Похожие разделы

ДСТУ 4469-1: 2006 (EN 12094-1: 2003, MOD) Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Цей стандарт установлює вимоги і методи перевіряння для пристроїв автоматичного електричного контролю і затримки (ПУіЗ) у разі використовування у комбінації з автомати-чними системами пожежної сигналізації, а також системами протипожежного захисту бу-динків і споруд, у яких як вогнегасні речовини використовують діоксид вуглецю, інертний газ або галоїдовуглеці. Цей стандарт є прийнятний переклад із внесеними відповідними технічними відхилами EN 12...

ДСТУ EN 10027-1: 2004 Сталь Системи позначення Частина 1. Назви сталі. Основні символи (EN 10027-1: 1992, IDT)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 167,17 КБ
 • добавлен 26 августа 2014 г.
Цей стандарт визначає правила позначення сталі за допомогою літерних і цифрових символів, з метою відображення сфери застосування і основних характеристик, наприклад, механічних, фізичних властивостей або хімічного складу для забезпечення скороченої ідентифікації сталей

ДСТУ EN 10027-2: 2004 Сталь Системи позначення Частина 2. Система нумерації (EN 10027-2: 1992, IDT)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 268,01 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Цей стандарт установлює систему нумерації сталей, яку далі називають номерами сталей, для позначення марок сталей. Він описує структуру номера сталі і порядок його реєстрування, присвоєння та впровадження. Таку систему нумерації доповнює позначення сталей згідно з EN 10027-1.

ДСТУ EN 10034:2006 (EN 10034:1993, IDT) Двотаври сталеві нормальні та широкополичні з паралельними гранями полиць

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 238,30 КБ
 • добавлен 20 октября 2016 г.
Цей стандарт є тотожний переклад EN 10034:1993 Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions (Профілі сталеві типів І та Н. Допуски на розміри й форму). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК2 "Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі". Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни: - вилучено попередній довідковий матеріал "Пере...

ДСТУ EN 1005-1:2005. Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 187,97 КБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Внесено: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 року № 90. Чинний: з 01.10.2006 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2006 рік, 16 сторінок. Цей стандарт встановлює терміни і визначення понять і параметрів, використовуваних у EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-41) і EN 1005-51). Основні поняття і загальні ергономічні принципи для проектування...

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204: 1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 847,77 КБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
Стандарт визначає різні типи документів контролю, що їх надають покупцю, відповідно до вимог замовлення, у разі постачання металевих виробів, незалежно від способу виготовляння

ДСТУ EN 10228-3-2001 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної та мартенситної сталі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 177,73 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
19 стр. У цій частинi стандарту EN 10228 описано методики, що iх використовують для ручного ультразвукового контролю поковок, виготовлених з феритноi чи мартенситноi сталi Можна використовувати i методики мехашзованого сканування, таki як імерсійний контроль, але це потрібно погодити miж замовником i виконавцем (див. розділ 4). Ця частина EN 10228 поширюеться на чотири типи поковок, розкласифікованих за іхньою формою i методом виготовляння. Типи...

ДСТУ EN 1088:2003. Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання (EN 1088:1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 01 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІ охорони праці), Технічні комітети зі стандартизації "Верстати" (ТК 75) і "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 року № 166. Чинний: з 01.10.2004 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 3...

ДСТУ EN 12016: 2003. Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприятливість до завад.(EN 12016: 1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 584,60 КБ
 • добавлен 16 апреля 2015 г.
Цей стандарт застосовують для визначання норм та методів випробовування ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеерів, встановлених в будівлях. Стандарт стосується неперервних та переривчастих, лінійних або променевих завад, зокрема електростатичних розрядів. Ці норми представляють основні ЕМС-вимоги. Цей стандарт не дає ніяких основних вимог щодо техніки безпеки для ліфтів, ескалаторів і конвеерів, що встановлені в ЕN 81-1, ЕN 81-2 та ЕN 115.

ДСТУ EN 12048: 2004 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом висушування за температури (105 + 2)°С

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,22 КБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2004, - 13 с. Зміст Національний вступ Повідомлення Сфера застосування Нормативні посилання Принцип Матеріал Устаткування Приготування аналітичної проби Проведення аналізу Порція для аналізу Визначання Подання результатів Протокол аналізу Додаток А Точність Загальне Повторюваність Відтворюваність Додаток ZA Бібліографія

ДСТУ EN 12049: 2006 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом висушування за зниженого тиску

Стандарт
 • формат doc
 • размер 23,29 КБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2006, - 13 с. Зміст Національний вступ Повідомлення Сфера застосування Нормативні посилання Принцип Матеріал Устаткування Приготування аналітичної проби Проведення аналізу Порція для аналізу Визначення Подання результатів Протокол аналізу Додаток А Точність Загальне Повторюваність Відтворюваність Додаток ZA Бібліографія

ДСТУ EN 12062: 2005. Контроль зварних з’єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 175,78 КБ
 • добавлен 03 апреля 2015 г.
На основі попередніх даних про якість матеріалу, товщину зварних швів, методи зварювання й обсяг контролю в цьому стандарті містяться вказівки щодо вибирання методу неруйнівного контролю зварних з’єднань, а також щодо оцінювання результатів з погляду якості. Цей стандарт визначає також загальні правила і норми, застосовувані за різних методів кон- тролю як з погляду методології, так і з погляду рівнів приймання для металевих матеріалів.

ДСТУ EN 1236: 2005 Добрива. Визначення насипної щільності неущільненої маси

Стандарт
 • формат doc
 • размер 502,82 КБ
 • добавлен 01 августа 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2004, - 13с. Зміст Національний вступ Повідомлення Вступ Сфера застосування Термін та визначення поняття Принцип Устаткування Приготування аналітичної проби Проведення аналізу Опрацювання результатів Метод обчислення Повторюваність Протокол аналізу Додаток ZА Бібліографія

ДСТУ EN 12824-2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин Горизонтальний метод виявляння Salmonella (EN 12824:1997, ЮТ)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 68,62 КБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Національний стандарт України. Видання офіційне. Київ Держспоживстандарт України 2005. 21 сторінка Ключові слова: мікробіологія, харчові продукти, корми для тварин, Salmonella, виявлення.

ДСТУ EN 12944-1: 2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни

Стандарт
 • формат doc
 • размер 39,57 КБ
 • добавлен 08 сентября 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 21 с. Зміст Національний вступ Вступ Сфера застосування Терміни та визначення Додаток А Абетковий покажчик німецьких термінів Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів Додаток В Абетковий покажчик французьких термінів Додаток НА Абетковий покажчик українських термiнiв Додаток НБ Національні пояснення щодо наведених редакційних змін

ДСТУ EN 12944-2: 2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,37 КБ
 • добавлен 26 августа 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2005, - 16 с. Зміст Національний вступ Вступ Сфера застосування Терміни та визначення Терміни, що стосуються продуктів Терміни, що стосуються фізичних та фізико – хімічних властивостей Додаток А Абетковий покажчик німецьких термінів Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів Додаток В Абетковий покажчик французьких термінів Додаток НА Абетковий покажчик українських термiнiв

ДСТУ EN 12946: 2005 Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію і магнію комплексометричним методом

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,26 КБ
 • добавлен 29 августа 2015 г.
Київ. Держспоживстандарт України. 2007, - 16 с. Зміст Національний вступ Сфера застосування Нормативні посилання Принцип методу Реактиви Устаткування Пробовідбирання Проведення аналізу Підготовка Визначання Перевірка стандартних розчинів Подання результатів Точність Протокол аналізу Бібліографія

ДСТУ EN 1316-1: 2005 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук (EN 1316-1: 1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 156,33 КБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Цей стандарт встановлює класифікацію за якістю та позначення сортів для заготовленого круглого лісоматеріалу дуба та бука, що представлені у вигляді довгомірних лісоматеріалів або колод. Класифікація описує класи якості круглого лісоматеріалу, майбутнє використовування яких невідоме. Класифікацію застосовують для таких порід: дубів, Quercus sessiliflora salisb. (або Quercus petraea liebl.), Quercus robur L. (або Quercus pedunculata ehrh.) та бука...

ДСТУ EN 1316-2: 2005 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя (EN 1316-2: 1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 133,23 КБ
 • добавлен 07 октября 2015 г.
Цей стандарт встановлює класифікацію за якістю та позначення класів заготовленого круг- лого лісоматеріалу тополі, що представлений у вигляді довгомірних лісоматеріалів або колод. Класифікація описує класи якості круглого лісоматеріалу, майбутнє використовування яких невідоме. Класифікацію застосовують для всіх видів тополь, що придатні для торгівлі.

ДСТУ EN 1316-3: 2005 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір (EN 1316-3: 1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 148,04 КБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Цей стандарт встановлює класифікацію за якістю та позначення класів заготовленого круг- лого лісоматеріалу ясена (Fraxinus excelsior) та кленів, що представлені у вигляді довгомірних лісоматеріалів або колод. Класифікація описує класи якості круглого лісоматеріалу, майбутнє використовування яких невідоме. Класифікацію застосовують для кленів таких порід: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestris.

ДСТУ EN 133: 2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. КЛАСИФІКАЦІЯ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 36,30 КБ
 • добавлен 09 июля 2014 г.
Цей стандарт визначає класифікацію засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) відповідно до їх конструкції, тобто визначає загальне логічне групування ЗІЗОД. Цей стандарт забезпечує загальну інформацію для користувачів та застосовується під час підготовки та перегляду стандартів щодо засобів індивідуального захисту органів дихання.

ДСТУ EN 13736:2010. Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки (EN 13736:2003+A1:2009, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 року № 631. Чинний: з 01.07.2012 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2013 рік, 44 сторінки. Цей стандарт встановлює вимоги щодо технічної безпеки та запобіжні заходи (як визначено у 3.11 EN 292-1) щодо виготовлення та постачання пневматичних пресів, призначени...

ДСТУ EN 13788:2008. Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпіндельні автоматичні (EN 13788:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 26 марта 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2008 року № 519. Чинний: з 01.01.2011 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2012 рік, 38 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки та (або) заходи щодо убезпечення та обмеження ризиків для горизонтальних та вертикальних автоматичних багатошпиндельних тока...

ДСТУ EN 13898:2010. Верстати. Металообробчі верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки (EN 13898:2003 + A1:2009, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,10 МБ
 • добавлен 26 марта 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 року № 631. Чинний: з 01.07.2012 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2013 рік, 51 сторінка. Цей стандарт встановлює вимоги та заходи щодо безпеки, застосовні під час проектування, виготовлення та постачання (зокрема монтування, налагоджування, обслуговування т...

ДСТУ EN 13985:2010. Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги щодо безпеки (EN 13985:2003 + A1:2009, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет стандартизації "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 року № 620. Чинний: з 01.07.2012 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2012 рік, 44 сторінки. Цей стандарт встановлює вимоги та заходи з технічної безпеки, що мають бути застосовані особами, які займаються проектуванням (як визначено в 3.11 EN 292...

ДСТУ EN 1434-1: 2006 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги (EN 1434-1: 1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 266,61 КБ
 • добавлен 08 октября 2015 г.
Цей стандарт поширюється на теплолічильники, призначені для вимірювання кількості теплоти, яку в теплообмінних контурах поглинає або виділяє рідина, що її називають теплоносієм. Теплолічиль- ники відображають кількість теплоти в узаконених одиницях.

ДСТУ EN 143:2002. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 517,70 КБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Внесено: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 18 вересня 2002 року № 513. Чинний: з 01.10.2003 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2004 рік, 30 сторінок. Цей стандарт поширюється на протиаерозольні фільтри, призначені для використовування у ск...

ДСТУ EN 14604: 2009 (EN 14604: 2009, IDT) Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.07.2011 (наказ Держспоживстандарту України від 03.12.2009 № 442). Введено вперше. Стандарт ідентичний з EN 14604:2005 Smoke alarm devices (Пристрої димової тривоги) з урахуванням EN 14604:2005/АС:2008 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36 В-1050 Brussels). Цей стандарт містить вимоги до пристроїв, які описано в існуючих стандартах і також у нормативних документах під назвою «автономні димові пожежні сповіщувачі». З на...

ДСТУ EN 14604: 2009. Государственный стандарт Украины. Сигнализаторы дыма пожарные

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 909.24 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Этот стандарт содержит требования к устройствам, которые описаны в действующих нормативных документах и стандартах под названием "автономные пожарные извещатели".

ДСТУ EN 149:2003. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Внесено: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 року № 126. Чинний: з 01.10.2004 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2004 рік, 31 сторінка. Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до фільтрувальних півмасок, призначених для в...

ДСТУ EN 166-2001. Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:1996, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 899,14 КБ
 • добавлен 08 апреля 2016 г.
Внесено: Інститутом медицини праці АМН України та Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці і соціальної політики України - Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2003 рік, 28 сторінок. Цей ста...

