ДСТУ (переработанный ІЕС 61084-1:1991, NEQ) Системы кабельных коробов. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Цей стандарт є переробленим із змінами (версії en) міжнародного стандарту (МС) IEC 61084-1:1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements (Системи кабельних коробів із знімними кришками та глухих коробів для електроустановок – Частина 1: Загальні вимоги) із зміною ІЕС 61084-1-А1:1993. Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Станда...

ДСТУ 2032-92 Игрушки Предметы для детского творчества

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Настоящий стандарт распространяется на игрушки, предназначенные для детского творчества.

ДСТУ 2038-92 Ленты и тесьмы ременные. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 671,67 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Номер ДСТУ 2038-92 Территория действия UA Дата введения 01.07.1993 Наименование русское Ленты и тесьмы ременные. Общие технические условия Наименование украинское Стрічки i тасьми ремінні. Загальні технічні умови Наименование английское Belt ribbons and braids. General specifications Состояние документа действует Классификация 59.140.35~М51 Код УДК 676.001.4 Язык оригинала RU

ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-93) Застежка текстильная. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
Номер ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-93) Территория действия UA Дата введения 01.07.1993 Наименование русское Застежка текстильная. Общие технические условия Наименование украинское Застібка текстильна. Загальні технічні умови Наименование английское Textile fastener. General specifications Изменения 1-6-2006 введено с 01.09.2006 Состояние документа чинний Заменяет документ ТУ 17-09-145-88; ТУ 17-09-96-85; ТУ 17 УССР 56-8-90 Классификация 61.040~М51...

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 182,81 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Затверджено наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999р. №167 На заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93) Цей стандарт установлює вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорта відходів (ТПВ) і внесення подальших змін

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 28,08 МБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Держстандарт України, 1994, - 91 с. Цей стандарт установлює терміни та визначення основинх понять у галузі автоматизованих систем та поширюється на автоматизовані системи, використо­вувані в різних сферах діяльності людини (керування, дослідження, про­ектування тощо), змістом яких є перероблення інформації.

ДСТУ 2230-93. Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23,26 МБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі системи оброблення інформації та поширюється на базову еталонну модель взаємозв’язку відкритих систем (загальна структура, детальний опис архітектури, архітектура захисту інформації, найменування та адресування, адміністративне керування).

ДСТУ 2272: 2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 264,47 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 2272:2006. — [Чинний від 2006-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 32 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно пожежної безпеки. Терміни, встановлені стандартом, застосовують у національних стандартах та в інших нормативних документах національного рівня прийняття (кодексах усталеної практики, технічних умо...

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,36 КБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузi охорони працi. Терміни, встановленi цим стандартом, обов'язковi для використання в усіх видах нормативної документацiї, підручниках, навчальних посібниках, науковій, технічній та довідковій літературi, в комп'ютерних, інформаційних системах. Вимоги стандарту чиннi для використання в роботi підприємств, установ, організацій, що діють на територiї України, технічних комітетів...

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 12,24 МБ
 • добавлен 15 января 2016 г.
На заміну ДСТУ 2293-99, чинний з 01.05.2015 Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері охорони праці. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері охорони праці. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються охорони праці, у роботах...

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 323.32 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Стандарт встановлює форму, розміри та технічні вимоги до національного знаку відповідності, а також правила його застосування

ДСТУ 2392-94 - Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5.5 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Державний стандарт України: Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Цей стандарт установлює терміни та визначення базових понять у галузі інформації та документації.

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 26 декабря 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі інформації та документації щодо комплектування фондів бібліотек та інформаційних центрів.

ДСТУ 2472: 2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 390,42 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Київ: Держспоживстандарт України, 2008. - 70с. Стандарт встановлює терміни та визначення понять щодо парфумерно-косметичної продукції.

ДСТУ 2514-94. Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 807,53 КБ
 • добавлен 27 марта 2016 г.
Розроблено: Державним науково-дослідним і конструкторсько-технологічним Інститутом компресорного машинобудування Мінмашпрому України НДІкомпресормаш. Внесено: Мінмашпромом України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України № 119 від 24 травня 1994 року. Чинний: з 01.07.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 11 сторінок. Цей стандарт поширюється на пересувні компресорні станції, призначені для стиснення повітря...

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю

Стандарт
 • формат doc
 • размер 505,87 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Державний стандарт України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 138 від 10 червня 1994 р. Загальні вимоги. Видимість розмітки. Правила застосування дорожньої розмітки

ДСТУ 2587: 2010 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 9,22 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
Прийнято та надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 27.12.2010р. №590. На заміну ДСТУ 2587-94 "Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування". Чинний з 1 квітня 2011 року. Цей стандарт поширюється на розмітку автомобільних доріг, які проектуються, будуються та перебувають в експлуатації, а також на вулиці і дороги населених пунктів з удосконаленим покриттям незалежно від їх відомчої приналежності та форми...

ДСТУ 2654-94. Деревообробне устаткування. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 703,09 КБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Розроблено: Українським науково-дослідним інститутом верстатів і інструментів (УкрНДІВІ). Внесено: Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України № 172 від 11 липня 1994 року. Чинний: з 01.07.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 29 сторінок. Цей стандарт установлює застосування в науці, техніці та виробництві терміни та визначенн...

ДСТУ 2659-94 Перець солодкий свіжий Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Київ Держстандарт України Розроблено Інститутом овочівництва і баштанництва Української аграрної академії наук Стандарт поширюється на свіжі плоди культурних сортів солодкого перцю, вирощеному у відкритому та захищеному грунті, які заготовляються, постачаються та реалізуються для споживання у свіжому вигляді та промислового пероробляння Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

ДСТУ 2681-94 Метрологія терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 17,29 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Розроблено Київським політехнічним інститутом; Державним науково-дослідним інститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України, мЛьвів; науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (НВО «Метрологія»), м.Харків Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України № 189 від 26 липня 1994 р. Введено вперше. Розробники: П. П. Орнатський, д.т.н. (керівник теми); Н....

ДСТУ 2688-94. Доменное и сталеплавильное производство. Капитальные и текущие ремонты. Общие требования безопасности

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Введен в действие: с 01.07.1995 года. Издание: г. Киев, Госстандарт Украины, 14 страниц. Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности при проведении капитальных и текущих ремонтов металлургических агрегатов и оборудования в доменном и сталеплавильном производствах (далее - агрегаты и оборудование). Требования настоящего стандарта являются обязательными.

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 149.07 КБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Цей стандарт установлює основні положення щодо організації, порядку проведення та оформлення результатів повірки засобів вимірювальної техніки. Стандарт є обов’язковим для підприємств (їх об’єднань), установ і організацій, незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які експлуатують, випускають з виробництва, ремонту та в продаж і видають напрокат засоби...

ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 06 апреля 2014 г.
Утвержден и введен в действие Приказом Госстандарта Украины 29.07.1994г. №194 Разработан НИТИ приборостроения Министерства машиностроения, военно-промышленного комплекса, конверсии Украины, 14с. Устанавливает порядок сбора, хранения и переработки вторичного полимерного сырья

ДСТУ 2732: 2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ України, 2005. Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформ...

ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 3.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
ЗМІСТ Галузь використання Основні положення Загальні поняття інформації Поняття магнітного записування Поняття механічного записування Поняття оптичного записування Поняття фотографічного записування Поняття звукозаписування та відеозаписування Поняття записування даних Загальні технічні терміни, використані у цьому стандарті Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських тер...

ДСТУ 2752-94 Устаткування метало - та деревообробне. Верстати металорізальнi. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,81 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи металорізального устаткування

ДСТУ 2754-94 Устаткування метало - та деревообробне. Верстати металорізальнi. Методи оцінювання безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,35 МБ
 • добавлен 04 июля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи металорізального устаткування

ДСТУ 2807-94 Устаткування метало - i деревообробне. Загальнi вимоги безпеки i методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,95 МБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи метало- i деревообробного обладнання

ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовой из углеролистой качественной стали и обычного качества общего назначения. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 459,68 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 98, 17 страниц, украинский язык. ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовой из углеролистой качественной стали и обычного качества общего пназначения. Технические условия. Область применения. Нормативные ссылки. Классификация, основные параметры и розмеры. Общие технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Транспортировка и хранение. Приложения.

ДСТУ 2839-94 Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 11 августа 2016 г.
Цей стандарт поширюється на алюмінієві сплави в чушках і у виливках, які виготовляються для потреб народного господарства і експорту.

ДСТУ 2846-94 Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 644,18 КБ
 • добавлен 04 июля 2011 г.
Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные контакторы открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением

ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94). Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
48 стор. Держстандарт України. Київ. Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України № 290 від 23.11.1994 р. Стандарт поширюється на термоперетворювачі опору, електричний опір яких залежить від температури, які призначені для вимірювання температури і виготовлюютьсядял потреб народного господарства і експорту. Стандарт поширюється також на термоелектричні чутливі елементи і термометричні вставки розбірних термоперетворювачів опору стос...

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 765,37 КБ
 • добавлен 05 апреля 2014 г.
Утвержден и введен приказом Госстандарта Украины от 09.12.1994г. №312 34с. Устанавливает термины и определения основных понятий тары

ДСТУ 29.4-2001. обкладинки та палiтурки

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 12.47 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на обкладинки та палітурки, що випускаються поліграфічними підприємствами, і встановлює їхні типи. Стандарт не поширюється на обкладинки та палітурки факсимільних, експериментальних видань, видань, виготовлених за спеціальними художніми технічним вимогами.rn

ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,06 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Розроблено і внесено Інститутом програмних систем Національної Академії наук України. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р. Розробники: Л. Бабко, В. Грищенко, О. Перевозчикова, В. Цимбал, К. Ющенко

ДСТУ 2972: 2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,74 МБ
 • добавлен 12 января 2013 г.
Київ:Держспоживстандарт України, 2011. - 11 с. Цей стандарт поширюється на засоби мийні синтетичні порошкоподібні, які містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, органічні та неорганічні комоненти, ризначені для прання. Стандарт установлює загальні технічні вимоги та методи випробувань.

ДСТУ 2980-95. Культури лісові. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат image
 • размер 47,97 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
К. : Держстандарт України, 1995. – 64 с. Офіційне видання від 25 січня 1995 року. Розроблено: Українським державним проектним і впрроваджувальним центром організації праці "Укрдержцентрпрацяліс". Внесено: Міністерством лісового господарства України. Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України № 31 від 25 січня 1995 р. Введено вперше. Розробники: А.Д. Миронюк, О.П. Політон, М.О. Задависвічка. Українською та російською мовами.

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 442,44 КБ
 • добавлен 04 августа 2016 г.
Національний стандарт України, видання офіційне, Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. - 31 с. Розробено: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» Розробники: В. Земцева; Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук; Р. Санченко, канд. техн. наук; Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник) Пийнято та надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01 На заміну ДС...

ДСТУ 3013-95 Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Цей стандарт поширюється на правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст та промислових підприємств і встагновлює порядок обстеження територій водозбірного басейна; оцінювання змивання речовин дощовими та сніговими стічними водами, а також правила контролю хімічного складу даної категорії стічних вод.

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 41,49 МБ
 • добавлен 12 декабря 2012 г.
Київ: КНДІРВА, 1995. - 74 с. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі випробувань та контролю якості продукції.

ДСТУ 3038-95. Гігієна. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
Гігієна. Терміни та визначення основних понять. Норматив - санэпидемнадзор. — 61 стор.

ДСТУ 3135.65: 2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до електричних конвекційних печей, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі (ІЕС 60335-2-42: 2000, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 244,28 КБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до електричних конвекційних печей, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі (ІЕС 60335-2-42:2000, MOD): ДСТУ 3135.65:2003. — [Чинний від 2004-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2003. — 19 с. — (Національний стандарт України). Заміна Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки електричних конвекційних печей, паровар...

ДСТУ 3146-95 Штрихове кодування. Маркування обєктів ідентифікації штрихкодові похначки EAN. Вимоги до побудови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,18 МБ
 • добавлен 30 декабря 2012 г.
Цей стандарт розповсюджується на правила кодування та маркування товарної продукції штрихкодовими позначками EAN.

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,10 МБ
 • добавлен 12 января 2013 г.
Цей стандарт поширюється на правила кодування та маркування тари та паковання товарної продукції штрихкодовими позначками.

ДСТУ 3161-95 Компрессорное оборудование. Определение вибрационных характеристик центробежных компрессоров и нормы вибрации

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 28,92 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
Утвержден и введен в действие приказом Госстандарта Украины №263 от 28.07.1995г. Издание официальное. Киев/Госстандарт Украины. Стандарт распространяется на центробежные компрессоры. Устанавливает методы определения и нормы технических вибрационных характеристик центробежных компрессоров и их функциональных трубопроводов. Установлены четыре группы виброакустических источников вибрации.

ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96). Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 06 апреля 2016 г.
Розроблено: Науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом з обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції (НДІкондиціонер) (ТК 57). Внесено: Міждержавним технічним комітетом по стандартизації МТК 208 "Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції". Затверджено: наказом Держстандарту України від 31 серпня 1995 року № 291. Введено в дію: наказом Держстандарту України від 17 липня 1996 року № 290. Чинний: з 01.07.1997 року....

ДСТУ 3215-95 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
Чинний від 01-07-1996 Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України №163 від 29 червня 1994 року. Галузь використання Нормативні посилання Загальні положення Організація робіт з метрологічної атестації Порядок проведення метрологічної атестації та оформлення результатів Додаток А Вимоги до змісту та офрмлення програми та методики метрологічної атестації Додаток Б Вимоги до змісту та оформлення протоколу метрологічної атестації Додаток...

ДСТУ 3231-95 Еталони одиниць фізиних величин. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,68 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО Метрологія») Держстандарту України. Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 жовтня 1995 р. № 351. Введено вперше. Розробники: Б. Марков, канд. техн. наук; М.Лизогуб, канд. техн. наук; О. Малецька, Н.Козлова

ДСТУ 3251-95 Вентилятори радіальні та осьові Методи випробувань в умовах експлуатації

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 17 липня 1996р. № 290. Київ 1997. Установлює методи випробувань для визначання аеродинамічних та енергетичних показників радіальних та осьових вентиляторів в умовах експлуатації. і поширюється на ГОСТ 5976, ГОСТ 11442, ГОСТ 24814 та ГОСТ 24857. Стандарт придатний для сертифікації.

