Похожие разделы

ВБН В.2.3-218-175-2002 Відомчі будівельні норми України. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

Стандарт
 • формат doc
 • размер 29.91 КБ
 • добавлен 09 марта 2012 г.
Ці Норми поширюються на проектування, виконання та прийняття робіт по вла-штуванню тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних ас-фальтобетонних сумішей (далі - влаштування тонкошарових покриттів) на автомобі-льних дорогах, які знаходяться у державній власності та підпорядковані Державній службі автомобільних доріг України. Дані Норми призначені для використання будівельними та експлуатаційними ор-ганізаціями, що виконують р...

ДCTУ-Н Б В.1.2-XX: 201Х Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

Стандарт
 • формат doc
 • размер 131,56 КБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
Київ, Мінрегіон України, 201Х редакція_18.09.12 г. Определение класса последствий (ответственности) и категории сложности объектов строительства Цей стандарт – настанова призначена для замовників та проектувальників для визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва; для застосування розробниками будівельних норм та стандартів; для використання експертами при проведенні експертизи проектів будівництва і...

ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 868,70 КБ
 • добавлен 26 апреля 2015 г.
Технічна частина 1.1 Загальні вказівки 1.1.1. Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно- відновлювальні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт із відновлення й реставрації позолоти зовнішніх і внутрішніх елементів пам'ятників історії й культури на дерев'яних, металевих і гіпсових поверхнях 1.1.2. Норми враховують ресурси на виконання повного комплексу робіт основних і допоміжних:...

ДСТУ 3543-97 Арматура та з'єднання трубопроводів. Тиск номінальний

Стандарт
 • формат doc
 • размер 18,55 МБ
 • добавлен 22 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює визначення та літерно-числове позначення поняття "номінальний тиск" стосовно арматури та з'єднань трубопроводів, а також ряд значень числових частин позначення номінального тиску. Цей стандарт не поширюється на трубопровідну арматуру спеціального призначення.

ДСТУ 3760-98 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 244,21 КБ
 • добавлен 30 октября 2012 г.
Утвержден и введен в действие приказом Госстандарта Украины от 25 июня 1998 г. № 447 Настоящий стандарт распространяется на прокат арматурный гладкого и периоди- ческого профиля диаметром от 5,5 до 40 мм, предназначенный для армирования обыч- ных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

ДСТУ 4036-2001. Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні.

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 322,60 КБ
 • добавлен 20 октября 2015 г.
Цей стандарт поширюється на дорожні розмічальні вставки, які призначені на забезпечення безпечних умов дорожнього руху та застосовуються на вулицях та дорогах при інтенсивності руху в обох напрямках понад 600 автомобілів на годину.

ДСТУ 4279: 2004 Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 97,68 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості: ДСТУ 4279:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює номенклатуру показників якості нафтових бітумів (далі — бітуми) різної призначеності. Стандарт установлює показники якості, що їх застосовують під час розробляння та поставляння бітумів на виробництво, в нормативних документах, під час сертифікування,...

ДСТУ 7309: 2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 508,57 КБ
 • добавлен 18 июня 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22011-95), чинний від 01.01.2014. Стандарт установлює загальні вимоги до ліфтів класів I, II, III, IV, V та VI. Не поширюється на ліфти, установлені у шахтах гірничої промисловості, на суднах та плавучих спорудах, на літаках та літальних апаратах, специфічної призначеності. Видавник: Мінекономрозвитку України 2013, 15 с.

ДСТУ 7310: 2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 601,18 КБ
 • добавлен 11 июня 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22845-85), чинний від 01.01.2014. Стандарт установлює вимоги до організовування, виконання і приймання робіт з монтування ліфтів класів I, II, III, IV, V та VI та їх устатковання. Вимоги стандарту поширюються на організації та підприємства усіх форм власності, що виконують монтувальні та пусконалагоджувальні роботи на ліфтах, а також на ті, що беруть участь у будівництві шахт ліфтів, машинних...

ДСТУ Б EN 1052-1: 2011 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 1052-1: 1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 283,34 КБ
 • добавлен 15 января 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 1: Визначення міцності при стиску). Цей стандарт установлює метод визначення міцності при стиску кам'яної кладки. У стандарті наведено рекомендації щодо виготовлення зразків для випробувань, кондиціонування зразків перед випробуванням, випробув...

ДСТУ Б EN 1052-2: 2011 Методи випробування кам'яної кладки Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині (EN 1052-2: 1999, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 284,83 КБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-2:1999 Methods of test for masonry- Part 2: Determination of flexural strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності на розтяг при згині). Цей стандарт установлює метод визначення міцності на розтяг при згині окремих зразків кам'яної кладки для двох основних осей навантаження. У стандарті наведені рекомендації щодо виготовлення зразків для...

ДСТУ Б EN 1052-3: 2011 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві (EN 1052-3: 2002, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 354,60 КБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2013, є тотожним перекладом EN 1052-3:2002 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 3: Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві) зі зміною EN 1052-3:2002/А1:2007. Цей стандарт установлює метод визначення початкової міцності при зсуві горизонтальних швів у площині конструкції кам'яної кладки. У стандарті навед...

ДСТУ Б EN 1090-1:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23,52 МБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.07.2015 Стандарт є тотожним перекладом EN 1090-1:2009+А1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components. До національного стандарту долучено англомовний текст. Стандарт визначає вимоги до оцінки відповідності показників за характеристиками сталевих та алюмінієвих компонентів конструкцій, а також комплектів, які розміщено на ринку як...

ДСТУ Б EN 13779: 2011 Вентиляція громадських будівель / Вентиляция общественных зданий

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 11,33 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Действителен с 01.01.2013. Национальный стандарт отвечает EN 13779:2007 "Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems" (Вентиляция общественных зданий. Требования к выполнению систем вентиляции и кондиционирования воздух)

ДСТУ Б А.1.1 - 5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 67,12 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Галузь використання - цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей. - терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при...

ДСТУ Б А.1.1-11-94. Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 42,93 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 35,85 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосуються теплофізичних випробувань матеріалів. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприє...

ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,22 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять методу термічного аналізу матеріалів. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ,...

ДСТУ Б А.1.1-91: 2008 ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 797,36 КБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Цей стандарт встановлює вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм. Цього стандарту потрібно дотримуватись при розробленні проектів будівельних норм, а саме: державних будівельних норм, відомчих будівельних норм, галузевих будівельних норм та територіальних будівельних норм. Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які розробляють, експертують, перевіряють чи застосовують будівел...

ДСТУ Б А.1.2-1: 2007 Оцінювання відповідності у будівництві

Стандарт
 • формат doc
 • размер 30,31 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд" відноситься до категорії ДСТУ Б А з розділу ДСТУ Б. Ви можете заваднажити його через посилання нище

ДСТУ Б А.2.4-19: 2008 Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 569,12 КБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Система проектної документації для будівництва. Київ Мінрегіонбуд України 2009. Цей стандарт установлює вимоги до умовних графічних зображень електропроводок, прокладання шин, кабельних ліній (далі - проводок) і електрообладнання на планах прокладання електричних мереж і (або) розташування електрообладнання будівель та споруд. Сфера застосування Загальні вимоги Зображення ліній проводок та струмопроводів Зображення коробок, щитків, ящика з апара...

ДСТУ Б А.2.4-21-2008 Система проектної документаці для будівництва. Силове електрообладнання. Рабочі креслення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 11,98 МБ
 • добавлен 01 мая 2016 г.
Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень силового електрообладнання підприємств, будівель та споруд.

ДСТУ Б А.2.4-4-2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 349,18 КБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Цей стандарт установлює основні вимоги до проектної та робочої документації на будівництво, реконструкцію, модернізацію та ліквідацію (далі – будівництво) будівель і споруд різного призначення. Загальні правила виконання графічної та текстової документації, встановлені у розділі 5, 6 та 10 даного стандарту, поширюються також на звітну технічну документацію з інженерних досліджень для будівництва.

ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації

 • формат doc
 • размер 237.12 КБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
Зміст Галузь використання Нормативнi посилання Загальнi вимоги до складу документацiї Загальнi вимоги до документацiї Загальнi правила виконання документацiї Правила виконання специфiкацiй на кресленнях Правила внесення змiн у робочу документацію, видану замовнику Правила прив'язки робочої документацiї Правила оформлення документацiї Додатки А - С

ДСТУ Б А.2.4-43-2009 Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 427 КБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Киев, Минрегионбуд Украины, 2009 г., 37 стр. Стандарт встановлює правила виконання проектної і робочої документації металевих будівельних конструкцій марки КМ, яка є основною базою для розроблення робочих деталізованих креслень марки КМД, проекту виконання робіт (ПВР) і для замовлення металу.

ДСТУ Б А.2.4-4: 2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації Зміна 1

Стандарт
 • формат doc
 • размер 45,38 КБ
 • добавлен 16 апреля 2012 г.
Зміна 1 до ДСТУ Б А.2.4-4-2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-4: 2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 8,40 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Киев. Минрегионбуд Украины. Взамен ДСТУ Б А.2.4-4-99

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

 • формат doc
 • размер 513.01 КБ
 • добавлен 10 марта 2010 г.
Система проектної документації для будівництва. Київ Мінрегіонбуд України 2009. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Загальні вимоги. Основний комплект робочих креслень архітектурних рішень. Основний комплект робочих креслень будівельних конструкцій. Робоча документація на будівельні вироби. Додаток А. Умовні графічні зображення будівельних конструкцій та їх елементів. Додаток Б. Приклад виконання плану одн...

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,63 МБ
 • добавлен 28 апреля 2016 г.
На украинском и русском языке. Система проектної документації для будівництва. Київ Мінрегіонбуд України 2009. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Загальні вимоги. Основний комплект робочих креслень архітектурних рішень. Основний комплект робочих креслень будівельних конструкцій. Робоча документація на будівельні вироби. Додаток А. Умовні графічні зображення будівельних конструкцій та їх елементів. Додаток Б. П...

ДСТУ Б А.2.4. Система проектної документації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 18,21 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Система проектної документації. Для будівництва комунікаційних ліній зв'язку. Стандарт Украины. Система проектной документации. PDF - качество хорошее.

ДСТУ Б А.3.1-22: 2013 Визначення тривалості будівництва

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 861,21 КБ
 • добавлен 27 февраля 2014 г.
Цей стандарт містить загальні рекомендації щодо визначення тривалості нового будівництва об'єктів

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 43,21 МБ
 • добавлен 02 ноября 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.01.2014. Цей стандарт установлює основні умовні позначення графічних документів, які входять до складу містобудівної документації, що розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та державних будівельних норм. Умовні позначення корисних копалин даним стандартом не визначаються і визначені в Атласі "Геологія і корисні копалини Укра...

ДСТУ Б В 2.7-224: 2009 Бетони. Правили контролю міцності

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 16 июня 2014 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 14 с. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18105-86). Цей стандарт поширюється на важкий, легкий і ніздрюватий, а також щільний силікатні бетони збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій, будівель та споруд і установлює правила контролю міцності на стиск, осьовий розтяг та розтяг при згині.

ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Защита от пожара Электрические кабельные линии Метод испытания на огнестойкость

 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 27 сентября 2009 г.
ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Защита от пожара Электрические кабельные линии Метод испытания на огнестойкость

ДСТУ Б В.1.1-28:2010 Шкала сейсмічної інтенсивності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 79,67 КБ
 • добавлен 29 апреля 2016 г.
Цей стандарт встановлює вимоги щодо визначення сейсмічної інтенсивності землетрусів із використанням макросейсмічних даних пошкоджень конструкцій будівель і впливом струсів на людей, об’єкти і навколишнє середовище

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 756,85 КБ
 • добавлен 18 февраля 2017 г.
Цей стандарт установлює вимоги до визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних проце...

ДСТУ Б В.1.1-4 Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость

Стандарт
 • формат doc
 • размер 155.5 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Настоящий стандарт устанавливает требования к методу испытания кабельных линий на огнестойкость при стандартном температурном режиме в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4. Стандарт применяется для определения предела огнестойкости кабельных линий, состоящих из кабелей напряжением 0,4 кВ и 0,6/1 кВ, проложенных в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по повер...

ДСТУ Б В.1.2-3: 2006 Прогини і переміщення Вимоги проектування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 74,95 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Цей стандарт поширюється на будівельні конструкції будівель і споруд, що зводяться або реконструюються, і встановлює граничні значення прогинів і переміщень несучих і огороджувальних конструкцій при розрахунку за другою групою граничних станів незалежно від застосовуваних будівельних матеріалів. Застосовувати цей стандарт потрібно разом з ДБН В.1.2-2:2006. Прогини і переміщення будівельних конструкцій, будівель та споруд, що відрізняються від тра...

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Грунти. Методи польових випробувань палями

Стандарт
 • формат doc
 • размер 3,57 МБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Чинний від 01 квітня 1996 р. Даний стандарт розповсюджується на талі та вічномерзлі дисперсні грунти та встановлює методи їх польових випробувань палями, що проводяться приінженерних вишукувать для будівництва, а також на контрольні випробування паль при будівництві.

ДСТУ Б В.2.1-30:2014 Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,98 МБ
 • добавлен 24 сентября 2016 г.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24846-81), чинний з 01.07.2015 Цей стандарт поширюється на ґрунти всіх видів і встановлює методи вимірювання деформацій (вертикальних і горизонтальних переміщень, кренів) основ фундаментів будинків і споруд на стадії будівництва або експлуатації та зсувів земельних ділянок або масивів. При виконанні польових вимірювань необхідно керуватись правилами техніки безпеки згідно з НПАОП 74.2-1.01. Ключові сл...

ДСТУ Б В.2.1-6-2000. Грунти. Польові випробування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 48,94 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
Київ 2000, Введений Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. №226. Відформатований

ДСТУ Б В.2.2-22: 2008 Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 861,66 КБ
 • добавлен 15 апреля 2014 г.
Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.252-84, ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83). Чинний від 2010-01-01. Сфера застосування: Стандарт е складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. Цей стандарт поширюється на мобільні (інвентарні) будівлі (далі - будівлі) різного призначення...

ДСТУ Б В.2.2-29: 2011 Будівлі підприємств. Параметри (ГОСТ 23838-89, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 04 февраля 2014 г.
Стандарт введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23838-89) чинний з 01.12.2012 Поширюється на виробничі, адміністративні, побутові і складські будівлі підприємств усіх галузей промисловості і народного господарства. Не поширюється на будівлі цивільного будівництва (житлові і громадські). Обов'язковий при розробленні: норм, стандартів і інших нормативних документів; типових, індивідуальних і експериментальних проектів будівель; сортаментів,...

ДСТУ Б В.2.2-32: 2011 Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 247,37 КБ
 • добавлен 25 февраля 2014 г.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23345-84) чинний з 2013-03- 01. Стандарт установлює загальні технічні вимоги до санітарно-технічних систем, поширюється на санітарно-технічні системи будівель мобільних (інвентарних), які виконуються згідно з ДСТУ Б В.2.2-22. Зміст: Терміни та визначення понять, Загальні технічні вимоги до комплектів санітарно-технічних систем, Вимоги до комплектів систем водопостачання та каналізації, Вимоги до комп...

ДСТУ Б В.2.2-33: 2011 Будівлі мобільні (інвентарні) електроустановки. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 246,60 КБ
 • добавлен 14 мая 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23274-84), чинний з 2013-03-01. Сфера застосування: Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до електроустановок, вимоги до комплектації та поставлення електроустановок. Цей стандарт поширюється на електроустановки будівель мобільних (інвентарних), що виконуються згідно з ДСТУ Б В.2.2- 22. Ключові слова: електроустановка, силове електрообладнання, електричне освітлення, електропроводк...

ДСТУ Б В.2.2-35: 2013 Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 741,98 КБ
 • добавлен 13 мая 2014 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням РСТ УССР 1584-86, РСТ УССР 1973-86), чинний від 2013-12-01. Сфера застосування: Цей стандарт установлює вимоги до намогильних споруд та склепів, виготовлених із природного каменю та залізобетону, призначених для встановлення в місцях поховань (місцях родинних поховань) на кладовищах (колумбаріях) та пам'ятних місцях. Стандарт не поширюється на намогильні споруди та склепи, які споруджені до надання чинності...

ДСТУ Б В.2.4-9:2014 Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,54 МБ
 • добавлен 21 сентября 2016 г.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СН 461-74), чинний з 01.07.2015 Цей стандарт встановлює ширину смуги землі під час проектування, будівництва та реконструкції кабельних, повітряних ліній та ліній проводового мовлення, а також площу земельних ділянок для розміщення технічних засобів телекомунікацій та споруд телекомунікацій. Цей стандарт застосовують при виборі трас прокладання кабелів, місця розміщення кабельної каналізації електрозв'язку...

ДСТУ Б В.2.5-21-2002 Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 19,64 КБ
 • добавлен 05 января 2013 г.
Киев: Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, 2002. - 10 с. Стандарт разработан с целью упорядочения поставки потребителю и использования труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для наружных сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. При разработке разделов «Основные параметры и размеры», «Тех...

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 3.73 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної і атмосферної корозії зовнішньої поверхні газопроводів з надмірним тиском газу не більше 1,2 МПа (12 кгс/см2) та споруд на них і резервуарів скрапленого газу з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/см2) з сталі вуглецевої конструкційної якісної (марки не вище 60) і звичайної якості при підземному, підводному (з заглибленням у дно), наземному і надземному прокладанні при проекту...

ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 Інженерне обладнання будинків i споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного i гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Державный стандарт України. Загальні вимоги до захисту від корозії трубопроводів сталевих підземних систем холодного і гарячого водопостачання.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

 • формат doc
 • размер 279.51 КБ
 • добавлен 27 мая 2010 г.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

ДСТУ Б В.2.5-44: 2010 Проектування систем опалення з тепловими насосами

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 916,48 КБ
 • добавлен 10 апреля 2013 г.
ГОСТ Украины (ДСТУ), Киев, Минрегионбуд Украины, 2010 г., 57 стр. Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Проектні вимоги до системи Вимоги до монтажу теплонасосної системи Уведення теплонасосної системи в експлуатацію Додатки А-К Бібліографія

ДСТУ Б В.2.6-108: 2010. Блоки бетонні для стін підвалів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 833,73 КБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
(ГОСТ 13579-78, MOD). -Київ: 2010 Цей національний стандарт прийнято згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних та регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия".

ДСТУ Б В.2.6-109: 2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Плити залізобетонні стрічкових фундаментів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 18 августа 2012 г.
Київ: 2010 Цей національний стандарт прийнято згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних та регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 13580-85 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия".

ДСТУ Б В.2.6-120: 2010 Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови. (ГОСТ 21924.0-84 MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 748,00 КБ
 • добавлен 01 апреля 2015 г.
УКНД: 91.080.40 1. Розроблено: ТОВ НТК "Будстандарт", розробники: О.Бубнов та ін. Внесено: Управління техничного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України. 2. Прийнято та наданно чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. №378, чинний з 2011-07-01. 3. Національний стандарт відповідає ГОСТ 21924.0-84 "Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия" - окрім нормативних посилань, приведенних в додатку А. Ст...

ДСТУ Б В.2.6-121: 2010 Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських дорог. Конструкція та розміри. (ГОСТ 21924.1-84 MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 741,09 КБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
УКНД: 91.080.40 1. Розроблено: ТОВ НТК "Будстандарт", розробники: О.Бубнов та ін. Внесено: Управління техничного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України. 2. Прийнято та наданно чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. №378, чинний з 2011-07-01. 3. Національний стандарт відповідає ГОСТ 21924.1-84 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры" - окрім нормативних посилань...

ДСТУ Б В.2.6-122: 2010 Плити залізобетонні з ненапруженною арматурою для покриття міських дорог. Конструкція та розміри. (ГОСТ 21924.2-84 MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 700,01 КБ
 • добавлен 03 мая 2015 г.
УКНД: 91.080.40 1. Розроблено: ТОВ НТК "Будстандарт", розробники: О.Бубнов та ін. Внесено: Управління техничного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України. 2. Прийнято та наданно чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. №378, чинний з 2011-07-01. 3. Національний стандарт відповідає ГОСТ 21924.2-84 "Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры" - окрім нормативних посилань,...

ДСТУ Б В.2.6-123: 2010 Плити залізобетонні для покриття міських дорог. Арматурні і мотажно-стикові вироби. Конструкція та розміри. (ГОСТ 21924.3-84 MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 729,94 КБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
УКНД: 91.080.40 1. Розроблено: ТОВ НТК "Будстандарт", розробники: О.Бубнов та ін. Внесено: Управління техничного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України. 2. Прийнято та наданно чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. №378, чинний з 2011-07-01. 3. Національний стандарт відповідає ГОСТ 21924.3-84 "Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры" - окрім нормати...

ДСТУ Б В.2.6-145: 2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги. (ГОСТ 31384:2008, NEQ) Київ - 2010р. Стандарт встановлює вимоги, що враховуються при проектуванні захисту від корозії бетонних та залізобетонних конструкцій в будівлях та спорудах, призначених для експлуатації в агресивних середовищах від мінус 40 до 50 °С

ДСТУ Б В.2.6-147: 2010 Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 84,72 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Прийнятий наказом Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 р. №509, уведено вперше. Київ, Мінрегіонбуд України, 2011 р., 23 с. Цей стандарт поширюється на залізобетонні ребристі плити, що виготовляються з бетонів усіх видів (окрім ніздрюватого) і призначені для несучих частин перекриттів будівель і споруд різного призначення.

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.1 Конструкции зданий и сооружений Окна и двери поливинилхлоридные Общие технические условия

Стандарт
 • формат doc
 • размер 16.18 МБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Настоящий стандарт распространяется на окна и двери, далее по тексту "изделия", выполненные из жесткого поливинилхлорида (ПВХ), а также на их основные конструкционные элементы. Изделия предназначены для установки в наружных и внутренних строительных ограждающих конструкциях жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, за исключением дверей, ведущих в лестничные клетки третьего типа (СНиП 2.01.02).

ДСТУ Б В.2.6-154: 2010. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 906,28 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування Національний стандарт України Погоджено: Мінрегіонбуд України Прийнято: наказ Мінгегіонбуду України від 28.12.2010р. №565, чинний з 1 червня 2011р. Стандарт поширюється на елементи залізобетонних збірно-монолітних конструкцій умовною висотою згідно з ДСТУ В.1.1-7 не більше 47 м, поперечні перерізи яких складаються з попередньо виготовлених елементів і додатково утворених на...

ДСТУ Б В.2.6-156-2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
В даному стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та проектування бетонних та залізобетонних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд з важкого бетону які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-98-2009

ДСТУ Б В.2.6-193: 2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 106,02 КБ
 • добавлен 18 марта 2014 г.
Національний стандарт України. 70 с. Прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 р. № 379, чинний з 2014-01-01. Уведено вперше: зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" (у частині металевих конструкцій). Цей стандарт поширюється на проектування захисту від корозії металевих (сталевих та алюмінієвих) будівельних констру...

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23.24 МБ
 • добавлен 08 ноября 2015 г.
Стандарт уведено вперше зі скасуванням частини 2 ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу", чинний з 01.07.2015 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до виготовлення і контролю якості сталевих будівельних конструкцій (СБК) будівель і споруд різного призначення Вимоги цього стандарту не поширюються на виготовлення сталевих конструкцій мостів, гідротехнічних споруд, резервуарів, газгольдерів, корпусів до...

ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 264,05 КБ
 • добавлен 20 февраля 2012 г.
ДСТУ Б В.2.6-20- 2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла.

ДСТУ Б В.2.6-200: 2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу (Проект, остаточна редакція)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 880,07 КБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
Проект, остаточна редакція. Стандарт уведено вперше. Надано чинності з 01 липня 2015 року, наказ Мінрегіон від 22.12.2014 р. № 365 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В 2.6 «Конструкції будинків і споруд». Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо виконання робіт з монтажу будівельних сталевих і алюмінієвих конструкцій при новому будівництві, реконструкції, капітальном...

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 18,43 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Стандарт уведено вперше зі скасуванням розділу З ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу", чинний з 01.07.2015 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо виконання робіт з монтажу будівельних сталевих і алюмінієвих конструкцій (далі - металевих конструкцій) при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель і споруд промислового, громадського та ж...

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

 • формат doc
 • размер 150.11 КБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
Зміст Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Класифікація Загальні технічні вимоги Основні параметри і розміри Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів Комплектність Маркування матеріалів та комплектуючих виробів Пакування складових матеріалів та комплектуючих виробів Вимоги безпеки та охорони довкілля при монтажі Правила приймання Методи контролювання Транспортування і зберігання Загальні...

ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 27 февраля 2016 г.
Розроблено: Державне підприємство Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БудЦентр". Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 26.12.2008 року № 692 та від 08.07.2009 року № 277. Чинний: з 01.01.2010 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25772-83). Виданий: м Київ, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009 рік, 18 сторінок. Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних д...

ДСТУ Б В.2.6-52: 2008. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві

Стандарт
 • формат doc
 • размер 114,15 КБ
 • добавлен 22 мая 2013 г.
Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови. Конструкции зданий и сооружений. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия. Structures of buildings and installations. Steel flights of steps, stair landings and railings. Specifications.

ДСТУ Б В.2.6-53: 2008 Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 63,31 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Київ, 2009, Мінрегіонбуд, 36 ст. Цей стандарт поширюється на залізобетонні багатопустотні плити, що виготовляються з важкого, легкого і щільного силікатного бетонів і призначені для несучих частин перекриттів будівель і споруд різного призначення.

ДСТУ Б В.2.6-55: 2008 Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 168,13 КБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-57: 2008 Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 03 мая 2014 г.
Цей стандарт поширюється на залізобетонні попередньо напружені шпали для залізниць з рейковою колією шириною 1520 мм і рейками типа Р75, Р65, Р50, по яких рухається типовий рухомий склад загальної мережі залізниць України. Уведено вперше зі скасуванням в Україні ГОСТ 10629-88. Затверджено: Мінрегіонбуд України наказ від 08.07.2009р. №277. Київ, 2009, 18с.

