ДСТУ 3193-95 Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Цей стандарт розповсюджується на державну повірочну схему для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням, встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці енергетичної освітленості некогерентним випроміненням - ват на квадратний метр - та встановлює порядок передавання розмірук вказаної одиниці від державного спеціального еталона за допомогою робочого еталона одиниці енергетичної освітленості сонячни...

ДСТУ 3194-2005 Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Безконтактні вимірювання температури

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 187,92 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Розроблено: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології», м. Харків) Розробники: Л. Назаренко, д-р техн. наук (керівник розробки); Р. Сергієнко, канд. техн. наук Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2005 р. № 54а На заміну ДСТУ 3194-95 Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для безконтактних засобів вимірюван- ня температури в діапазоні від мінус 50 оС до 100 00...

ДСТУ 3381-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,98 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Розроблено і внесено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 18 липня 1996 р. № 300 Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.021—64) Розробники: Е. Янушкевич, канд техн. наук; В. Соловйов, докт. техн. наук; Л. Маніокова © Держстандарт України, 1996 Цей стандартне може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і...

ДСТУ 3382-96 Державна повірочна схема для засобіввимірювань прискорення сили ваги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Розроблено і внесено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 13 липня 1996 р. № 300 Введено вперше Розробники: В. Соловйов, докт техн. наук; Л. Грабовська; С. Світлов © Держстандарт України, 1996 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 3383-2006 Державна повірочна схема для засобів вимірювання об`єму та об`мної витрати газу

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 264,11 КБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
Розроблено: Державне підприємство «Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Держспоживстандарту України (ДП «Івано- Франківськстандартметрологія») Розробники: Я. Безгачнюк; М. Кузь, канд. техн. наук; І. Петришин, канд. техн. наук (керівник розробки) Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4 На заміну ДСТУ 3383-96 Право власності на цей докуме...

ДСТУ 3384-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилевидних трактах в діапазоні частот від 37, 5 до 178, 6 ГГц

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Розроблено і внесено Державним науково-дослідним об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 18 липня 1996 р. № 300 Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.102—73, ГОСТ 8.277—78 і ГОСТ 8.535—85) Розробники: О. Ахієзер, О. Сенько

ДСТУ 3386-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Розроблено і внесено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 18 липня № 300 Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.420 -81) Розробники: Г. Гафанович. канд. техн. наук; І. Михайловська © Держстандарт України, 1996 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований І розповсюджений як офіційне видання б...

ДСТУ 3388-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 1*10^-8 до 1*10^3 Па

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 18 липня 1996 р. № 300 Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.107—81) Розробники: М. Винокуроа, Л. Горушкина © Держстандарт України, 1996 Цей стандартне може бути повністю чи частково відтворений, ти...

ДСТУ 3390-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0, 05 до 2 ТЛ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31 липня 1996 р. № 324 На заміну ГОСТ 8.144—75 Розробники: В. Зінгерман, Я. Зільберштейн, О. Багалей, В. Кондратюк © Держстандарт України, 1996 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тира...

ДСТУ 3391-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,28 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31 липня 1996 р. № 324 На заміну ГОСТ 8.110—74 Розробники: В. Клімашевський, З. Дейч

ДСТУ 3392-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31 лидня 1996 р. №324 На заміну ГОСТ 8.232—77 Розробник О. Колбасін, канд. техн. наук

ДСТУ 3393-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,77 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено в введено в дію наказом Держстандарту України від 31 липня 1996 р. № 324 На заміну ГОСТ 8.109-83 Розробники: В. Бєліков, канд. техн. наук; Т. Свиридова

ДСТУ 3394-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 119 від 24 травня 1994 р. Введено вперше Розробники: В. Бондаренко, Л. Лібкінд, Б. Марко», Л. Назаренко, Л. Щелкунова Видання офіційне © Держстандарт України, і 994 Цей стандарт не може бути повністю чи частко...

ДСТУ 3395-96 Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 16 октября 2011 г.
Розроблено Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України № 119 від 24 травня 1994 р. Введено вперше Розробники: В. Бондаренко, Л Лібкінд, В. Марксе, Л. Назаренко, Л. Ханіна Видання офіційне Держстандарт України, 1994 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відт...

ДСТУ 3496-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 2, 7*10^2 до 4*10^5 Па

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України ВІД Мдімия 1*97 р. Ш 46 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ—76 4 РОЗРОБНИКИ: М. Винокуров, О. Казаковський © Держстандарт України. 1997 Цей стандарт не може бути повністю чя частково відтворений. тиражований та роїлоасюджемий як офіційне видання беа домопу Де...

ДСТУ 3497-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 11 лютого 1997 р. № 48 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.477—82) 4 РОЗРОБНИКИ: О. П. Александров, канд. техн. наук, С. Т. Лісогорська, А. І. Лузан, Ю. О. Салоїд © Держстандарт України, 1997 цей стан^рт не може бути повністю чи частково відтворений, ти...

ДСТУ 3536-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрологи Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 18 квітня 1997 р. № 215 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: В. Кащей, канд. фіз.-мат. наук, М. Кравченко, канд. фіз.-мат. наук ©Держстандарт України, 1997 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та...

ДСТУ 3537-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань об`єму рідини

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,41 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарт України ВНЕСЕНО Управлінням метрології Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 18 квітня 1997 р. № 215 3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 8.470—82 4 РОЗРОБНИК Г.Народницький, канд. фіз.-мат. наук © Держстандарт України, 1997 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіц...

