Державні гігієнічні нормативи - Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у продуктах харчування та питній воді

Стандарт
 • формат doc
 • размер 224 КБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Официальные ГН Украины, принятые в 2006г. Текст (21стр.) с поправками 2008г. Содержит собственно нормы содержания цезия и стронция в продуктах питания (более 50 категорий), методику измерений и определения погрешностей, примеры расчетов. Структура: Загальні положення. Вимоги до виконання та оцінки результатів вимірювань. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у продуктах харчування та питній воді. Додатки (форми протоколів, приклад...

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Стандарт
 • формат doc
 • размер 67.4 КБ
 • добавлен 07 июля 2014 г.
Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001. Погоджено Листом Міністерства освіти і науки України N 1/12-1459 від 05.06.2001. Загальні положення. Земельна ділянка. Основні приміщення. Природне та штучне освітлення. Організація і вимоги до зорової роботи учнів. Повітряно-тепловий режим. Вентиляція та опалення. Водопостачання та каналізація. Обладнання основних приміщень. Організація навчально-виховног...

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 760.06 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 400 від 12.05.2010. Загальні положення. Терміни та визначення. Гігієнічні вимоги до безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною. Виробничий контроль безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною. Періодичний к...

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,24 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
Головне санітарно-епідеміологічне управління головний державний санітарний лікар україни затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 липня 1999 р. N 29 державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я насел...

ДСанПіН 4.4.4.152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

Стандарт
 • формат doc
 • размер 76,67 КБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Затверджено наказом МОЗ України N 811 від 11.12.2007. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1411/ 14678. — 60 с. Ці Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (далі - Санітарні правила), - обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, який встановлює санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепі...

ДСанПіН 5.5.5.23-99. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 102,15 КБ
 • добавлен 14 марта 2012 г.
Нормативний документ поширюється на всіх осіб, що виконують роботи з проектування, будівництва, реконструкції та здійснення поточного санітарного нагляду за експлуатацією дитячих оздоровчих таборів; встановлює вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих таборів. Загальні положення Правила прийомки дитячих оздоровчих таборів Ділянка дитячого оздоровчого табору Будівлі та споруди дитячих оздоровчих таборів Са...

ДСП 3.3.1.095-2002 Правила та норми Підприємства вугільної промисловості

Стандарт
 • формат doc
 • размер 292.5 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Міністерства охорони здоров'я України, 2003 г. , 31 страница, украинский язык. Загальні положення. Територія підприємства. Виробничі будівлі та споруди. Допоміжні будівлі і приміщення. Організація виробничих процесів. Шахти. Ремонтні роботи. Мікроклімат і вентиляція. Засоби індивідуального захисту. Питне забезпечення і харчування гірників. Медико-санітарне обслуговування. Охорона навколишнього середовища і підземних виробок. Вимоги до підприємст...

ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 76,56 КБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Затверджені Постановою №11 Міністерства охорони здоров"я України від 11.09.1998р. Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи (санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів навколишнього середовища і вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини (підстава Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемі...