Похожие разделы

ВБН В.2.3-218-175-2002 Відомчі будівельні норми України. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

Стандарт
 • формат doc
 • размер 29.91 КБ
 • добавлен 09 марта 2012 г.
Ці Норми поширюються на проектування, виконання та прийняття робіт по вла-штуванню тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних ас-фальтобетонних сумішей (далі - влаштування тонкошарових покриттів) на автомобі-льних дорогах, які знаходяться у державній власності та підпорядковані Державній службі автомобільних доріг України. Дані Норми призначені для використання будівельними та експлуатаційними ор-ганізаціями, що виконують р...

ДCTУ-Н Б В.1.2-XX: 201Х Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

Стандарт
 • формат doc
 • размер 131,56 КБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
Київ, Мінрегіон України, 201Х редакція_18.09.12 г. Определение класса последствий (ответственности) и категории сложности объектов строительства Цей стандарт – настанова призначена для замовників та проектувальників для визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва; для застосування розробниками будівельних норм та стандартів; для використання експертами при проведенні експертизи проектів будівництва і...

ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 868,70 КБ
 • добавлен 26 апреля 2015 г.
Технічна частина 1.1 Загальні вказівки 1.1.1. Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно- відновлювальні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт із відновлення й реставрації позолоти зовнішніх і внутрішніх елементів пам'ятників історії й культури на дерев'яних, металевих і гіпсових поверхнях 1.1.2. Норми враховують ресурси на виконання повного комплексу робіт основних і допоміжних:...

ДСТУ 3543-97 Арматура та з'єднання трубопроводів. Тиск номінальний

Стандарт
 • формат doc
 • размер 18,55 МБ
 • добавлен 22 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює визначення та літерно-числове позначення поняття "номінальний тиск" стосовно арматури та з'єднань трубопроводів, а також ряд значень числових частин позначення номінального тиску. Цей стандарт не поширюється на трубопровідну арматуру спеціального призначення.

ДСТУ 3760-98 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 244,21 КБ
 • добавлен 30 октября 2012 г.
Утвержден и введен в действие приказом Госстандарта Украины от 25 июня 1998 г. № 447 Настоящий стандарт распространяется на прокат арматурный гладкого и периоди- ческого профиля диаметром от 5,5 до 40 мм, предназначенный для армирования обыч- ных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

ДСТУ 4036-2001. Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні.

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 322,60 КБ
 • добавлен 20 октября 2015 г.
Цей стандарт поширюється на дорожні розмічальні вставки, які призначені на забезпечення безпечних умов дорожнього руху та застосовуються на вулицях та дорогах при інтенсивності руху в обох напрямках понад 600 автомобілів на годину.

ДСТУ 4279: 2004 Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 97,68 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості: ДСТУ 4279:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює номенклатуру показників якості нафтових бітумів (далі — бітуми) різної призначеності. Стандарт установлює показники якості, що їх застосовують під час розробляння та поставляння бітумів на виробництво, в нормативних документах, під час сертифікування,...

ДСТУ 7309: 2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 508,57 КБ
 • добавлен 18 июня 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22011-95), чинний від 01.01.2014. Стандарт установлює загальні вимоги до ліфтів класів I, II, III, IV, V та VI. Не поширюється на ліфти, установлені у шахтах гірничої промисловості, на суднах та плавучих спорудах, на літаках та літальних апаратах, специфічної призначеності. Видавник: Мінекономрозвитку України 2013, 15 с.

ДСТУ 7310: 2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 601,18 КБ
 • добавлен 11 июня 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22845-85), чинний від 01.01.2014. Стандарт установлює вимоги до організовування, виконання і приймання робіт з монтування ліфтів класів I, II, III, IV, V та VI та їх устатковання. Вимоги стандарту поширюються на організації та підприємства усіх форм власності, що виконують монтувальні та пусконалагоджувальні роботи на ліфтах, а також на ті, що беруть участь у будівництві шахт ліфтів, машинних...

ДСТУ Б EN 1052-1: 2011 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 1052-1: 1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 283,34 КБ
 • добавлен 15 января 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 1: Визначення міцності при стиску). Цей стандарт установлює метод визначення міцності при стиску кам'яної кладки. У стандарті наведено рекомендації щодо виготовлення зразків для випробувань, кондиціонування зразків перед випробуванням, випробув...

ДСТУ Б EN 1052-2: 2011 Методи випробування кам'яної кладки Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині (EN 1052-2: 1999, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 284,83 КБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-2:1999 Methods of test for masonry- Part 2: Determination of flexural strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності на розтяг при згині). Цей стандарт установлює метод визначення міцності на розтяг при згині окремих зразків кам'яної кладки для двох основних осей навантаження. У стандарті наведені рекомендації щодо виготовлення зразків для...

ДСТУ Б EN 1052-3: 2011 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві (EN 1052-3: 2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 354,60 КБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 3: Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві) зі зміною EN 1052-3:2002/А1:2007. Цей стандарт установлює метод визначення початкової міцності при зсуві горизонтальних швів у площині конструкції кам'яної кладки. У стандарті навед...

ДСТУ Б EN 1090-1:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23,52 МБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.07.2015 Стандарт є тотожним перекладом EN 1090-1:2009+А1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components. До національного стандарту долучено англомовний текст. Стандарт визначає вимоги до оцінки відповідності показників за характеристиками сталевих та алюмінієвих компонентів конструкцій, а також комплектів, які розміщено на ринку як...

ДСТУ Б EN 13779: 2011 Вентиляція громадських будівель / Вентиляция общественных зданий

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 11,33 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Действителен с 01.01.2013. Национальный стандарт отвечает EN 13779:2007 "Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems" (Вентиляция общественных зданий. Требования к выполнению систем вентиляции и кондиционирования воздух)

ДСТУ Б А.1.1 - 5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 67,12 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Галузь використання - цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей. - терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при...

ДСТУ Б А.1.1-11-94. Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 42,93 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 35,85 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосуються теплофізичних випробувань матеріалів. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприє...

ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,22 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять методу термічного аналізу матеріалів. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ,...

ДСТУ Б А.1.1-91: 2008 ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 797,36 КБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Цей стандарт встановлює вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм. Цього стандарту потрібно дотримуватись при розробленні проектів будівельних норм, а саме: державних будівельних норм, відомчих будівельних норм, галузевих будівельних норм та територіальних будівельних норм. Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які розробляють, експертують, перевіряють чи застосовують будівел...

ДСТУ Б А.1.2-1: 2007 Оцінювання відповідності у будівництві

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,31 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд" відноситься до категорії ДСТУ Б А з розділу ДСТУ Б. Ви можете заваднажити його через посилання нище