ДСТУ (переработанный ІЕС 61084-1:1991, NEQ) Системы кабельных коробов. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Цей стандарт є переробленим із змінами (версії en) міжнародного стандарту (МС) IEC 61084-1:1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements (Системи кабельних коробів із знімними кришками та глухих коробів для електроустановок – Частина 1: Загальні вимоги) із зміною ІЕС 61084-1-А1:1993. Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Станда...

ДСТУ 2032-92 Игрушки Предметы для детского творчества

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Настоящий стандарт распространяется на игрушки, предназначенные для детского творчества.

ДСТУ 2038-92 Ленты и тесьмы ременные. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 671,67 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Номер ДСТУ 2038-92 Территория действия UA Дата введения 01.07.1993 Наименование русское Ленты и тесьмы ременные. Общие технические условия Наименование украинское Стрічки i тасьми ремінні. Загальні технічні умови Наименование английское Belt ribbons and braids. General specifications Состояние документа действует Классификация 59.140.35~М51 Код УДК 676.001.4 Язык оригинала RU

ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-93) Застежка текстильная. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
Номер ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-93) Территория действия UA Дата введения 01.07.1993 Наименование русское Застежка текстильная. Общие технические условия Наименование украинское Застібка текстильна. Загальні технічні умови Наименование английское Textile fastener. General specifications Изменения 1-6-2006 введено с 01.09.2006 Состояние документа чинний Заменяет документ ТУ 17-09-145-88; ТУ 17-09-96-85; ТУ 17 УССР 56-8-90 Классификация 61.040~М51...

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 182,81 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Затверджено наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999р. №167 На заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93) Цей стандарт установлює вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорта відходів (ТПВ) і внесення подальших змін

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 28,08 МБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Держстандарт України, 1994, - 91 с. Цей стандарт установлює терміни та визначення основинх понять у галузі автоматизованих систем та поширюється на автоматизовані системи, використо­вувані в різних сферах діяльності людини (керування, дослідження, про­ектування тощо), змістом яких є перероблення інформації.

ДСТУ 2230-93. Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 23,26 МБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі системи оброблення інформації та поширюється на базову еталонну модель взаємозв’язку відкритих систем (загальна структура, детальний опис архітектури, архітектура захисту інформації, найменування та адресування, адміністративне керування).

ДСТУ 2272: 2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 264,47 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 2272:2006. — [Чинний від 2006-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 32 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно пожежної безпеки. Терміни, встановлені стандартом, застосовують у національних стандартах та в інших нормативних документах національного рівня прийняття (кодексах усталеної практики, технічних умо...

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,36 КБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузi охорони працi. Терміни, встановленi цим стандартом, обов'язковi для використання в усіх видах нормативної документацiї, підручниках, навчальних посібниках, науковій, технічній та довідковій літературi, в комп'ютерних, інформаційних системах. Вимоги стандарту чиннi для використання в роботi підприємств, установ, організацій, що діють на територiї України, технічних комітетів...

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці Терміни та визначення основних понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 12,24 МБ
 • добавлен 15 января 2016 г.
На заміну ДСТУ 2293-99, чинний з 01.05.2015 Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері охорони праці. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері охорони праці. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються охорони праці, у роботах...

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 323.32 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Стандарт встановлює форму, розміри та технічні вимоги до національного знаку відповідності, а також правила його застосування

ДСТУ 2392-94 - Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5.5 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Державний стандарт України: Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Цей стандарт установлює терміни та визначення базових понять у галузі інформації та документації.

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 26 декабря 2012 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі інформації та документації щодо комплектування фондів бібліотек та інформаційних центрів.

ДСТУ 2472: 2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 390,42 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Київ: Держспоживстандарт України, 2008. - 70с. Стандарт встановлює терміни та визначення понять щодо парфумерно-косметичної продукції.

ДСТУ 2514-94. Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 807,53 КБ
 • добавлен 27 марта 2016 г.
Розроблено: Державним науково-дослідним і конструкторсько-технологічним Інститутом компресорного машинобудування Мінмашпрому України НДІкомпресормаш. Внесено: Мінмашпромом України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України № 119 від 24 травня 1994 року. Чинний: з 01.07.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 11 сторінок. Цей стандарт поширюється на пересувні компресорні станції, призначені для стиснення повітря...

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю

Стандарт
 • формат doc
 • размер 505,87 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Державний стандарт України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 138 від 10 червня 1994 р. Загальні вимоги. Видимість розмітки. Правила застосування дорожньої розмітки

ДСТУ 2587: 2010 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 9,22 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
Прийнято та надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 27.12.2010р. №590. На заміну ДСТУ 2587-94 "Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування". Чинний з 1 квітня 2011 року. Цей стандарт поширюється на розмітку автомобільних доріг, які проектуються, будуються та перебувають в експлуатації, а також на вулиці і дороги населених пунктів з удосконаленим покриттям незалежно від їх відомчої приналежності та форми...

ДСТУ 2654-94. Деревообробне устаткування. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 703,09 КБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Розроблено: Українським науково-дослідним інститутом верстатів і інструментів (УкрНДІВІ). Внесено: Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України № 172 від 11 липня 1994 року. Чинний: з 01.07.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 29 сторінок. Цей стандарт установлює застосування в науці, техніці та виробництві терміни та визначенн...

ДСТУ 2659-94 Перець солодкий свіжий Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Київ Держстандарт України Розроблено Інститутом овочівництва і баштанництва Української аграрної академії наук Стандарт поширюється на свіжі плоди культурних сортів солодкого перцю, вирощеному у відкритому та захищеному грунті, які заготовляються, постачаються та реалізуються для споживання у свіжому вигляді та промислового пероробляння Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

ДСТУ 2681-94 Метрологія терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 17,29 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Розроблено Київським політехнічним інститутом; Державним науково-дослідним інститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України, мЛьвів; науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (НВО «Метрологія»), м.Харків Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України № 189 від 26 липня 1994 р. Введено вперше. Розробники: П. П. Орнатський, д.т.н. (керівник теми); Н....