ДСТУ Б В.2.6-74: 2008 Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Прийнятий наказом Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. №277, уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27579-88) Київ, Мінрегіонбуд України, 2009 р., 27 с. Стандарт застосовується при виготовленні будівельних металевих конструкцій і поширюється на ферми кроквяні сталеві із гнутозварних профілів прямокутного перерізу, з нахилом верхнього та нижнього поясів 1,5%, які призначаються для улаштування покриттів виробничих та цивільних будівель.

ДСТУ Б В.2.6-75: 2008. Конструкції сталеві будівельні

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 524,40 КБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Даний стандарт поширюється на сталеві та огороджувальні алюмінієві будівельні конструкції будівель та споруд, які експлуатуються в районах з розрахунковою температурою повітря вище мінус 40 градусів, та встановлює загальні технічні вимоги до них.

ДСТУ Б В.2.6-77-2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 220 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
Київ, Мінрегіонбуд України, 2009 р., 16 стр. Цей стандарт поширюється на двері металеві протипожежні, які призначені для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (перегородках, стінах) будівель і споруд.

ДСТУ Б В.2.6-9: 2008 Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 05 ноября 2014 г.
Прийнято наказами Мінрегіонбуду України від 26.12.2008 р. №671 та від 08.07.2009 р. №277 на заміну ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94), чинний з 01.01.2010 р. Київ, Мінрегіонбуд України, 2009 р., 28 с. Цей стандарт поширюється на сталеві холодногнуті листові профілі з трапецієподібною формою гофра, що виготовляється на станах для гнуття профілів та призначені для застосування у будівництві та інших галузях промисловості.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Смеси бетонные. Методы испытаний. (Суміші бетонні. Методи випробувань.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 555,43 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Строительные материалы. Смеси бетонные. Методы испытаний. Суміші бетонні. Методи випробувань. На русском и украинском языках. Разработан: Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона ("НИИЖБ"), Всероссийским федеральным технологическим институтом ("ВНИИЖелезобетон"), Проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом по проектированию орга...

ДСТУ Б В.2.7-126: 2011 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,17 МБ
 • добавлен 07 марта 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2011. — 38 с. Цей стандарт поширюється на суміші будівельні сухі модифіковані, які виробляються на осонові в`яжучих, модифікуючих добавок, заповнювачів (наповнювачів) крупністю до 5 мм та, за потреби, барвників (пігментів) і застосовують під час будівництва, ремонту, реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення. Стандарт установлює класифкацію та загальні технічні вимоги до сумішей, розчинових с...

ДСТУ Б В.2.7-142: 2007 Труби з хлорованого полівінілхлориду та деталі з'єднувальні до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (ISO/DIS 15877: 2006, EN ISO 1452: 1999, MOD)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 367,18 КБ
 • добавлен 28 августа 2015 г.
Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №18 від 21.01.2008р. УКНД: 23.040.20; 91.140.10; 91.140.60 Розроблено: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа" Цей стандарт ДСТУ Б В.2.7-142:2007 є модифікованим зі стандартами ISO/DIS 15877:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) (Пластикові трубопроводи для мереж холодного та гарячого водопостачання. Хлорований поліві-нілхлорид (Х...

ДСТУ Б В.2.7-143: 2007 Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (EN ІSO 15875-2: 2003, MOD)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 132,97 КБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р. № 25, чинний з 2008-07-01, 35 с., на заміну ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Цей стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу зі структурованого (зшитого) поліетилену зі ступенем зшивання не менше 60 % для будівництва і ремонту трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання, в тому числі для господарсько-питного водопостачання (...

ДСТУ Б В.2.7-170-2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 779.5 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
Київ, Мінрегіонбуд України, 2008 р., 38 стр. Цей стандарт поширюється на вимоги до методів визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності зразків бетонів та зразків бетонів із бетонних та залізобетонних виробів.

ДСТУ Б В.2.7-171: 2008 (EN 934-2: 2001, NEQ) Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 648,31 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Національний стандарт України. Розроблено: НДІБВ (О. Галінський, С. Полонська, Н. Писаревич), НДІБК (Л. Шейніч). К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 62 с. Цей стандарт відповідає EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: Concrete admixtures – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки для бетону, будівельного розчину та ін'єкційного цементного розчину – Частина 2: Добавки для бетону – Визначення, в...

ДСТУ Б В.2.7-176: 2008. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 167,05 КБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 26.12.2008 р. № 681 та від 30.09.2009 р. № 399 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ: EN 206-1:2000 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity Формат: Microsoft Office Word Розмір: 900кб

ДСТУ Б В.2.7-178:2009 Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 543,89 КБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Прийнято та надано чинності: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.01.2009 р. № 17, чинний з 2009-08-01. Цей стандарт встановлює вимоги до деталей з'єднувальних із поліетилену типу ПЕ 63, ПЕ 80 або типу ПЕ 100 для терморезисторного зварювання, деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, деталей зварювання нагрітим інструментом встик та деталей для механічного з'єднання поліетиленових труб, що використо...

ДСТУ Б В.2.7-181-2009 Цементи лужні. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 34.16 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
Київ, Мінрегіонбуд України, 2009 р., 10 стр. Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

ДСТУ Б В.2.7-181: 2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 24 марта 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2009. — 15 с. Цей стандарт з метою підвищення і стабілізації якості лужних цементів, а також гармонізації їх споживчих властивостей передбачає наближення наведених у ньому технічних вимог до технічних вимог, прийнятиї у EN 197-1:2009 Цей стандарт поширюється на цементи лужні, що виробляються на осонові алюмосилікатного компоненту, взятого з ряду: доменний гранульований шлак, портландцементний клінкер, зола-винесення, баз...

ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 46,09 КБ
 • добавлен 25 апреля 2016 г.
Національний стандарт України. Цей стандарт поширюється на будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні матеріали та вироби, які застосовують у будівельних конструкціях житлових, громадських і промислових будинків для захисту від шуму і створення умов акустичного комфорту, та встановлює їх класифікацію й загальні технічні вимоги. Прийнято наказом Мінрегіонбуду України від 01.12.2009 р. № 541 зі скасуванням в Україні ГОСТ 23499-79 і ГОСТ 4.209-79

ДСТУ Б В.2.7-190: 2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників (Изделия волокнистоцементые. Номенклатура показателей)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 107,80 КБ
 • добавлен 02 октября 2014 г.
Національний стандарт України. Розроблено: Науково-технічний комітет "Будстандарт" (О.Бобунов; О.Бобунова; Г.Желудков та ін.) К.: Мінрегіонбуд України, 2009. — 15 с. Цей стандарт поширюється на волокнистоцементні вироби і установлює номенклатуру показників їх якості для застосування при: - розробленні стандартів, технічних умов і інших нормативних документів; - виборі оптимального варіанта нових виробів; - оцінюванні відповідності шляхом сертифік...

ДСТУ Б В.2.7-205: 2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 19 марта 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 16 с. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25818-91) Цей стандарт поширюється на золи-виносу сухого відбирання, які утворюються на теплових електростанціях в результаті спалювання вугілля у пилоподібному стані і які застосовують як компонент для виготовлення важких, легких, ніздрюватих бетонів і будівельних розчинів, а також як тонкомелену добавку для жаростійких бетонів і мінеральних в`яжучих для пригот...

ДСТУ Б В.2.7-211: 2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 18 с. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25592-91). Даний стандарт поширюється на золошлакові суміші, які утворюються на теплових електростанціях при сумісному гідровидаленні золи і шлаку в процесі спалювання вугілля в пилоподібному стані і які застосовують як компонент для виготовлення будівельних розчинів, а також важких, легких таніздрюватих бетонів для збірних і момнолітних бетонних та залізобетонн...

ДСТУ Б В.2.7-214: 2009. Бетони методи визначення міцності за контрольними зразками

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 779,66 КБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
Код УКНД 91.100.30 1. Розроблено: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ВАТ Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" Розробники: А. Бамбура, д-р техн. наук; А. Гурківський, канд. техн. наук та інші. 2. Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2009 р. № 633 3. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10180-90) Київ, Мінрегіонбуд України, 2010 р. - 43 арк.

ДСТУ Б В.2.7-226: 2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 129,85 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Цей стандарт поширюється на конструкційні (важкий, легкий, дрібнозернистий і щільний силікатний) бетони збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій і споруд (далі - конструкцій) і встановлює ультразвуковий імпульсний метод (далі - ультразвуковий метод) визначення міцності бетону на стиск у діапазоні від 10 МПа до 50 МПа, у тому числі в процесі тверднення бетонів у теплових установках (крім бетонів, виготовлених автоклавною...

ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,71 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Розроблено Державним комунальним проектнотехнологічним інститутом "Київоргбуд" корпорації "Київміськбуд". Внесено Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України Затверджено та надано чинності Наказом Держкоммістобудування України від 23.06.95р. N 129 Цей стандарт поширюється на розчини для кам'яних кладок, монтажу будівельних конструкцій, облицювальних і штукатурних робіт. Станд...

ДСТУ Б В.2.7-237: 2010 (ГОСТ 6665-91, MOD). Камені бетонні і залізобетонні бортові

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Київ: 2010 Цей національний стандарт прийнято згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних та регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия".

ДСТУ Б В.2.7-239: 2010 (EN 1015-11: 1999, NEQ). Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.21 МБ
 • добавлен 24 февраля 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 25 с. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5802-86). Цей стандарт поширюється на розчинові суміші і розчини будівельні, виготовлені на мінеральних в`яжучих (цемент, вапно, гіпс, розчинне скло), які застосовуються в усіх видах будівництва, крім гідротехнічного. Стандарт встановлює методи визначення таких властивостей: рухомість, середня густина, розшаровуваність, водоутримувальна здатність, водовідділення...

ДСТУ Б В.2.7-265:2011 (ГОСТ 10923-82, MOD) Руберойд. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 19,70 КБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414, чинний з 01.12.2012. Настоящий стандарт распространяется на рубероид, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного нефтяного битума с наполнителем и посыпки.

ДСТУ Б В.2.7-32-95. Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 32,74 КБ
 • добавлен 13 августа 2012 г.
Київ:1995 р. Даний стандарт поширюється на щільний природний пісок та пісок відсівів подрібнення з середньою густиною зерен більше 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3, які одержують із гірських порід, що спеціально чи попутно видобувають, і відходів гірничо-збагачувальних підприємств для використання як: - дрібний заповнювач бетонів (важких, легких, дрібнозернистих, спеціального призначення та ін.), будівельних розчинів, сухих сумішей; - заповнювач та компоне...

ДСТУ Б В.2.7-32-95. Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 64,35 КБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Київ: Держкоммістобудування України, 1996. — 16 с. Затверджено та надано чинності наказом Держкоммістобудування України від 31.10.1995 р. №211 . З введенням в дію ДСТУ Б В.2.7-32-95 на території України втрачають силу ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия", ОСТ 21-1-80 "Песок для производства силикатных изделий автоклавного твердения", ТУ 218 УССР 438-92 "Песок природный для тяжелых бетонов и растворов" Даний стандарт по...

ДСТУ Б В.2.7-32-95. Строительные материалы. Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 63,69 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Киев: Госкомградостроительства Украины, 1996. — 16 с. Утвержден и введен в действие Приказом Госкомградостроительства Украины от 31.10.1995 г. № 211 . С введением в действие ДСТУ Б В.2.7-32-95 на территории Украины утрачивают силу ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия", ОСТ 21-1-80 "Песок для производства силикатных изделий автоклавного твердения", ТУ 218 УССР 438-92 "Песок природный для тяжелых бетонов и растворов" Наст...

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 216,42 КБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
Даний стандарт встановлює методи визначення водопоглинання, се- редньої та дійсної густини, морозостійкостi i поширюється на такi види будівельних матеріалів i виробів: - керамічнi - стіновi (рядова i лицьова цегла та каменi, в тому числi для димових труб), личкувальнi та оздоблювальнi, дренажнi труби, черепиця; - силікатнi - стіновi (рядова i лицьова цегла та каменi), іншi пресованi вироби; - iз природного каменю - стіновi (каменi iз гірських...

ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 70,17 КБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Київ: 1996 р. Цей стандарт поширюється на конструкційні важкі та дрібнозернисті бетони (далі - бетони) на цементах різних видів, які використовуються в усіх видах будівництва. Вимог цього стандарту треба додержуватись при розробці нових та перегляді діючих стандартів, проектної та технологічної документації на збірні і монолітні бетонні і залізобетонні вироби, конструкції та споруди.

ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови (Цементы общестроительного назначения. Технические условия)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 103,62 КБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Національний стандарт України. Розроблено: Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ" (М.Бабіч, О.Біжко, Д.Гальчев та ін. Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку і будівництва України від 14.12.2010 р. №493, чинний з 1 вересня 2011 р. На заміну ДСТУ Б В.2.7-46-96. К.: Укрархбудінформ, 2011. — 18 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Класифікація і познаки Технічні вимоги Вимоги безпек...

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Строительные материалы. Добавки для бетонов. Методы определения эффективности. (Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 101,19 КБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Строительные материалы. Добавки для бетонов. Методы определения эффективности. Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності. На русском и украинском языках. Разработан: Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ), Всероссийским федеральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом строительной индустрии...

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Строительные материалы. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 23,27 КБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
Киев: Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, 1999. — 13 с. Вводится впервые. Настоящий стандарт распространяется на щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия из плотных горных пород со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3, применяемые в качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов, для дорожных и других видов строительных работ. Стандарт не распространяется на щебень для балластного сл...

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Строительные материалы. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 94,42 КБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Киев: Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, 1999. — 13 с. Вводится впервые. Настоящий стандарт распространяется на щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия из плотных горных пород со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3, применяемые в качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов, для дорожных и других видов строительных работ. Стандарт не распространяется на щебень для балластного сл...

ДСТУ Б В.2.7-80-98 Строительные материалы. Кирпич и камни силикатные. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 221,16 КБ
 • добавлен 30 марта 2013 г.
Киев: Госстрой Украины, 1999. — 19 с. Введен впервые. С введением настоящего стандарта на территории Украины прекращает действие ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия" Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич и камни, которые изготовляются способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих вяжущих с применением добавок или без них с последующим твердение...

ДСТУ Б В.2.7-80-98. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 224,85 КБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Київ: Держбуд України, 1999. — 19 с. Введений вперше. З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия" Даний стандарт поширюється на силікатні цеглу та камені, які виготовляються способом пресування зволоженої суміші з кремнеземистих матеріалів та вапна або інших вапноуміщуючих в'яжучих із застосуванням добавок або без них з подальшим твердінням під дією пари в автоклаві.

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови. (Бетонные смеси. Техничесские условия. укр.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 48,14 КБ
 • добавлен 14 марта 2012 г.
ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Київ 2000 Розроблений: Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом бетону та залізобетону (НИИЖБ) за участю Центрального науково-дослідного та проектно-експериментального інституту організації, механізації та технологічної допомоги будівництву(ЦНИИОМТП) Російської Федерації. Внес...

ДСТУ Б В.2.7-96-2000. Смеси бетонные. Технические условия

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,83 КБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
Межгосударственный стандарт. Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси конструкционных тяжелых и легких бетонов плотной, поризованной и крупнопористой структуры на цементных вяжущих, плотных и пористых крупных и мелких заполнителях, отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций и сооружений или используемые на предприятии для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий. Ста...

ДСТУ Б В.2.7.-175: 2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 09 марта 2013 г.
К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 21 с. З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ДБН В.2.7-64-97 Ця настанова поширюється на використання хімічних добавок у важких бетонах і будівельних розчинах, зокрема, на особливості їх застосування. Добавки застосовують для спрямованого регулювання технологічних властивостей бетонних та розчинових сумішей, поліпшення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей бетонів та розчинів. У...

ДСТУ Б Д 1.1-3: 2013

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23,82 МБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
Разработчик: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311, ПК 1 Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 05.07.2013 р. № 293. Зміна № 1 чинна з 01.01.2014 р., наказ Мінрегіон від 21.11.2013 р. N 550. Поправка: Інформаційний бюлетень Мінрегіону № 11, листопад 2013 р. Ключевые слова: визначення вартості будівництва, інвесорська кошторисна документація, договірна ціна, взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт, будівельні роботи

ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Правила визначення вартості будівництва

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Київ, Мінрегіон Украіни, 2013, 93с. Цей національний стандарт розроблено на зміну ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ)

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна 1 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 17 октября 2016 г.
Розроблено: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві» Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2015 № 290, чинний з 2016-01-01 Видавник: Мінрегіон України 2015, 11 с.

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна 2 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 20 сентября 2016 г.
Розроблено : ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування» ПК 1 «Ціноутворення у будівництві» Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2016 № 161, з 2016-09-01 Видавник: Мінрегіон України 2016, 9 с.

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 20,75 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
На заміну ДБН Д. 1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України», чинний з 01.01.2014 Стандарт установлює основні правила визначення вартості проектних, вишукувальних та науково-проектних робіт на будівництво, а також експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, що реалізуються на території України. Стандарт застосовується для використання суб'єктами містобу...