ДСТУ 3278-95 СРПП. Основні терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних по­нять стосовно розроблення та поставлення продукції на виробництво. Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для ви­користання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, включаючи програмні засоби до комп’ютерних систем, що належать до сфери робіт з розроблення та поставлення продукції на виробництво і які використовують результати ци...

ДСТУ 33.004: 2006 Державна система страхового фонду документації. Загальні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 208,16 КБ
 • добавлен 13 сентября 2012 г.
Державна система страхового фонду документації. Загальні положення: ДСТУ 33.004:2006. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 14 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює мету, принципи та основні завдання державної системи страхово- го фонду документації, суб’єкти державної системи страхового фонду документації, загальні правила створювання, формування, ведення та використовування страхового фонду...

ДСТУ 33.601: 2005 Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 465,30 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги: ДСТУ 33.601:2005. — [Чинний від 2006-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 42 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює номенклатуру матеріалів, які дозволено застосовувати під час виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації (далі— документи СФД), основні вимоги щодо...

ДСТУ 3321: 2003 Система конструкторской документации. Термины и определения основных понятий

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 2005 г. , 54 страницы. украинский язык. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторской документации. Основные понятия. Область применения. Общие объяснения. Виды конструкторской документации. Назначение конструкторской документации. Приложения.

ДСТУ 3321: 2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 510,30 КБ
 • добавлен 24 сентября 2012 г.
Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 3321:2003. — [Чинний від 2004-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 55 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять системи конструкторської документації (СКД). Терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в конструкторській документації усіх видів, у довідковій та навчально...

ДСТУ 3400-2006 Державні випробовування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 419,93 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Розроблено: Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Розробники: Л. Базик, І. Савченко (керівник розробки) Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 374 У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» у редакції, затвердженій Законом Укр...

ДСТУ 3404-96 Лісівництво. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі лісівництва

ДСТУ 3411: 2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 245,67 КБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі: ДСТУ 3411:2004. — [Чинний від 2005-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 26 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт встановлює основні вимоги до органів сертифікації продукції, процесів, послуг (далі — орган сертифікації), що здійснюють діяльність в Системі сертифікації УкрСЕПРО (д...

ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 624,96 КБ
 • добавлен 15 октября 2012 г.
Цей стандарт установлює загальні вимоги до випробувальних лабораторій, що акредитуються в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система), права і обов'язки випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. Стандарт є обов'язковим для випробувальних лабораторій та органів, що проводять їх акредитацію. Стандарт розроблено з урахуванням вимог настанов І50/ІЕС та європейських стандартів в галузі сертифікації. Статут -діючий. Київ. Держстандарт Ук...

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,95 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг (далі — продукції) в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система). Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції. Стандарт враховує положення настанов 180 27, 130/ІЕС 7, 28,...

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,45 КБ
 • добавлен 25 ноября 2012 г.
Затверджено і введено наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583 Чинний від 01-04-1997 Розроблено Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та Інформатики та Державним науково-дослідним Інститутом «Система» Цей стандарт установлює основні вимоги до порядку проведення сертифікації систем якості в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система). Стандарт призначено для використання під час здійснення робіт з...

ДСТУ 3472-96 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Государственный стандарт Украины. Киев. 1997. Украинский и русский язык. Дата введения 1998-01-01. 21 стр. Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные угли и антрацит Украины и устанавливает их классификацию по маркам на основании характеристик общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики.

ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 689,30 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Втратив чинність. Замінено ДСТУ 3582: 2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів i словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила Зміст Галузь використання Нормативні посилання Визначення Правила скорочень слів у бібліографічному описі Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі

ДСТУ 3582: 2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів i словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 548,56 КБ
 • добавлен 12 января 2015 г.
К.: Мінекономрозвитку, 2014. — 18 с. Розроблено: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Розробники: Н. Петрова (науковий керівник), Г. Плиса, Т. Жигун. Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. №1010. Цей національний стандарт відповідає ISO 4:1984 Documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (Документація. Правила скорочення заголо...

ДСТУ 3616-1: 2004 Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 1. Система нумерування (ISO/IEС 7812-1: 2000, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 238,04 КБ
 • добавлен 15 сентября 2012 г.
Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 1. Система нумерування (ISO/IEС 7812-1:2000, MOD): ДСТУ 3616-1:2004. — [Чинний від 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт встановлює систему нумерування для ідентифікації емітентів ідентифікаційних карток, які використовують в міжнародному і (або) міжгалузевому обміні.

ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,08 МБ
 • добавлен 16 февраля 2016 г.
Розроблено: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80), Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 року № 630 (на заміну ДСТУ 3649–97). Чинний: з 01.07.2011 року. Цей стандарт поширєються на колісні транспортні засоби (далі — КТЗ) категорій M, MG, N, NG, O, призначені дл...

ДСТУ 3651.0-97 Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 314,85 КБ
 • добавлен 18 июля 2012 г.
Київ: Держстандарт України, 1998. — 9 с. Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.417-81). Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 9 жовтня 1997 р. № 620 Цей стандарт відповідає: ISO 31:1992 Quantities and units - Part 0: General principles ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Ступінь відповідності - нееквівалентний Цей стандарт установлює одиниці фізи...

ДСТУ 3651.2-97. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 320,50 КБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
Київ: Держстандарт України, 1998. — 13 с. Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.417-81). Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 9 жовтня 1997 р. № 620 Цей стандарт відповідає The 1986 Adjustment of the Fundamental Physical Constant. A report of the CODATA Task Group on Fundamental Constants // CODATA Bulletin #63, 1986 ISO 31:1992 Quantities and units Part 0: General principles Part 12: Caracteristic numbers С...

ДСТУ 3652-97 Вимірювання навігаційні в авіації. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,84 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Міністерством освіти України, Київським міжнародним університетом цивільної авіації 2 ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 21 листопада 1997 р. № 688 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: Є. Парняков (керівник теми), В. Страшко © Держстандарт України, 1998 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 3680-98 (ГОСТ 30586-98). Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Цей стандарт розповсюджується на нові радіоелектронні засоби, технічні засоби вимірювання, контролю та управління технологічними та промисловими процесами, що розробляються, виготовляються та експлуатуються в стаціонарних (штатних) і польових умовах, включаючи електронно-обчислювальні машини, які застосовуються в автоматизованих системах управління та обробки даних різного призначення. Стандарт установлює основні положення з вибору методів та зас...

ДСТУ 3717-98 Бандажи черновые для колес подвижного состава железных дорог широкой колеи и метрополитена

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 622,82 КБ
 • добавлен 13 января 2011 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 1998 г. , 13 страниц. Русский язык. ДСТУ 3717-98 Бандажи черновые для колес подвижного состава железных дорог широкой колеи и метрополитена. Типы и размеры. Область применения. Нормативные ссылки. Требования. Приложения.

