Стандарты организаций Украины (СОУ)
standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-.
205. Київ, 2005. 225 с.
Зміст.
Сфера застосування.
Нормативні посилання.
Терміни та визначення понять і скорочення.
Загальні положення.
Газодинамічні явища.
Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ.
Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ.
Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів.
Вимоги до проектів будівництва й реконструкції шахт і підготовки нових горизонтів.
Організація робіт по боротьбі з ГДЯ.
Розслідування й облік ГДЯ.
Прогноз і контроль небезпеки вугільних пластів та порід за газодинамічними явищами.
Вимоги щодо застосування прогнозу ГДЯ.
Прогноз викидонебезпеки при розкритті вугільних пластів.
Прогноз і контроль небезпеки ГДЯ при проведенні підготовчих виробок і веденні очисних робіт.
Похожие разделы
Смотрите также

Білецький В.С. Гірничий енциклопедичний словник. Том 3

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15.85 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Донецьк: Східний видавничий дім. — 2004. — 752 с. Містить понад 11 000 термінів та терміносполучень (назв статей). Адресований гірничим інженерам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих спеціальностей та фахівцям суміжних галузей, широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 1 (А-К)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 50.59 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас. 2004. — 640 с. Мала гірнича енциклопедія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 1 -й том — 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — у першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям...

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 2 (Л-Р)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 79.43 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас, 2007. - 652 с, 20 кол. іл. Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки і техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенюіатурних одиниць, в тому числі 2-й том - 5250 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - в першу чергу фахівцям-гірникам. геологам...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Кузьміч О.К., Романенко В.П., Артюх С.Ф. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю

 • формат pdf
 • размер 35.46 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Луганськ: Книжковий світ, 2004. – 216 с. -(Библиотека горняка). Висвітлені особливості праці інженера-педагога, його роль і місце в підготовці кваліфікованих кадрів; розглянуто систему інженерно-педагогічної освіти; організація навчального процесу у вищому навчальному закладі, наукова організація праці та види роботи студента у вищому навчальному закладі; його правова та економічна основа навчання. Наведено стислу інформацію про г...

Лекции по Основам гірничого виробництва

Статья
 • формат docx
 • размер 12.71 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Вміщує всі основні питання по гірничий справі. Складена у 2011 році Викладач гірничих дисциплін Селидівського гірничого технікуму Коваль Л.М.rn

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і курсового проекту з дисциплін Аерологія гірничих підприємств, Шахтна атмосфера і аеромеханіка

Практикум
 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладач: І.Б. Ошмянський, к.т.н., доц. Рецензент: О.Є. Лапшин, д-р техн. наук, професор. У методичних вказівках наведена методика розрахунків основних вентиляційних параметрів курсового проекту провітрювання гірничорудних шахт і при виконанні контрольного завдан-ня розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Аерологія гірничих підприємств", "Шахтна атмосфера і аеромеханіка". Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм на-вчання, необ...

СОУ 10.1-00185790-002-2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Правила технічної експлуатації вугільних шахт (на укр. языке)

 • формат djvu
 • размер 10.69 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
СОУ 10.1-00185790-002-2005 Прийнято: наказ Мінвуглепрому України від 14 листопада 2006 року № 539 На заміну НАОП 1.1.30-1.05-75 Правила технической зксплуатации угольнмх и сланцевих шахт Ці правила установлюють науково обґрунтовані і перевірені практикою технічні норми і правила, які треба виконувати під час проектування та розроблення вугільних родовищ підземним способом, вимоги щодо утримання найважливіших споруд, обладнання, пристроїв і вимоги...

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...

Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Гудзь О.Г. Руйнування гірських порід вибухом

 • формат pdf
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
Підручник для вузів. – 4-е видання перероб. і доп. – Донецьк: ,2003. – 248 с. Викладені теорія підривання вибухових речовин, методи і приклади застосування теорії до задач практики; основні способи випробування вибухових речовин, у тому числі запобіжних. Наведені характеристики вибухових речовин і засобів підривання. Викладені теорія дії вибуху на породу і методи розрахунку основних параметрів буропідривних робіт при будівництві та експлуатації...