ДСТУ Б Д.2.2-1: 2008. Сборка и разборка опалубки

Стандарт
 • формат doc
 • размер 128,14 КБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
Настоящий стандарт применяется для определения ресурсов при выполнении строительных работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. Настоящий стандарт могут применять также субъекты стандартизации, разрабатывающие стандарты других уровней.

ДСТУ Б Д.2.2-2: 2008 Арматурные работы (сборник 6). Минрегионстрой Украины. Киев 2008

Стандарт
 • формат doc
 • размер 117,25 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы (сборник 6). Введен в действие с 01.08.2008 г. Настоящий стандарт применяется для определения ресурсов при выполнении строительных работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

ДСТУ Б Д.2.2-6: 2008 Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15). Минрегионстрой Украины. Киев 2008

Стандарт
 • формат doc
 • размер 84,49 КБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15). Введен в действие с 01.08.2008 г. Настоящий стандарт применяется для определения ресурсов при выполнении облицовочных работ в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

ДСТУ Б Д.2.2-7: 2008 Деревянные конструкции (сборник 10). Минрегионстрой Украины. 2008

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,12 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (сборник 10). Введен в действие с 01.06.2009 г. Настоящий стандарт применяется для определения прямых затрат при выполнении работ по заполнению оконных проемов готовыми блоками из металлопластика, установке подоконных досок и оконных сливов, ламинированных дверных блоков с использованием анкеров и монтажной пены в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

ДСТУ Б Д.2.2-9: 2008 Полы (сборник 11). Минрегионстрой Украины. Киев 2008

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,67 КБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Полы (сборник 11). Введен в действие с 01.07.2009 г. Настоящий стандарт применяется для определения прямых затрат при выполнении работ по устройству полов. Добавлены нормы на устройство самовыравнивающих стяжек, наливных покрытий, покрытий из гранитокерамической плитки на клее, покрытий из ламината, линолеума ПВХ-TARKETT и др.

ДСТУ Б Д.2.4-10:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (пічні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 815,08 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-13-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 10) Пічні роботи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуата...

ДСТУ Б Д.2.4-11:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (штукатурні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,93 МБ
 • добавлен 05 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-11-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 13) Штукатурні роботи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експ...

ДСТУ Б Д.2.4-12:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (малярні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,92 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-12-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 12) Малярні роботи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуа...

ДСТУ Б Д.2.4-13:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (склярські, шпалерні та облицювальні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1007,80 КБ
 • добавлен 03 апреля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-13-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 13) Склярські, шпалерні та облицювальні роботи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та ма...

ДСТУ Б Д.2.4-14:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (ліпні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-14:2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 15) Ліпні роботи ( Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуата...

ДСТУ Б Д.2.4-15: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи (Збірник 15)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,23 МБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.09.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.05.2014 № 128). Введено на заміну ДСТУ Б Д.2.4-15:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи (Збірник 15) (ДБН Д.2.4-15-2000, MOD)». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-...

ДСТУ Б Д.2.4-16: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі (Збірник 16)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 18 октября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.09.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.05.2014 № 128). Введено на заміну ДСТУ Б Д.2.4-16:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі (Збірник 16) (ДБН Д.2.4-16-2000, MOD)». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельни...

ДСТУ Б Д.2.4-17: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи (Збірник 17)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 514,64 КБ
 • добавлен 04 ноября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.09.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.05.2014 № 128). Введено на заміну ДСТУ Б Д.2.4-17:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи (Збірник 17) (ДБН Д.2.4-17-2000, MOD)». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників...

ДСТУ Б Д.2.4-18: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій (Збірник 18)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 06 октября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.09.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.05.2014 № 128). Введено на заміну ДСТУ Б Д.2.4-18:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій (Збірник 18) (ДБН Д.2.4-18-2000, MOD)». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиніс...

ДСТУ Б Д.2.4-19: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи (Збірник 19)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 04 октября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.09.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.05.2014 № 128). Введено на заміну ДСТУ Б Д.2.4-19:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи (Збірник 19) (Збірник 19) (ДБН Д.2.4-19-2000, MOD)». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будів...

ДСТУ Б Д.2.4-1:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 1) Земляні роботи

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 961,72 КБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-1-2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 1) Земляні роботи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуата...

ДСТУ Б Д.2.4-20:2012 Ресурсно елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи (інші ремонтно будівельні роботи)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Д.2.4-20-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.Збірник 20. Інші ремонтно будівельні роботи. Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми...

ДСТУ Б Д.2.4-2:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно будівельні роботи. Збірник 2. Фундаменти

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 960,34 КБ
 • добавлен 19 апреля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-2-2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 2) Фундаменти». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації...

ДСТУ Б Д.2.4-3:2012 Ресурсні елементні коштористні норми на ремонтно будівельні роботи. Cтіни (Збірник 3)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,28 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-3-2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 3) Стіни». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будів...

ДСТУ Б Д.2.4-4:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 4) Перекриття

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 854,48 КБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-4-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 4) Перекриття». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації...

ДСТУ Б Д.2.4-5:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 5) Перегородки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 666,95 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-15-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 5) Перегородки». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатаці...

ДСТУ Б Д.2.4-6:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Прорізи (Збірник 6)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 990,31 КБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-6-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 6) Прорізи». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації буд...

ДСТУ Б Д.2.4-7:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно будівельні роботи (підлоги)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 22 апреля 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-7-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 7) Підлоги». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації буд...

ДСТУ Б Д.2.4-8:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно будівельні роботи (дахи,покрівлі)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 30 января 2016 г.
Стандарт дійсний з 01.01.2014 (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668). Введено на заміну ДБН Б Д.2.4-8-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. (Збірник 8) Дахи, покрівлі». Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуата...

ДСТУ Б ЕN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,13 МБ
 • добавлен 15 января 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Стандарт є тотожним перекладом EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Over all energy use and definitions of energy ratings. До національного стандарту долучено англомовний текст. Метою стандарту є: об’єднати результати, отримані за методиками інших стандартів, в яких наведено алгоритм розрахунку енергоспоживання для конкретних послуг у межах будівлі; врахувати енергію, що виробляється у будівлі, части...

ДСТУ Б.А.2.4 - 22: 2008. Система проектної документації в будівництві. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

Стандарт
 • формат doc
 • размер 211,08 КБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
Розроблено: Дочірнє підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький ПромбудНДІпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "УКРБУД" Прийнято: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2007р. №277 Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.401-88) Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень технології виробництва всіх галузей промисловості

ДСТУ Б.А.2.4-10: 2009. Система проектної документації в будівництві. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 227,73 КБ
 • добавлен 13 августа 2012 г.
Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів до основних комплектів робочих креслень будівель і споруд різного призначення.

ДСТУ Б.А.2.4-11: 2009. Система проектної документації в будівництві. Правила виконання ескізних креслень нетипових виробів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 202,63 КБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Цей стандарт установлює вимоги до розроблення ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (конструкцій, пристроїв, монтажних блоків), що виконуються до основних комплектів робочих креслень будівель і споруд різного призначення.

ДСТУ Б.А.2.4-15: 2008 Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 154,45 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Київ, ДП "НДПІ"Донецький ПромбудНДІПроект" ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", 2009, 23ст. Цей стандарт установлює склад та правила виконання робочих креслень антикорозійного захисту конструкцій будівель та споруд (основний комплект робочих креслень марки A3). Стандарт не поширюється на робочі креслення антикорозійного захисту, який виконується під час виготовлення елементів конструкцій (первинний захист). З уведенням цього стандарту скасовується...

ДСТУ Б.А.2.4-20: 2008. Система проектної документації в будівництві. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 63,24 КБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
Цей стандарт установлює правила обліку та зберігання в проектних організаціях оригіналів проектної документації на будівництво.

ДСТУ Б.А.2.4-35: 2008. Система проектної документації в будівництві. Нормоконтроль проектної документації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 16,24 КБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Розроблено: Приватне підприємство "Центр якості" Прийнято наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008р. № 290 Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.002-81) Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які розробляють проектну документацію на будівництво об'єктів (далі – організації), а також обов'язки та права фахів...

ДСТУ Б.А.2.4-36: 2008. Система проектної документації в будівництві. Підіймально-транспортне устаткування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 221,45 КБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
Цей стандарт встановлює умовні графічні зображення основного підіймально-транспорт- ного устаткування, що зображується на планах (вид зверху) і розрізах будинків і споруд, а також на інших технічних кресленнях усіх видів.

ДСТУ Б.А.2.4-37: 2008. Система проектної документації в будівництві. Позначення характеристик точності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,73 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Цей стандарт встановлює правила позначення характеристик точності геометричних параметрів будівель, споруд та їх елементів на будівельних кресленнях.

ДСТУ Б.А.2.4-39: 2008. Система проектної документації в будівництві. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 45,55 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Цей стандарт встановлює правила виконання робочих креслень дерев'яних будівельних конструкцій будинків і споруд усіх видів.