ДСТУ 3777-98 (ГОСТ 8.331-99). Метрологія. Вимірювачі коефіціента гармонік

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 13,94 МБ
 • добавлен 08 декабря 2012 г.
Цей стандарт поширюється на засоби вимірювання коефіцієнта гармонік Кг-вимірювачі коефіцієнту гармонік (ВКГ) з діапазоном вимірювань Кг від 0,001% до 100 % у діапазоні частот від 0,01 до 200 кГц і встановлює методи та засоби їхпервинної і періодичної повірок та калібрувань

ДСТУ 3803-98. Біотехнологія. Терміни і визначення

Стандарт
 • формат tif
 • размер 37,94 МБ
 • добавлен 14 ноября 2015 г.
Державний стандарт України. ДСТУ 3803-98 "Біотехнологія. Терміни і визначення", видання офіційне. - К.: ДЕРЖАСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 1999 р.

ДСТУ 3832-98 Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,05 МБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Київ: Держстандарт України,- 1999.- 23 с. Стандарт охватывает все виды автоматизированных систем контроля сточных вод, скидываемых в водные объекты или канализацию населенных пунктов.

ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації Основні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 721,74 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Київ, Держстандарт України, 2000р. 26 стор. У документі визначені загальні положення з уніфікації управлінської документації та правила розроблення, узгодження, затвердження, реєстрації та ведення уніфікованих форм документів у складі ДУСД.

ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Розроблено: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України, Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації" (ТК 40). Прийнято: наказ Мінекономрозвитку України від 21 листопада 2014 р. № 1367. Надано чинності: з 01.04.2015 р. Виданий: м. Київ, Мінекономрозвитку України, 2015 р., 8 сторінок. Цей стандарт установлює основні положення, які визначають призначення, завдання та структуру комплексів стандартів із без...

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
Затверджено наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999р. №167 Введено в дію наказом Держстандарту України від 3 лютого 2000р. №97 Цей стандарт розроблений для забезпечення системності у створенні і використанні баз даних і інформаційних систем з відходів, їхніх показників, методів контролю, технологій перероблення й утилізації, зокрема знешкодження небезпечних відходів

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Затверджено наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999р. №167 Введено в дію наказом Держстандарту України від 3 дютого 2000р. №97 Цей стандарт установлює загальні вимоги до прогнозування утворення, виявлення відходів, та поданння інформаційних даних про відходи на всіх стадіях життєвого циклу продукції до нормативних документів (НД), зв'язаних з поданням даних про відходи, а також із використанням і обміном цими даними

ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 418,70 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Заменяет: КНД 50-011-93 Разработчик: УкрНДНЦ Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий): ДСТУ 3966:2009 Визначає мету, засади і вимоги щодо стандартизування термінів. Цей стандарт розроблено, щоб усунути труднощі, непороозуміння та суперечності, які виникали в процесі роботи (розроблення, експерементування, погоджування) над термінологічними стандартами .

ДСТУ 3968-2000 Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,35 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету стандартизації, метро-логії та сертифікації України від 2 червня 2000 р. № 345 3 НА ЗАМІНУ КНД 50-032-94 4 РОЗРОБНИКИ: О. Батраков, Л. Коваленко © Держстандарт України, 2000 Цей стандарт не може бути повністю чи частково від...

ДСТУ 3973-2000 СРПП. Правила виконання НДР

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 317,05 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Стандарт установлює загальні правила виконання науково-дослідних робіт (НДР), у тому числі правила подання заявок на виконання НДР, розроблення ТЗ на НДР та її складові частини, функції учасників НДР, зміст етапів, їх виконання і приймання, реєстрації НДР та реалізації її результатів. Положення цього стандарту є обов ' язковими для НДР, виконання яких повністю або частково фінансується з державного бюджету . Для НДР, які виконують за рахунок обіг...

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 466,88 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним базовим центром критичних технологій (ДБЦ КТ) «Мікротек» Міннауки України ВНЕСЕНО Головним управлінням прикладних досліджень та інноваційної діяльності Міннауки України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 р. № 677 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ М. Лисенко; В. Григорьев (керівник розробки), канд. техн. наук; Я. Гордієнко, канд. техн. наук; М. Пойгіна, канд. техн. наук. © Держстан...

ДСТУ 3979-2000. Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 02 марта 2016 г.
Розроблено і внесено: Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України від 7 липня 2000 року № 429. Чинний: з 01.01.2001 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7041-71). Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2000 рік, 23 сторінки. Цей стандарт поширюється на пожежний карабін (далі - карабін), який входить до складу спорядження пожежника і призначений для закріплювання і...

ДСТУ 3989-2000 Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 25 вересня 2000 р. № 574 У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 113/98-ВР від 11.02.1998 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: Б. Марков, канд. техн. наук; О. Малецька © Держстандарт України, 2000 Цей стандарт не мож...

ДСТУ 3993-2000 Товарознавство Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 04 марта 2014 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення в сфері товарознавства. Терміни, регламентовані у цьому стандарті, е обов'язковими для застосування в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, довідковій та наачально-метадичній літературі, що належить до товарознавства, для робіт зі стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, що містять програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для заст...

ДСТУ 4012-1: 2005 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи (EN 1143-1: 1997, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 353,40 КБ
 • добавлен 15 октября 2012 г.
Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи (EN 1143-1:1997, MOD): ДСТУ 4012-1:2005. — [Чинний від 2006-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 35 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт встановлює основи для випробовувань і класифікації автономних сейфів, вбудованих сейфів (у підлогу і стіну), АТМ-сейфів і АТМ-баз...

ДСТУ 4017-2001 Метрологія Шкали температурні

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Цей стандарт поширюється на температурні шкали, призначені забезпечувати єдність вимірювань температури від 0,01 К до найвищої температури, яка практично доступна вимірюванню відповідно до закону випромінення Планка, і встановлює принципи побудови температурних шкал та методи їх здійснення. У стандарті наведено рекомендації щодо засобів відтворення одиниці температури. Стандарт базується на введеній у дію рішенням 78-й сесії Міжнародного комітету...

ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Розроблено: Українсько-Британським закритим акціонерним товариством "Завод "Динамо-Сілейр". Внесено: Міністерством промислової політики України. Затверджено та введено в дію: наказ Держстандарту України від 14 вересня 2001 року № 454. Чинний: з 01.04.2002 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 2001 рік, 15 сторінок. Цей стандарт поширюється на жилети для чоловіків та жінок з настроченими накладками із світлоповертального матеріалу (далі -...

ДСТУ 4079: 2001 Якість води. Визначення загального вмісту хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт, 2002. — 10 с. Описано титрометричний метод визначення розчинних у воді хлоридів.

ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 190,94 КБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 3 червня 2002р. № 326 Кількість сторінок 9 Цей стандарт поширюється на послуги перукарень, встановлює їх класифікацію та загальні вимоги до виконання послуг і умов обслуговування замовника. Стандарт застосовуєтеся суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами, неза- лежно від форм власності та фізичними особами), які надають послуги перукарень. Цей стандарт є основополож...

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 10.32 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Київ. Держстандарт України від 2002 р. Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі — дорогах), а також правила їх застосування на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються.

ДСТУ 4100-2014 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 21.98 МБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
НА ЗМІНУ ДСТУ 4100-2002 Україна, Київ: Мінекономрозвитку, 2015. - 109 с. Держстандарт України від 2014 р. Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях, а також правила їх застосування на усіх дорогах, що експлуатують та будують. Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 року №1484 з 2015-07-01.

