятеля Украины XVII в. Ф. Софоновича – одна из первых обобщающих работ по истории Украины с древнейших времён до 1673 г. Она состоит из трёх частей-хроник: о Руси, начале и названий Литвы, о земле Польской. В первой части освещается история Киевской Руси, второй и третьей – история Украины XIV–XVII вв. на фоне истории Литви и Польши.
Для историков, филологов, преподавателей и студентов, всех, кто интересуется отечественной историей.
Зміст:
Передмова
Від упорядників
Хроніка з літописців стародавніх
Кройніка о Русі
Кройніка о початку і назвиску Литви
Кройніка о землі Полской
Додатки
Лѣтописԑцъ албо кройника о зємлѣ Полской
Повѣсть ѡ прԑславных чюдах свтои великомученицы Варвары
Выкладъ ѡ церкви стои
Великі князі київські, які згадуються у «Кройніці»
Польські королі і князі, які згадуються у «Кройніці»
Коментарі
Перелік слів під титлами
Скорочення, вживані у текстах
Умовні скорочення
Іменний покажчик
Географічний покажчик