ДСТУ EN 175-2001. Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 290,43 КБ
 • добавлен 22 марта 2016 г.
Внесено: Інститутом медицини праці АМН України та Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці та соціальної політики України — Технічним комітетом зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 1 лютого 2002 року № 69. Чинний: з 01.07.2003 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2003 рік, 14 сторінок. Цей стан...

ДСТУ EN 1891:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,49 МБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2008 рік, 22 сторінки. Цей стандарт поширюється на текстильні мотузки з низькою розтяжністю статичної конструкції діамет...

ДСТУ EN 247: 2003 Теплообмінники (Термінологія)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,44 МБ
 • добавлен 29 декабря 2013 г.
Призначеність цього стандарту — встановити єдину термінологію для теплообмінників, щоб мати змогу застосовувати однозначні терміни. У цьому стандарті теплообмінник розглядають як пристрій, основне завдання якого полягає в тому, щоб передавати теплоту між двома теплоносіями, фізично відділеними один від одного стінкою. 20 ст.

ДСТУ EN 292-1-2001 Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 544,84 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Держстандарт Украины. Киев - 2002 г. 30 страниц, украинский язык. ДСТУ EN 292-1-2001 Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1. Основная терминология, методология. Вступление. Область применения. Нормативные предпосылки. Машинне обладнання. Надийнисть. Ремонтопригодность. Безопасность. Риски. Опасный сбой. Способы защиты. Конструктивное уменьшение риска. Механическая опасность. Электрическая опасность. Термическая опасность. Шум....

ДСТУ EN 292-2-2001 Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Держстандарт Украины. Киев - 2002 г. 62 страницы. украинский язык. ДСТУ EN 292-2-2001 Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2. Технические принципы и технические условия. Вступление. Область применения. Нормативные предпосылки. Обеспечение безопасности машин. Энергономические принципы. Способы электрической безопасности. Способы защиты. Информация для пользователя. Приложения.

ДСТУ EN 294-2001 Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 395,17 КБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Стандарт встановлює значення безпечних відстаней для запобігання досненню небезпечних зон руками для людей віком від трьох років і старше

ДСТУ EN 300 749: 2004 Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у діапазоні частот нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 749: 1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 715,72 КБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у діапазоні частот нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 749:1997, IDT): ДСТУ EN 300 749:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — 19 с. — (Національний стандарт України). У цьому стандарті визначено структуру кадрів, методи кодування каналу та модуляції (в цьому стандарті позначено як система) для розподілу сигналів цифрового багатопрограмного телеба...

ДСТУ EN 341:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2008 рік, 10 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування, маркування і інструкції щодо використо...

ДСТУ EN 353-1:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення (EN 353-1:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 11 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування, маркування, зазначає інформацію,...

ДСТУ EN 353-2:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення (EN 352-2:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,11 МБ
 • добавлен 14 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 12 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування, маркування, зазначає інформацію,...

ДСТУ EN 354-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 26 января 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго, Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 8 сторінок. У цьому стандарті виклад...

ДСТУ EN 355-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 8 сторінок. У цьому стандарті викладе...

ДСТУ EN 358-2001. Індивідуальне захисне спорядження для функії утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування (EN 358:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 26 января 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 12 сторінок. Цей стандарт установлює...

ДСТУ EN 360:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу (EN 360:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 10 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування, маркування, зазначає інформацію, я...

ДСТУ EN 361-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 10 сторінок. Цей стандарт установлює...

ДСТУ EN 362-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі (EN 362:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 824,60 КБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 8 сторінок. У цьому стандарті викладе...

ДСТУ EN 363:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" і Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2008 рік, 12 сторінок. Цей стандарт визначає терміни і загальні вимоги до систем зупинення падіння, які використовують я...

ДСТУ EN 364-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування (EN 364:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,55 МБ
 • добавлен 01 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 24 сторінки. Цей стандарт установлює...

ДСТУ EN 365-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування (EN 365:1992, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 965,69 КБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Мінпраці України та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 28 грудня 2001 року № 658. Чинний: з 01.01.2003 року. Видання: м. Київ, Держстандарт України, 2002 рік, 6 сторінок. У цьому стандарті викладе...

ДСТУ EN 397-2001. Каски захисні промислові (EN 397:1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Внесено: Національним науково-дослідним інститутом охорони праці та Технічним комітетом зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 1 лютого 2002 року № 69. Чинний: з 01.07.2003 року. Виданий: м. Київ, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003 рік, 19 сторінок. Цей стандарт визначає вимоги до мех...