ДСТУ 4113-2001 Апаратура обробляння інформації. Вимоги безпеки та методи випробування (ІЕС 60950: 1999, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 105,37 МБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Для створення безпечної апаратури необхідно, щоб її розробники розуміли основні принципи вимог щодо безпеки. Цей стандарт розглядає питання зменшення до мінімуму вірогідності отримання травм або спричинення шкоди від таких видів небезпек: — ураження електричним струмом; — енергетична небезпека; — небезпека загоряння; — термічна небезпека; — механічна небезпека; — небезпека випромінювання; — хімічна небезпека.

ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 116,36 КБ
 • добавлен 12 декабря 2012 г.
Назва російською мовою: Металлы чорные вторичные. Общие технические условия Назва українською мовою: Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови Дата введення в дію: 01.04.2004 Код МКС: 77.080.01 (Чорні метали взагалі) Вид стандарту: стандарти на продукцію (послуги) Мова оригіналу: українська Зміни, публікація в IПC: 3-2003, 12-2003 Кількість сторінок: 33. Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні (далі – металобрухт) для перероблення...

ДСТУ 4123: 2006 Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 270.58 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Київ. Держспоживстандарт України від 2006.Цей стандарт поширюється на пристрій примусового зниження швидкості і установлює загальні вимоги і правила його застосування.

ДСТУ 4134-2002 Канали вимірювальні. Вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та зміст методик виконання вимірювань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ «Система») Держспоживстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 28 грудня 2002 р. №31 3 У цьому стандарті реалізовані норми Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 113/98-ВР від 11.02.98, Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» №52/95-ВР від 10.02....

ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
НБ України - ДСТУ Галузь використання Цей стандарт установлює механізм цифрового підписування, оснований на властивостях груп точок еліптичних кривих над полями , та правила застосування цього механізму до повідомлень, що пересилаються каналами зв’язку та/або обробляються у комп’ютеризованих системах загального призначення. Застосування цього стандарту гарантує цілісність підписаного повідомлення, автентичність його автора та неспростовність авто...

ДСТУ 4163-2003 Вимоги до оформлювання документів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 128.59 КБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Розробники: С. Кулешов, д-р істор. наук (керівник розробки); Л. Кузнєцова; Н. Гончарова, канд. екон. наук; А. Маньковський, канд. екон. наук; С. Лозова; О. Загорецька; Т. Ситник Ключові слова: уніфіковані системи документації, організаційно-розпорядчі документи, реквізит документа, бланк документа.

ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,21 КБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності. Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55.

ДСТУ 4212: 2003 Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 205,94 КБ
 • добавлен 25 сентября 2012 г.
Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги: ДСТУ 4212:2003. — [Чинний від 2004-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2003. — 28 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт стосується приладів (вимірювачів рівня звуку), призначених для вимірювання рівнів звукового тиску зі зважуванням за частотою та за часом.

ДСТУ 4249: 2003 Настанова щодо POSIX-сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE) (ISO/IEC TR 14252: 1996, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,02 МБ
 • добавлен 07 октября 2012 г.
Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX-сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE) (ISO/IEC TR 14252:1996, MOD): ДСТУ 4249:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2003. — 182 с. — (Національний стандарт України). Метою Настанови є описати POSIX-сумісне середовище відкритих систем (POSIX-OSE). Призначена для застосування всіма зацікавленими суб’єктами під час використання стандартів на створення систем обробле...

ДСТУ 4261: 2003 Взуття. Деталі низу. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 421,73 КБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
Взуття. Деталі низу. Технічні умови: ДСТУ 4261:2003. — [Чинний від 2004-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2003. — 31 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на деталі низу модельного, повсякденного, дитячого (окрім пінеток), домашнього, дорожнього, виробничого взуття та встановлює вимоги до них. Стандарт не поширюється на деталі низу взуття спеціального, спортивного і взуття для військовослужбовців.

ДСТУ 4268: 2003 Національний стандарт України послуги туристичні засоби розміщування Загальні вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,45 КБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на засоби розміщування, призначені для проживання туристів (далі за текстом — засоби розміщування). Стандарт встановлює класифікацію засобів розміщування, загальні вимоги до засобів розміщування та до послуг, які надають у засобах розміщування. Вимоги цього стандарту застосовують суб'єкти господарювання, що надають послуги засобів розміщування. На підставі цього стандарту можна розробляти нормативні док...

ДСТУ 4269: 2003 Національний стандарт України послуги туристичні Класифікація готелів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59,02 КБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування незалежно від форм власності та відомчої належності. Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації.

ДСТУ 4271: 2003 Матеріали текстильні з покриттям. Методи визначання характеристик під час розривання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 175,09 КБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
Матеріали текстильні з покриттям. Методи визначання характеристик під час розривання (ISO 1421:1998, MOD): ДСТУ 4271:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2003. — 15 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт описує два методи визначання розривальної навантаж текстильних матеріалів: метод 1 — метод випробовування смужкою, який є методом для визначання розривальної навантаги та видовження підчас розривання: ме...

ДСТУ 4272: 2003 Матеріали текстильні. Випробовування на стійкість забарвлення. Визначання крапчастості від дисперсій барвників

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 135,53 КБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Матеріали текстильні. Випробовування на стійкість забарвлення. Визначання крапчастості від дисперсій барвників (ISO 105-Z11:1998, MOD): ДСТУ 4272:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2003. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює метод випробовування для визначання крапчастості від забарвлення дисперсними барвниками, кубовими барвниками і дисперсіями пігментів. Агломерати в дисперсіях барвн...

ДСТУ 4277: 2004 Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 207,85 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Цей стандарт розроблено з метою створення нормативної бази для контролювання в умовах експлуатації екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на бензині або газовому паливі, та визначення відповідності екологічних показників нових автомобілів. Вимоги цього стандарту щодо екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на бензині, відповідають основним вимогам Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС від 20.12.96 On the appr...

ДСТУ 4291: 2004. Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні відомчої призначеності. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 185,80 КБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні відомчої призначеності. Загальні технічні умови: ДСТУ 4291:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на готові суконні та камвольні чистововняні, вовняні та напіввовняні тканини відомчої призначеності.

ДСТУ 4292: 2004 Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні. Оцінювання якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні. Оцінювання якості: ДСТУ 4292:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 30 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на готові чистововняні, вовняні та напіввовняні тканини відомчої призначеності для потреб народного господарства та постачання на експорт і встановлює вимоги до оцінювання їхньої якості. Стандарт не поширюється на тканини технічної...

ДСТУ 4296: 2004 Засоби вимірювальної техніки для вимірювання білості борошна. Методика повірки (калібрування)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 115,76 КБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
Метрологія. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання білості борошна. Методика повірки (калібрування): ДСТУ 4296:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на робочі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) для вимірювання білості борошна і встановлює методику періодичної повірки чи калібрування (далі повірки).

ДСТУ 4303-2004 Торгівля оптова та роздрібна. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 644,09 КБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
Цей стандарт встановлює українські терміни та визначення понять у сфері торгівлі. Терміни, регламентовані у цьому стандарті, є рекомендованими для застосовування в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до торгівлі, для робіт зі стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, що охоплюють програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чи...