ДСТУ Б.А.2.4-5: 2009. Система проектної документації в будівництві. Загальні положення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,01 КБ
 • добавлен 16 августа 2012 г.
Даний стандарт установлює загальні положення з призначення Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), склад класифікаційних груп і правила познак стандартів СПДБ, що поширюються на всі види стандартів системи проектної документації для будівництва

ДСТУ Б.В.2.2-6-97 Будинки і споруди. Методи вимірювань освітленості. (ГОСТ 24940-96)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 16 мая 2016 г.
Цей стандарт встановлює методи визначення мінімальної, середньої та циліндричної освітленостей, коефіцієнта природної освітленості в приміщеннях будинків і споруд та на робочих місцях, мінімальної освітленості в місцях виконання робіт поза будинками, середньої освітленості вулиць, доріг, площ та тунелів, на які розповсюджується дія МСН 2.04-05.

ДСТУ Б.В.2.6-156: 2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,94 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Мінрегіонбуд України, 2011, 118 с. У даному стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та проектування бетонних та залізобетонних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд з важкого конструкційного бетону, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенні проектування" щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності кон...

ДСТУ В.2.6-156 2011 Бетонні та залізобетонні конструкції

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 17.99 МБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Киев, Министерство регионального развития и строительства Украины, 2011 г., 172 стр. В даному стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та проектування бетонних та залізобетонних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд з важкого конструкційного бетону, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-98 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування» щодо забезпечення несучої здатності, придат...

ДСТУ Н Б В.1.2-13: 2008. Настанова. Основи проектування конструкцій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 381,44 КБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Цей документ ідентичний EN 1990 Eurocode - Basis of structural design EN 1990 Єврокод -основи проектування конструкцій Організація, відповідальна за цей документ, - Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій" При виданні документа не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

ДСТУ-Н Б EОТА GD 003:2013 Оцінка строку служби виробів (EОТА GD 003:1999, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.11.2014 Цей стандарт є тотожним перекладом Керівного документа Європейської організації з технічного ухвалення EОТА GD 003:1999 Assessment of working life of products (Оцінка строку служби виробів). До цього стандарту долучено англомовний текст. Цей стандарт було розроблено з метою надання методичних вказівок робочим групам ЕОТА з розробки європейських технічних настанов з питання оцінки та/або прогнозу строку служби в...

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,79 МБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
На заміну ДБН А.2.2-4-2003. Чинний з 01.07.2015. Цей стандарт містить рекомендації щодо здійснення авторського нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Авторський нагляд здійснюється на об'єктах будівництва незалежно від їх класу наслідків (відповідальності), категорії складності та форми влас...

ДСТУ-Н Б А.2.2-5-2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинку при новому будівництві та реконструкції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5,12 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Цей стандарт розвиває положення ДБН В.2.6-31 щодо оцінок параметрів енергоефективності будинків та споруд. Наводяться приклади обчислення параметрів і заповнення енергетичних паспортів житлової та громадської будівель. Для перегляду стандарту краще скористатись безкоштовною програмою Microsoft Word Viewer

ДСТУ-Н Б А.2.4-44: 2013 Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 913,81 КБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014. Стандарт установлює склад і правила виконання робочої документації будівельних металевих конструкцій марки КМД (конструкції металеві деталювальні) на паперових та електронних носіях. Ключові слова: зображення конструкцій, креслення відправних елементів, креслення КМД, креслення монтажних схем, правила оформлення робочих креслень, нанесення розмірів, робоча документація, специфікація на відправний елем...

ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 248,16 КБ
 • добавлен 30 сентября 2016 г.
Київ. 2008. - 13 с. Цей стандарт розповсюджується на резервуари вертикальні сталеві (далі - резервуари чи об'єкти), призначені для зберігання нафти та нафтопродуктів з тиском насиченої пари не вище 93,3 кПа та ідентифіковані (окремо або разом) як об'єкти підвищеної небезпеки. Цей стандарт встановлює вимоги до організації і виконання технічного діагностування (експертного обстеження) будівельних конструкцій і основ резервуарів уповноваженими спец...

ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 21 сентября 2016 г.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СНиП 3.08.01-85), чинний з 01.07.2015. Стандарт поширюється на наземні рейкові колії, призначені для пересування вантажопідіймальних кранів (баштових, козлових) з навантаженням від колеса на рейку не більше 325 кН (32,5 т), і встановлює вимоги з їх улаштування. Ключові слова: будова рейкових доріг, колія крана, нижня і верхня будова рейкової колії, устаткування колії, тупикові упори, баластна призма, земля...

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19: 2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 25 октября 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.04.2014 Цей стандарт встановлює послідовність виконання розділу інженерно-технічних засобів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації (далі - ІТЗ ЦЗ (ЦО)) відповідно до ДБН Б. 1.1-5 (друга частина). Стандарт застосовують при розробленні розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у складі схем планування території АРК, областей, районів та генеральних планів населених пунктів на о...

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8: 2009 Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території

Стандарт
 • формат doc
 • размер 43,92 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Київ Мінрегіонбуд України 2009 Система містобудівної документації. Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.01.2009 № 3, чинний з 2009-07-01 На заміну розділу 6. "Проект детальной планировки" Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки горо-дов, поселков и сельских населенных пунктов ВСН 38-82 та розділу...

ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010. Будівельна кліматологія

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Цей стандарт установлює кліматичні параметри (характеристики), що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечення, складанні енергетичного паспорта будинку згідно з ДБН В 2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2 5, а також при плануванні та забудові міських і сільських поселень. Кліматичні параметри розраховано на основі інформації метеорологічних спостережень 53 метеорологічних станцій за період...

ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010. Будівельна кліматологія

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 12,69 МБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
Цей стандарт установлює кліматичні параметри (характеристики), що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечення. складанні енергетичного паспорта будинку згідно з ДБН В 2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5, а також при плануванні та забудові міських і сільських поселень. Кліматичні параметри розраховано на основі інформації метеорологічних спостережень 53 метеорологічних станцій за період...

ДСТУ-Н Б В.1.1-32: 2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 13 декабря 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Цей стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В. 1.1 -31 і відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є обов'язковим до застосування. Цей стандарт установлює правила проектування захисту від шуму та методи розрахунку зниження рівнів звукового тиску в приміщеннях з джерелами шуму при застосуванні облицювання поверхонь огороджувальних конструкцій приміщень звукопоглинальними конструкціями...

ДСТУ-Н Б В.1.1-33: 2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,97 МБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Цей стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В. 1.1-31 і відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є обов'язковим до застосування. Цей стандарт установлює правила розрахунку очікуваних рівнів звуку на території житлової забудови від транспортних потоків і локальних джерел шуму та їхнього необхідного зниження, методи розрахунку акустичної ефективності засобів зниження шуму на території,...

ДСТУ-Н Б В.1.1-34: 2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових i громадських будинків

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 14 января 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Цей стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В.1.1-31 і відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є обов'язковим до застосування. Цей стандарт поширюється на внутрішні і зовнішні огороджувальні конструкції житлових і громадських будинків, господарських і будинків управлінь промислових підприємств і встановлює правила розрахунку і проектування їх звукоізоляції від повітряного і ударного...

ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях i на територіях

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4.39 МБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Цей стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В. 1.1-31 і відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є обов'язковим до застосування. Цей стандарт установлює правила розрахунку очікуваних рівнів шуму в розрахункових точках приміщень у будівлях різного призначення, на територіях промислових підприємств, сельбищних і ландшафтно-рекреаційних територіях від стаціонарних джерел шуму, до яких в...

ДСТУ-Н Б В.1.2-16: 2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 550,66 КБ
 • добавлен 11 декабря 2013 г.
Стандарт видано вперше, чинний з 01.09.2013. Стандарт установлює вимоги та рекомендації щодо визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва; призначено для застосування замовниками та проектувальниками; розробниками будівельних норм та стандартів; експертними організаціями; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. Ключові...

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 08 ноября 2016 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.10.2015. Цей стандарт розроблено у розвиток розділу 13 ДБН В.2.1-10 та розділів 2 і 3 СНиП 2.09.03. Цей стандарт розповсюджується на проектування і будівництво підпірних стін постійного призначення для промислових і цивільних споруд, а саме: гідротехнічних, атомних, хімічних, меліоративних, транспортних, дорожніх і аеродромних, а також підпірних стін, що зводяться на підроблюваних територіях, схилах і ділянках...

ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,70 МБ
 • добавлен 02 ноября 2016 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.10.2015. Цей стандарт розповсюджується на проектування котлованів при новому будівництві, капітальному ремонті і реконструкції будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, встановлює технічні, конструктивні та вимоги безпеки і охорони довкілля при влаштуванні котлованів згідно з вимогами ДБН В.2.1-10. Також цей стандарт розповсюджується на проектування котлованів для споруд на схилах, підроблюваних і пі...