ДСТУ EN 418: 2003 Пристрої аварійної зупинки. Функціювання і принципи проектування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 184.83 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Цей стандарт визначає загальні принципи проектування пристроїв аварійної зупинки для машинного устаткування, незалежно від виду використовуваної енергії.

ДСТУ EN 420-2001. Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Внесено: Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології і сертифікації (УкрЦСМ). Надано чинності: наказ Держстандарту України від 12 березня 2002 року № 145. Чинний: з 01.07.2003 року. Виданий: м. Київ, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003 рік, 18 сторінок. Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо ергономічності, конструкції рукавиць, доброї видимості, нешкідливості...

ДСТУ EN 472: 2004 Манометри. Словник термінів (EN 472: 1994, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 234,21 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
Манометри. Словник термінів (EN 472:1994, IDT): ДСТУ EN 472:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює основні і загальні терміни щодо манометрів.

ДСТУ EN 50131-2-2: 2010 Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 534,69 КБ
 • добавлен 04 декабря 2013 г.
Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-2:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems. Part 2-2: Intrusion detectors. Passive infrared detectors (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2: Охоронні сповіщувачі. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі). Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 «Індустрія безпеки». Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства Україн...

ДСТУ EN 531:2005. Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур (EN 531:1995, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 329,92 КБ
 • добавлен 01 февраля 2016 г.
Внесено: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв, Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції да засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135) і Національний науково-дослідний інститут охорони праці. Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 371. Чинний: з 01.07.2007 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 11 сторінок. Цей стандар...

ДСТУ EN 54 Системы пожарной сигнализации и оповещения

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 10.18 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
ДСТУ EN 54-1:2003 Системы пожарной сигнализации. Часть 1. Введение. ДСТУ EN 54-2:2002 Системы пожарной сигнализации. Часть 2. Приборы приемо-контрольные пожарные. ДСТУ EN 54-3:2003 Системы пожарной сигнализации. Часть 3. Оповещатели пожарные звуковые. ДСТУ ЕN 54-4:2003 Системы пожарной сигнализации. Часть 4. Оборудование электропитания. ДСТУ EN 54-5:2003 Системы пожарной сигнализации. Часть 5. Извещатели пожарные тепловые точечные. ДСТУ EN 54-7:...

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 521,79 КБ
 • добавлен 16 мая 2012 г.
Цей стандарт визначає ергономічні вимоги та принципи їх застосування при встановленні граничних значень температури гарячих поверхонь і при оцінюванні ризику дістати опіки. Цей стандарт поширюється в межах сфери застосування EN 292 на гарячі поверхні машин, із якими стикається чи до яких може дотикатися людина під час використання машин відповідно до їхнього призначення.

ДСТУ EN 61204-3:2007 Источники электропитания низковольтные с выходным напряжением постоянного тока. Часть 3. Электромагнитная совместимость (EN 61204-3:2000, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,09 МБ
 • добавлен 26 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до електромагнітної сумісності (далі - EMC) стосовно джерел електроживлення (далі - ДЕ), що забезпечують вихідну напругу (напруги) постійного струму до 200 В з вихідною потужністю споживання до 30 кВт та живляться напругою змінного або постійного струму до 600 В. ДЕ, на які поширюється цей стандарт, призначені для автономної роботи або для використовування в іншому обладнанні за наявності відповідного електричного т...

ДСТУ EN 71-1: 2006 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості (EN 71-1: 1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Цей стандарт установлює вимоги до фізичних і механічних властивостей іграшок і методів випробовування цих властивостей. Стандарт поширюється на дитячі іграшки, до яких належать усі вироби або матеріали, спроектовані або однозначно призначені для гри дітей віком до 14 років. Він застосовний до нових іграшок, враховуючи їх термін нормального передбачуваного використання, а також, що іграшки будуть використані за призначеністю або у передбачуваний с...

ДСТУ EN 71-2: 2005 Безпечність Іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2: 2003, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 222,02 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Цей стандарт установлює категорії займистих матеріалів, заборонених до використовування в усіх іграшках, і вимоги стосовно займистості певних іграшок, коли на них діє слабке джерело загоряння. Цей стандарт уміщує загальні вимоги щодо всіх іграшок і конкретні вимоги та методи ви- пробовування щодо нижченаведених іграшок, які вважають такими, що становлять найбільшу небезпеку: іграшки, що їх носять на голові, до яких належать бороди, вуса, перуки т...