ДСТУ 4304:2004. Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,38 МБ
 • добавлен 16 февраля 2016 г.
Розроблено: Відособлена структурна одиниця "Вінницяелектротехнологія" Державного підприємства та Національна енергетична компанія "Укренерго". Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 року № 97. Чинний: з 01.07.2005 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 17 сторінок. Цей стандарт поширюється на безлямкові монтерські запобіжні пояси, які використовують як опорний засіб (засіб утримува...

ДСТУ 4310: 2004 Мастила. Номенклатура показників якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 188,51 КБ
 • добавлен 09 ноября 2012 г.
Мастила. Номенклатура показників якості: ДСТУ 4310:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 11 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює номенклатуру показників якості всіх категорій мастил, використовуваних для змащування обладнання, деталей машин, дорожнього транспорту тощо. Показники якості, регламентовані цим стандартом, є обов'язкові для внесення до нормативних документів (далі — НД) під...

ДСТУ 4315: 2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 227,75 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови: ДСТУ 4315:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на шампуні на основі синтетичних поверхнево-активних речовин, шампуні-бальзами, шампуні-кондиціонери, гелі для душа і (або) ванни, мила рідкі на основі синтетичних поверхнево-активних речовин (далі за текстом — засоби) у фор...

ДСТУ 4316: 2004 Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 301,56 КБ
 • добавлен 24 октября 2012 г.
Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань: ДСТУ 4316:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 18 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на піротехнічні вироби побутового призначення (далі: ППВ — побутові піротехнічні вироби), які застосовують для створювання розважальних ефектів, подавання світлового, звукового або димового сигналів та...

ДСТУ 4317: 2004 Нафтопродукти. Паливo (клас F). Класифікація. Частина 1. Категорії паливa для суднових двигунів (ISO 8216-1: 1996, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 213,75 КБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
Нафтопродукти. Паливo (клас F). Класифікація. Частина 1. Категорії паливa для суднових двигунів (ISO 8216-1:1996, MOD): ДСТУ 4317:2004. — [Чинний від 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — 8 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює детальну класифікацію палива для суднових двигунів (клас F - нафтове паливо). Цей стандарт треба розглядати разом з ISO 8216-99.

ДСТУ 4320-3: 2004 Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4 (EN 818-3: 1999, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 182,34 КБ
 • добавлен 03 ноября 2012 г.
Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4 (EN 818-3:1999, MOD): ДСТУ 4320-3:2004. — [Чинний від 2005-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 16 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює вимоги щодо запобігання небезпекам, які можуть виникнути під час експлуатації коротколанкових вантажопідіймальних некаліброваних ланцюгів класу 4, призна...

ДСТУ 4329: 2004. Магістральні газопроводи. Знаки позначення трас

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5,63 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Магістральні газопроводи. Знаки позначення трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосування. Київ. Держспоживстандарт України. 2004 р. 27 стор. Стандарт поширюється на знаки, які застосовують для позначання трас магістральних та міжпромислових трубопроводів призначених для транспортування: газу, конденсату, нафти, нафтопродуктів, аміаку та етилену. Сфера застосування. Нормативні посилання. Скорочення. Класифікація. Основні параметри і розміри...

ДСТУ 4331: 2004 Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 262,40 КБ
 • добавлен 19 ноября 2012 г.
Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 20 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює загальні правила описування архівних документів у процесі укладання довідників і баз даних: регламентує загальну структуру описової статті, визначає групи елементів архівного описання, їх загальний склад, наповнення відповідним змістом та...

ДСТУ 4345: 2004 Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура показників якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 187,50 КБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура показників якості: ДСТУ 4345:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 18 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на нафтові рідкі палива і встановлює класифікаційні групи, номенклатуру та застосування показників якості рідких палив. Показники якості, передбачені цим стандартом, застосовують у разі розроблення та поставлення палив на виробництво, у р...

ДСТУ 4347: 2004 Метали. Методи визначення характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температури

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 176,42 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Метали. Методи визначення характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температури: ДСТУ 4347:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 18 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на чорні та кольорові метали і їх сплави, які одержано методами лиття, порошкової металургії або іншими методами, які не порушують їх ізотропію. Стандарт установлює методи визначання характерист...

ДСТУ 4350: 2004. Олії. Методи визначання кислотного числа. (ISO 660: 1996, NEQ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 441,56 КБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
Розроблено УкрНДІ Олій та жирів спільно з ТК 86. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.11.2004 №236. Національний стандарт відповідає ISO 660:1996 Animal and vegetable fats and oils. Determination of acid value and acidity. Переклад з англійської. Цей стандарт поширюється на олії та встановлює методи визначення кислотного числа в діапазоні вимірювань від 0,1 мг КОН/г до 30 мг КОН/г.

ДСТУ 4368: 2005 Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 279,55 КБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання: ДСТУ 4368:2005. - [Чинний від 2005-01-28]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 32 с. — (Національний стандарт України). У цьому національному стандарті викладено вимоги до класифікації екранувальних індивідуальних комплектів для захисту від електричних полів промислової частоти (далі по тексту -...

ДСТУ 4372: 2005 Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 439,18 КБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини. Технічні умови: ДСТУ 4372:2005. - [Чинний від 2005-02-28]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — ІV, 10 с. — (Національний стандарт України). Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини і харчових кислот — універсальний екологічно чистий і безпечний антикорозійний засіб. Такі перетворювачі здобули широке застосування в багатьох галузях промисловості, у військово-промисловому комплексі, в...

ДСТУ 4392-2: 2005 Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик сувою. Частина 2. Методи визначення поверхневої щільності загальної, покриття, основи (ISO 2286-2: 1998, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 128,31 КБ
 • добавлен 01 августа 2015 г.
Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик сувою. Частина 2. Методи визначення поверхневої щільності загальної, покриття, основи (ISO 2286-2:1998, MOD): ДСТУ 4392-2:2005. - [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 8 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт описує методи визначання поверхневої щільності загальної, покриття та основи матеріалів з гумовим або пластмасов...

ДСТУ 4406: 2005 Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 110,77 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки: ДСТУ 4406:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на групу однорідної продукції — пневматичні шини для легкових, легких вантажних і вантажних автомобілів, причепів до них, автобусів (у тому числі особливо малої місткості), тролейбусів, мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, тракторів та с...

ДСТУ 4414: 2005 Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 156,84 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови: ДСТУ 4414:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 15 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на всі види меблів, які виготовляють за індивідуальним замовленням як населення, так і підприємств (організацій).

ДСТУ 4423-1: 2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1: 2001, МОD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 332,79 КБ
 • добавлен 18 сентября 2012 г.
Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, МОD): ДСТУ 4423-1:2005. — [Чинний від 2007-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 34 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на сферу керування документаційними процесами1) в організаціях, державних або приватних, для внутрішніх та зовнішніх користувачів. Усі елементи, описані в цьому стандарті, реком...

ДСТУ 4423-2: 2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001, МОD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 544,02 КБ
 • добавлен 15 октября 2012 г.
Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001, МОD): ДСТУ 4423-2: 2005. — [Чинний від 2007-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 50 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт — це настанови щодо упроваджування ISO 15489-1 для використовування фахівцями з керування документаційними процесами та особами, які керують службовими документами в своїх організаціях. Вони нада...