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 508,15 КБ
 • добавлен 04 октября 2016 г.
Розроблено: ТОВ "ЦентрСЕПРОтепломережа". Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 грудня 2009 року № 620. Чинний: з 01.08.2010 року (зі скасуванням в Україні СН 478-80). Виданий: м. Київ, Мінрегіонбуд України, 2010 рік, 44 сторінки. Цей стандарт застосовують при будівництві та реконструкції мереж водопостачання та каналізації з використанням трубопровідної продукції з полімерних матеріал...

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 98,77 КБ
 • добавлен 27 сентября 2016 г.
Київ. Мінрегіон України. 2013. - 68 с. Цей стандарт поширюється на будівництво нових, розширення та реконструкцію діючих трубопроводів зовнішніх мереж і споруд водопостачання та каналізації населених пунктів.

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.07.2015. Цей стандарт містить вимоги з проектування, улаштування та безпечної експлуатації антикригової кабельної системи (АЕКС) на покриттях будівель і споруд будь-якого призначення та в їх водостоках. Цей стандарт поширюється на проектування, улаштування та експлуатацію АЕКС з номінальною напругою до 1000В при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті будівель. Сферу обов'язкового застосування АЕКС в...

ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств (проект, остаточна редакція)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Стандарт дійсний з 01.07.2016 Заміняє документ СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» Затверджено: наказ Мінрегіон від 28.10.2015 р. № 279 Видавник: Мінрегіон, Київ, 2015, 83 с. Стандарт поширюється на проектування систем електропостачання промислових підприємств. Стандарт застосовується при проектуванні об'єктів електропостачання промислових підприємств, які отримують електроенергію від електричної мер...

ДСТУ-Н Б В.2.6-186: 2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
Стандарт видано вперше (зі скасуванням на території України СНиП 3.04.03-85), чинний з 01.01.2014. Сфера застосування - поширюється на влаштування антикорозійного покриття будівельних конструкцій під час будівництва, реконструкції, ремонту будівель та споруд, а таклож технологічного устаткування і трубопроводів для їх захисту від впливу агресивних середовищ і встановлює загальні вимоги до влаштування таких покриттів. Видавник: Мінрегіон України,...

ДСТУ-Н Б В.2.6-188: 2013 Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд (СН 441-72*, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,75 МБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Стандарт уведено вперше (зі скасуванням в Україні СН 441-72*), чинний з 01.11.2014 Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)" методом перевидання (передруку) зі ступенем відповідності - ідентичний СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприя­тий, здан...

ДСТУ-Н Б В.2.6-190: 2013 Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 09 июля 2014 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Цей стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В.2.6-31 і відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є обов'язковим до застосування. Цей стандарт поширюється на порядок розрахунку показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будівель під час проектування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізац...

ДСТУ-Н Б В.2.6-191: 2013 Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 474,99 КБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2014 Стандарт спрямований на реалізацію положень ДБН В.2.6-31 і відповідно до Закону України "Про будівельні норми" є обов’язковим до застосування. Стандарт поширюється на порядок розрахунку показника повітропроникності огороджувальних конструкцій житлових будинків, громадських та промислових будівель під час проектування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації). Стандарт...

ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014 Настанова з проектування залізобетонних балок розрахунок на вогнестійкість

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 17,18 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.07.2015 Стандарт поширюється на проектування залізобетонних балок, що зазнають вогневого впливу, та використовується разом з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-156, ДСТУ 3760 і ГОСТ 10884. Стандарт визначає відмінності або доповнює вимоги до проектування балок за нормальної температури. Стандарт не розглядає активних засобів вогнезахисту. Дія цього стандарту поширюється на залізобетонні балки з метою...

ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон розрахунок на вогнестійкість

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 14,55 МБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.07.2015 Стандарт поширюється на проектування залізобетонних колон, що зазнають вогневого впливу, та використовується разом з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-154, ДСТУ Б В.2.6-156, ДСТУ 3760 і ГОСТ 10884. Стандарт визначає відмінності або доповнює вимоги до проектування колон за нормальної температури. Стандарт не розглядає активних засобів вогнезахисту. Дія цього стандарту поширюється на залізобето...

ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015 Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 717,62 КБ
 • добавлен 09 октября 2016 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.01.2016. Цей стандарт поширюється на проектування монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд різного призначення, виготовлених з важкого конструкційного бетону класів міцності на стиск від С12/15 до С50/60, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивному середовищі. Цей стандарт слід застосовувати разом з ДБН В.2.6-98 та ДСТУ Б В.2.6-156.

ДСТУ-Н Б В.2.6-83: 2009. Настанова з проектування світлопрозорих елементів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 74,11 КБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Розроблення стандарту – настанови, що визначає методи проектування та експлуатації світлопрозорих огороджувальних енергозберігаючих конструкцій, полягає у необхідності реалізації в будівництві архітектурних рішень будинків і споруд, вибору ефективних видів скла і скляних деталей. Структура стандарту характеризує застосування у будівництві світлопрозорих огороджувальних енергозберігаючих конструкцій, визначення енергетичних характеристик, експлуат...

ДСТУ-Н Б В.2.7-298: 2013 Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 841,31 КБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Уведено на заміну ВБН В.2.7-218-185-2004, чинний з 01.04.2014 Стандарт поширюється на приготування та застосування бітумів нафтових дорожніх в'язких, модифікованих полімерами (далі - БМП), що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-135 і використовуються як в'яжучий матеріал при будівництві та ремонті дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4 та іншими чинними нормативн...

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1008,71 КБ
 • добавлен 13 ноября 2016 г.
Уведено вперше, чинний з 01.10.2015. Цей стандарт поширюється на термомодернізацію житлових будинків під час їх технічного переоснащення, реконструкції або капітального ремонту. Цей стандарт регламентує виконання робіт з теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкції будинків, заміни вікон, балконних та зовнішніх дверей, модернізації внутрішньобудинкових систем опалення, вентиляції, кондиціонування, охолодження, гарячого водопостачання,...

ДСТУ-Н Б Д. 1.2-1: 2013 Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 298,25 КБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Метою розроблення цієї настанови є встановлення нормативів витрат труда для визначення кошторисної вартості та формування договірних цін на науково-дослідні роботи у будівництві.

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4: 2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 16,72 МБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
Разработчик: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311, ПК 1 Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.08.2013 р. № 405 Документ заменяет: Методика визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, Методика визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозр...

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5: 2013 Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 36,42 МБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Разработчик: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311, ПК 1 Прийнято та надно чинності: наказ Мінрегіон від 27.08.2013 р. № 405. Поправка: Інформаційний бюлетень Мінрегіону № 11, листопад 2013 р. Документ заменяет: ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" в частині визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і на інші витрати у вартості будівництва, пункти 3.1.14-3.1.14.5, 3.1.15-3.1.15.4, 3.1.16.2,...

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6: 2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 27,67 МБ
 • добавлен 28 ноября 2013 г.
Разработчик: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311, ПК 1 Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.08.2013 р. № 405 Документ заменяет: ДБН Д.1.1-1-2000 у частині вимог до кошторисних норм, підрозділи 1.3, 1.5; Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм Ключевые слова: ресурсні елементні кошторисні норми, середньорічний наробіток машин та механізмів, методи розроблення норм, нормативні спостереже...

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9: 2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 35,35 МБ
 • добавлен 12 декабря 2013 г.
ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт На 19.12.2013г. не вступил в действие. Действует с: 01.01.2014 г. Разработчик: ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311, ПК 1 Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.08.2013 р. № 405 До...

ДСТУ-НБА.3.1-11: 2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Київ Мінрегіонбуд 2009 Розроблено: Закрите акціонерне товариство "Технічний комітет "Спецмонтаж" Розробники: ЗАТ "ТК "Спецмонтаж" (В. Цечаль (керівник розробки); Ю. Радиш, канд. фіз.-мат. наук; О. Гарбар; МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона (Г. Слепченко; П. Проценко, канд. техн. наук Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.02.2008 р. № 603, чинний з 2009-07-01 ЗМІСТ Сфера застосування Нормативні...

Стандарт Украины. ДСТУ Б А.2.4-13: 2009. Условные графические обозначения и условные знаки в документации инженерно-геологических изысканий

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.41 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Разработано институтом "КрымГИИНТИЗ". Разработчики: Алиев Е., Варивода П., Кондратенко А., Подолян В., Рязанова Н., Сухорученко С., Ткаченко М., Чайковский Б. Содержание: Область применения. Нормативные ссылки. Термины и понятия. Общие положения. Условные графические обозначения и условные знаки. Библиография. Введен в действие с 01.01.2009. Юридические аспекты: 6 березня 2003 р. за № 185/7506 на кожному нормативному документі розміщується наст...