ДСТУ EN 71-3: 2005 Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів (EN 71-3: 1994, IDT

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 238,60 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
Цей стандарт визначає вимоги та методи випробовування міграції таких елементів: Арсену, Стибію, Барію, Кадмію, Хрому, Плюмбуму, Меркурію та Селену з матеріалів іграшок та з частин іграшок, за винятком недоступних матеріалів. Матеріали пакування не розглядають, окрім випадків, коли вони становлять частину іграшки або призначені для гри. У разі потреби, відповідні випробовування іграшки, зазначені в частині 1, проводять до визначення доступності. Р...

ДСТУ EN 71-6: 2005 Безпечність іграшок Частина 6. Графічний попереджувальний символ позначення віку (EN 71-6: 1994, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 85,21 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Цей стандарт установлює вимоги до застосовування та оформлення графічного символу в якості попереджувальної інформації для маркування іграшок, які не призначені для дітей віком до 3 років. Цей стандарт не поширюється на іграшки, які за своїми функціями, розмірами, характерис- тиці, властивостями чи іншими вагомими ознаками однозначно призначені для дітей віком до 3 років. Призначення символу полягає в інформації дорослих про те, що іграшка може я...

ДСТУ EN 795:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування (EN 795:1996, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,30 МБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго" та Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Видання: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 18 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування та інструкції щодо використовуванн...

ДСТУ EN 81-1: 2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1: 1998, IDT); зміна 1 (EN 81-1: 1998/pr A1, IDT); зміна 2 (EN 81-1: 1998/pr A2, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,07 МБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Госстандарт Украины. Киев - 2004 г. 164 страницы, украинский язык. Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні). Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації, встановлених на постійно, нових електричних ліфтів з тяговим або жорстким приводом, що обслуговують...

ДСТУ EN 81-1: 2003/зміна № 1: 2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 1 (EN 81-1: 1998/А1: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 13 августа 2014 г.
Госстандарт Украины. Киев - 2012 г. 18 страниц, украинский язык. Изменение 1 к национальному стандарту идентично EN 81-1:1998/А1:2005 Введен в действие приказом Госстандарта Украины от 22.12.2008 № 490

ДСТУ EN 81-1: 2003/зміна № 2: 2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори (EN 81-1: 1998/А2: 2004, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Госстандарт Украины. Киев - 2012 г. 24 страницы, украинский язык. Изменение 2 к национальному стандарту идентично EN 81-1:1998/А2:2004 Введен в действие приказом Госстандарта Украины от 22.12.2008 № 490

ДСТУ EN 812:2005. Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (EN 812:1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,01 МБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
Внесено: Інститут медицини праці АМН України і Національний науково-дослідний інститут охорони праці Міністерства праці і соціальної політики України - Технічний комітет зі стандартизації "Захист голови" (ТК 158). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 червня 2005 року " № 156. Чинний: з 01.01.2007 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2007 рік, 18 сторінок. Цей стандарт установлює вимоги до фізичного стану й експ...

ДСТУ EN 813:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячі (EN 813:1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 19 февраля 2016 г.
Внесено: ВСО "Вінницяелектротехнологія" ДП НЕК "Укренерго і Технічний комітет зі стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 року № 320. Чинний: з 01.01.2008 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2008 рік, 12 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги, методи випробування, маркування та інструкції щодо викор...

ДСТУ EN 953:2003. Безпечність машин. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІ охорони праці), Технічні комітети зі стандартизації "Верстати" (ТК 75) та "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих (ТК 135). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 року № 126. Чинний: з 01.10.2004 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 2...

ДСТУ EN ISO 15189:2015 Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,82 МБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
ВНЕСЕНО: Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медици­ни» спільно з Технічним комітетом стандартизації «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» (ТК 166) та Державним українським об'єднанням «Політехмед». Національний стандарт відповідає EN ISO 15189:2012 Medical laboratories — Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012, IDT) (Медичні лабораторії. Вимоги до якості...