ДСТУ 4446: 2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 343,43 КБ
 • добавлен 04 августа 2015 г.
Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування: ДСТУ 4446:2005. - [Чинний від 2005-07-07]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до виготовлення та методи випробовування захисного взуття для захисту ніг пожежника під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт (далі — захисне взуття). Стандарт не поширюється...

ДСТУ 4447: 2005 Фонодокументи правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 361,01 КБ
 • добавлен 28 июля 2015 г.
Фонодокументи правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. - [Чинний від 2005-08-09]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 20 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на оригінали та копії на правах оригіналу фонодокументів, а саме: — магнітного запису на стрічці завширшки 6,25 мм; — грамофонного запису на металевих та пластмасових дисках (грамофонні оригінали, грамофонні платів...

ДСТУ 4462.0.02: 2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 144,00 КБ
 • добавлен 04 сентября 2015 г.
Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги: ДСТУ 4462.0.02:2005. - [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 6 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює основні вимоги до складу, структури і змісту комплексу стандартів щодо поводження з відходами на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг. Стандарт спрямований на забезпечув...

ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння

Стандарт
 • формат doc
 • размер 194.24 КБ
 • добавлен 12 декабря 2010 г.
Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека Частина 1. Загальні вимоги Національний стандарт відповідає ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements (ISO 14520-1:2000, MOD)

ДСТУ 4527-2009 Засоби розміщення

Стандарт
 • формат image
 • размер 7,65 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Національний стандарт України Послуги туристичні Засоби розміщення Терміни та визначення ДСТУ 4527:2006 Київ Держспоживстандарт України 2006

ДСТУ 4547: 2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 191,13 КБ
 • добавлен 17 декабря 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2006-09-01 Кількість сторінок 12 Цей стандарт застосовний для нападів з використанням револьверів, гвинтівок та рушниць на вікна, двері та жалюзі у комплекті з їх рамами та заповнювачами у разі їх як внутрішнього, так і зовнішнього застосування в будівлях. Жалюзі треба випробовувати окремо, а не в поєднанні з вікном або дверима для їх класифікування щодо к...

ДСТУ 4578: 2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 475,38 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Цей стандарт призначено для використовування тими, хто займається придбанням, проектуванням, монтуванням, обстеженням, погодженням, експлуатуванням та технічним обслуговуванням систем пожежогасіння діоксидом вуглецю (СО2), щоб таке обладнання функціонувало належним чином протягом його строку експлуатування

ДСТУ 4743: 2007 провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элетропередачи Общие технические условия

Стандарт
 • формат doc
 • размер 8.82 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Стандарт Украины на провода изолированные и защищенные 0.4-35 кВ. Основные требования к конструкции, характеристике, свойствам испытаниям. На украинском языке.

ДСТУ 4743: 2007 Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 24.24 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Стандарт України на проводи самоутримні ізольовані та захищені 0.4-35 кВ. Вимоги до конструкці,ї технічні характеристики,експлуатаційні властивості, методи випробування. Качество хорошее.

ДСТУ 4745: 2007. Якість ґрунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 340.42 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Прийнято та надано чинності. Наказ Держспоживстандарту України від 26 лютого 2007 р. № 40 Розроблено. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії їм. О Н Соколовського». Технічний комітет «Ґрунтознавство» (ТК 142) Розробники: Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук {науковий керівник); В. Лісова; І. Пліско, канд. с -г. наук; Л. Почепцова Уведено вперше

ДСТУ 4765:2007 Креми косметичні. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 177,89 КБ
 • добавлен 29 ноября 2015 г.
Стандарт Украины ДСТУ 4765:2007 "Креми косметичні. Загальні технічні вимоги". Издательство ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ Киев 2008 год, 12 страниц ЗМІСТ 1 Сфера застосування ... 1 2 Нормативні посилання ... 1 3 Терміни та визначення понять ...2 4 Класифікація ...2 5 Загальні технічні вимоги ... 2 6 Вимоги щодо безпеки ... 4 7 Вимоги щодо охорони довкілля ... 4 8 Пакування ... 4 9 Маркування ... 4 10 Правила приймання ... 5 11 Методи контролювання .....

ДСТУ 4902.1:2007 Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 1. Немеханізований переносний інструмент. Загальні технічні вимоги та методи випробування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,40 МБ
 • добавлен 18 января 2017 г.
Розроблений: Технічний комітет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка" (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ), МНС України. Прийнятий: наказ Держспоживстандарту України № 357 від 12.12.2007 р. Чинний: з 01.01.2009 р. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2009 рік, 15 сторінок. Цей стандарт поширюється на немеханізований переносний пожежний інструмент (далі - інструмент), використовуван...

ДСТУ 4903: 2007 Лісокористування рекреаційне. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4.54 МБ
 • добавлен 05 ноября 2014 г.
ДСТУ 4903:2007 "Лісокористування рекреаційне. Терміни та визначення понять" Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері лісівництва стосовно використання лісів у рекреаційних цілях. Терміни, установлені цим стандартом, використовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах. Положення стандарту можна використовувати в роботі підприємств, установ, о...

ДСТУ 5058:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,26 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Розроблено: Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 8 серпня 2008 року № 274. Чинний: з 01.01.2010 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2009 рік, 14 сторінок. Цей стандарт установлює основні...

ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 580,42 КБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Розроблено: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" (ТК 135). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37. Видано: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2011 рік, 9 сторінок. Чинний: від 01.08.2011 року (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 12.1.019-79. С...

ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Внесено: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП НДІ "Система"). Надано чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31 грудня 2015 року № 221. Чинний: з 01.07.2016 року (на заміну ДСТУ ISO 9001:2015, прийнятого методом підтвердження). Виданий: Київ: УкрНДНЦ, 2016. — 31 с. Цей стандарт установлює вимоги до систем управління якістю, якщо організація а) повинна показати свою здатність постійно надава...

ДСТУ UN/ECE R 73-00: 2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження вантажних дорожніх транспортних засобів, причепів і напівпричепів стосовно їхнього бокового захисту

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 756,68 КБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Правила ЕЄК ООН № 73-00:1988, IDT. — Київ: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2002. — 20 с. Введено вперше. Надано чинності наказом Держстандарту України від 24 липня 2002 р. №461 Настоящие правила применяются к боковым защитным устройствам транспортных средств в целом категорий N2, N3, O3 и О4; они не применяются к: тягачам прицепов; прицепам, специально сконструированным и предназначенным для перево...

ДСТУ Б CEN/TS 14816: 2013 Стаціонарні системи пожежогасіння Дренчерні системи Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TS 14816: 2008, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 17 сентября 2015 г.
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.04.2014 Національний стандарт відповідає CEN/TS 14816:2008 Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance (Стаціонарні системи пожежогасіння - Дренчерні системи - Проектування, монтування та технічне обслуговування). Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en) Цей стандарт видано з дозволу CEN До національного стандарту долучено англомовний текс...

ДСТУ Б А.3.2-13:2011. Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Розроблено: ТОВ НТК "Будстандарт". Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіону України від 29.12.2011 року № 405. Чинний: з 01.12.2012 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.1.013-78). Виданий: м Київ, Мінрегіон України, 2012 рік, 20 сторінок. Цей стандарт поширюється на будівельно-монтажні роботи й установлює загальні вимоги електробезпечності при підготовці та виконанні будівельно-монтажних робіт. Стандарт не поширюється на будівельно-монтажн...

ДСТУ Б А.3.2-6:2009. Система стандартів безпеки праці. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
Розроблено: науково-технічний комітет "Будстандарт". Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року № 557. Чинний: з 01.08.2010 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.038-85). Виданий: м. Київ, Мінрегіонбуд України, 2010 рік, 12 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки і виконання теплової ізо...

ДСТУ Б А.3.2-7:2009. Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,11 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Розроблено: Науково-технічний комітет "Будстандарт". Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року № 561. Чинний: з 01.08.2010 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.035-84). Виданий: м. Київ, Мінрегіонбуд України, 2010 рік, 13 сторінок. Цей стандарт встановлює вимоги безпеки з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки і виконання фарб...

ДСТУ Б В.2.7-210: 2010 Будівельні матеріали. Пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

Стандарт
 • формат doc
 • размер 36,94 КБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірскіх порід для будівельніх робіт. Прийнято та наданно чинности: наказ Мінрегіонбуду України від 29.11.2010 р.№463 на заміну ДСТУ Б В.2.7-210:2009

ДСТУ Б В.2.7-78-98 Материал герметизирующий бутилрегенератный. Технические условия

Стандарт
 • формат doc
 • размер 553,65 КБ
 • добавлен 09 июня 2016 г.
Киев: Госстрой Украины, 1999. - 66 с. Утвержден и введен в действие Приказом Государственного комитета строительства, архитек¬туры и жилищной политики Украины от 03.12.98 г. № 279. Введен впервые. Настоящий стандарт распространяется на утверждающийся герметизирующий материал МГБР, далее по тексту - материал. Материал изготавливается с использованием бутилрегенерата и предназначен для проведения только наружных работ по герметизации стыков бетонны...

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009. Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
Розроблено: Науково-технічний комітет "Будстандарт". Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.12.2009 року № 678. Чинний: з 01.08.2010 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.4.021-75). Виданий: м. Київ, Мінрегіонбуд України, 2010 рік, 11 сторінок. Цей стандарт установлює загальні вимоги до систем вентиляції, кондиціювання повітря і повітряного опалення виробничих, адміністративно-побутов...

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Единая система конструкторской документации

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 862,48 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 2007 г. 37 страниц. Русский язык. ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. Область применения. Нормативные ссылки. термины, определения и сокращения. Общие требования. виды и комплектность эксплуатационных документов. Правила комплектования и оформления. приложения.

ДСТУ ГОСТ 2.610: 2006 Правила выполнения эксплуатационных документов

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 785,20 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Держстандарт Украины. Киев - 2007 г. 42 страницы, русский язык. Область применения. Нормативные ссылки. Сокращения. Руководство по эксплуатации. Формуляр. Паспорт. Инструкция по монтажу, пуску, обкатке изделия. Этикетка. Каталог деталей и сборочных единиц. Нормы расхода запасных частей. Нормы расхода материалов. Ведомость эксплуатационных документов. Приложения.

ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,14 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Внесено: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП "УкрНДНЦ"). Прийнято та надано чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 19 жовтня 2015 року № 132. Чинний: з 01.02.2016 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22235-76). Виданий: м. Киів, ДП "УкрНДНЦ", 2015 рік, 24 сторінки. Цей стандарт ідентичний ГОСТ 22235-2010 "Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общ...

ДСТУ ГОСТ 30726 - 2002. Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількостi бактерій виду Escherichia coli

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 144,08 КБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Автентичний текст c ГОСТ 30726-2001. IDT Food-stuffs. Methods for detection and determination of Escherichia coli Стандарт поширюється на харчові продукти і встановлює метод виявлення в певній навішуванні харчового продукту бактерій виду Escherichia coli і три методи визначення їх кількості. Київ: Держспоживстандарт України, 2002. - 13 с.

ДСТУ ГОСТ 31072-2006 Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,13 МБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
Описана нормативная методика определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром нефтепродуктов.

ДСТУ ГОСТ 520:2014. Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-1011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,25 МБ
 • добавлен 02 мая 2016 г.
Внесено: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"). Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 року № 111. Чинний в Україні: з 01.01.2015 року. Виданий: м. Київ, Мінекономрозвитку України, 2014 рік, 72 сторінки. Стандарт відповідає ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие тезнические условия (Підшипники кочення. Загальні технічні...

ДСТУ Н Б А 3.1-11-2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 646,98 КБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює основні положення щодо здійснення візуального та вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок у металевих конструкціях, а також вимоги до засобів візуального та вимірювального контролю і персоналу, який його здійснює в процесі виробництва (виготовленні, монтажі, реконструкції тощо) та експлуатації (технічному діагностуванні, обстеженні, огляді, ремонті тощо) металевих конструкцій різного призначення, які містять зв...

ДСТУ-Н 4340: 2004 Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 239,15 КБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
Не действующий с 01.01.2016 согласно: Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28.09.2015 р. № 118 Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення: ДСТУ-Н 4340:2004. — [Чинний від 2005-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 12 с. — (Національний стандарт України). Ця настанова поширюється на стандарти на продукцію, кодекси усталеної практики (зводи правил), технічні умови та інші нормативні документи (далі — стан...

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторской документации указания по типовому построению технических условий

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Указания Держспоживчстандарт Украины, Киев - 2006 г. , 34 страницы, украинский язык. ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторской документации указания по типовому построению технических условий. Область применения. Нормативные предпосылки. Общие положения. Общие требования к техническим условиям.

ДСТУ-П 4332: 2004 Порядок проведення сертифікації технічних засобів телекомунікацій у системі сертифікації УкрСЕПРО

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 300,47 КБ
 • добавлен 07 ноября 2012 г.
Порядок проведення сертифікації технічних засобів телекомунікацій у системі сертифікації УкрСЕПРО: ДСТУ-П 4332:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 18 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації технічних засобів телекомунікацій (далі — ТЗТК) у системі сертифікації УкрСЕПРО і спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики...

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003

Стандарт
 • формат doc
 • размер 154,13 КБ
 • добавлен 09 июля 2013 г.
Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); укладачі: Кулешов С. Г.; Кузнєцова Л. В; Загорецька О. М.; Лозова С. Ф.; Ситник Т. О. - Київ, 2004. – 62 с. Роз’яснення, порядок зас...

Пособие к ДБН А.3.1-7-96

Стандарт
 • формат doc
 • размер 152,04 КБ
 • добавлен 08 января 2014 г.
Виробництво бетонних та залізобетонних виробів (на украинском языке). Расширения и дополнения к Дбн. разработано: Нииск госккомгорстроем Украниы, Київ 1998. Одобрено: научным советом НИИСК (протокол 7 от 15.12.1995 г.) Укрархстройинформ.

Практикум по ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) (Презентация PowerPoint) - (На украинском языке)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,37 МБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
Практикум по ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)" (Презентация PowerPoint) - (На украинском языке). Теоретическая часть о зонах описания, новое в стандарте 2003 года и примеры описания разных видов документов: моноиздания, многотомники, периодические и продолжающиеся издания, статьи, законодате...

DSTU_ISO_9001-2009 (Украина)

 • формат pdf
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
Системи управління якістю. Вимоги