ДСТУ prEN 12937-2002 технические требования к подъемно-транспортным средствам

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 220,02 КБ
 • добавлен 05 января 2013 г.
Цей стандарт типу В визначає технічні принципи і специфікації, що дозволяє проектувальникам і виробникам закласти норми безпеки на стадії проектування технічних пристроїв і комплексів, володіючих мобільністю і/або вантажопідіймальною функцією. Стандарт не поширюється на засоби підіймання людей. Цей стандарт можна використовувати також для інших технічних засобів, які мають аналогічні проблеми убезпечнювання функціювання. Цей стандарт має зв'язок...

ДСТУ ΕΝ 1822-1-2001. Високоефективні повітряні фільтри. (НЕРА I ULPA) Частина 1. Класифікація, методи випробування, маркування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
Cтандарт поширюється на високоефективні повітряні фільтри (НЕРА і ULPA), які застосовують для вентиляції та кондиціонуваннz повітря і в деяких технологіях, таких як очищення «чистих приміщень», в ядерній техніці і фармакології. Він визначає порядок контролю ефективності очищення повітря за допомогою методу підрахунку концентрації частинок на мастильному тумані і встановлює стандартну класифікацію фільтрів залежно від їх ефективності. Добавлені ко...

ДСТУ Б EN 12845: 2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
Стандарт встановлює вимоги та містить рекомендації щодо проектування, монтування, технічного обслуговування стаціонарних сплинкерних систем у будинках та на промислових підприємствах.

ДСТУ Б EN 13791: 2013 Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791: 2007, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,71 МБ
 • добавлен 24 августа 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Національний стандарт відповідає EN 13791 2007 Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrète components (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en) Цей стандарт видано з дозволу CEN До національного стандарту долучено англомовний текст. Цей стандарт - містить методи і пр...

ДСТУ Б EN 15217: 2013 Енергетична ефективність будівель Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217: 2007, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 04 сентября 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.04.2014 Національний стандарт відповідає EN 15217:2007 Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings (Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en) Цей стандарт видано з дозволу CEN До національног...

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики

Стандарт
 • формат doc
 • размер 301 КБ
 • добавлен 14 ноября 2016 г.
Надано чинності: накази Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 458 та від 12.06.2012 р. № 300, чинний з 2013-01-01 Цей стандарт визначає параметри мікроклімату приміщення, що впливають на енергетичні характеристики будівель. Стандарт визначає, як досягти заданих параметрів мікроклімату приміщення для проектування систем будинку та розрахунків енергетичних характеристик.

ДСТУ Б EN ISO 21003-5: 2011 Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням. (EN ISO 21003-5: 2008, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 844,16 КБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
ДСТУ Б EN ISO 21003-5: 2011, Київ, Мінрегіон України, 2012 - 19 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше. Цей стандарт є тотожнім перекладом EN ISO 21003-3: 2008 (Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина. 5.). До національного стандарту додано англомовний текст.

ДСТУ ЕN 1050:2003 Безпечність машин Принципи оцінювання ризику

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1020,31 КБ
 • добавлен 02 сентября 2010 г.
Вказівки щодо оцінення ризику. Методика ідентифікування небезпечності та оцінювання ризику. Допомагає приймати рішення, повязані із убезпеченням машини, та являє собою документ, на підставі якого можна перевірити дані з оцінювання ризику

ДСТУ ЕN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 23,13 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Стандарт встановлює вимоги до суб'єктів господарювання, які проводять сертифікацію продукції та послуг

ДСТУ ЕN 50364: 2006. Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 10 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об’єктів та аналогічних застосувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 985,89 КБ
 • добавлен 10 декабря 2012 г.
Цей національний стандарт є тотожним перекладом європейського стандарту EN 50364:2001. Призначення цього стандарту полягає у встановленні вимог щодо базового граничного рівня дії на людину електромагнітних полів від електронної апаратури, яка працює в діапазоні частот від 0 Гц до 10 ГГц. Цей стандарт відповідає вимогам Директив Ради ЄС 1999/5/ЕС та 73/23/ЕЕС щодо обмеження дії електромагнітних полів на людину. Згадані Директиви містить додаткові...

ДСТУ ЕN 61000-3-3: 2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальним струмом силою не більше 16 А

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. за №132 з 2005-10-01 Кількість сторінок 18. Цей стандарт стосується нормування флуктуацій напруги і флікера, наявних в мережі низької напруги загального призначення. Цей стандарт визначає норми на зміни напруги, які може бути створено обладнанням, яке випробовують в певних умовах, та надає рекомендації щодо методів їх оцінювання. Цей стандарт стосується електричного та електро...