ДСТУ 3538-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 18 квітня 1997 р. № 215 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням дії ПМГ 18—96) 4 РОЗРОБНИКИ: О. Клеймам, д-р техн. наук (керівник теми); В. Соловйов, д-р техн. наук; О. Ткачук, канд. техн. наук; Є. Єрьомін, канд. техн. наук; О. Поп...

ДСТУ 3539-97 Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0, 3 до 12, 0 мкм

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 18 квітня 1997 р. № 215 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.275—91) 4 РОЗРОБНИКИ: В. Соловйов, д-р техн. наук; Л. Грищенко; Є. Тимофєєв, канд. техн. наук; В. Балабан 17.020 ДСТУ 3539-97 Метрологія. Державна по...

ДСТУ 3712-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метро-логія») і Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації (ХДЦСМС) Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології, єдиного часу та еталонних частот Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 березня 1998 р. № 211 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.028-86) 4 РОЗРОБНИКИ: Ю. Павле...

ДСТУ 3741-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,56 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології, єдиного часу та еталонних частот Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 травня 1998 р. № 345 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні МИ 2060-90) 4 РОЗРОБНИКИ: В. Соловйов, д-р техн. наук; Е. Янушкевич, канд. техн. наук; В. Смулаков- ський; О. Немикіна; Г....

ДСТУ 3742-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювання температури

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,12 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 травня 1998 р. № 345 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні дії частин 1 та 2 ГОСТ 8.558-93, крім діапазону температур від 0,8 до 13,8 К) 4 РОЗРОБНИКИ: Л. Назаренко, д-р техн. наук, Г. Горне, канд. фіз.-мат. наук, Г. Іосельсон, 17.200.20 ДСТУ 3742-98 канд. тех...

ДСТУ 3743-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та обё'ємної активності радіонуклідів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології, єдиного часу та еталонних частот Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 травня 1998 р. № 345 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні дії ГОСТ 8.033-84) 4 РОЗРОБНИКИ: М. Кравченко, канд. фіз.-мат. наук; В. Кащей, канд. фіз.-мат. наук; О. Проколов, канд. фіз...

ДСТУ 3834-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та потійної напруги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») та Харківським державним центром з стандартизації, метрології та сертифікації (ХДЦСМС) Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням метрології, єдиного часу та еталонних частот Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 1020 від 28 грудня 1998 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.027-89) 17.220.20 ДСТУ 3834-...

ДСТУ 3863-99 Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до 800кВ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,36 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ) Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 квітня 1999 р. № 198 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні МИ 2156—91) 4 РОЗРОБНИКИ: О. Бутенко; В. Кікало; В. Копшин, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Кривохвост ©Держстандарт України, 1999 Цей стандарт не може бути повніст...

ДСТУ 3869-99 Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами роквела і супер-роквела

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 квітня 1999 р. № 198 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.064—94) 4 РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук; Я. Довженко; Н. Косач, канд. техн. наук; О. Прусіхін © Держстандарт України, 1999 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений...

ДСТУ 3870-99 Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 квітня 1999 р. № 198 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.062-85 і ГОСТ 8.063-79) 4 РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук; Я. Довженко; Н. Косач, канд. техн. наук; О. Прусіхін Держстандарт України, 1999 Цей стандарт не може бути повністю чи частково...

ДСТУ 3871-1999 Державна повірочна схема для засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Одеським центром стандартизації, метрології і сертифікації 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 15.10.1999 № 277 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.480 — 82) 4 РОЗРОБНИКИ: 3. Сейфуллін, канд. техн. наук; В. Стриженюк; С. Пуленко (керівник роз-робки); Є. Драгун; Н. Ліповська; А. Шашкін, канд. техн. наук © Держстандарт України, 2000 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтв...

ДСТУ 3990-2000 Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 25 вересня 2000 р. № 574 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням дії в Україні ГОСТ 8.038-94) 4 РОЗРОБНИКИ: Д. Дувіряк; А. Костєров; Е. Пасько, канд. техн. наук; В. Третьяков; В. Чалий, канд. техн. наук; О. Чобітко © Держстандарт України, 2000 Цей стандарт не може бути повністю чи...

ДСТУ 4007-2001 Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишковоготиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПА

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології Держстандарту України (ХДНДІМ) 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 січня 2001 р. № 43 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.017-79) 4 РОЗРОБНИКИ: М. Винокуров, канд. фіз.-мат. наук; О. Лопата ©ДержстандартУкраїни, 2001 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне в...

ДСТУ 4064-2001 Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 листопада 2001 р. № 586 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.019-85 та ГОСТ 8.371-80) 4 РОЗРОБНИКИ: О. Ахмадов, канд. техн. наук (керівник розробки); М. Сурду, д-р техн. наук; Р. Харжевський, канд. техн. наук

ДСТУ 4122: 2006. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги від 0, 1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 883,38 КБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц. ДСТУ 4122:2006. — [Чинний від 2006-12-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 10 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 М...

ДСТУ 4363-2004 Державна повірочна схема для засобів вимірювань елекричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 107,52 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» Держспоживстандарту України (ННЦ «Інститут метрології») РОЗРОБНИКИ: В. Клімашевський; Ю. Павленко, д-р техн. наук (керівник розробки); Л. Черньонок 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2004 р. № 273 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні МИ 1935-88 в частині засобів вимірювання електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30...

ДСТУ 4371: 2005 Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0, 03 ГГц до 18 ГГц

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 186,89 КБ
 • добавлен 28 августа 2015 г.
Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц: ДСТУ 4371:2005. - [Чинний від 2005-01-28]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 6 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц...

ДСТУ 4403: 2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 210,76 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу: ДСТУ 4403:2005. — [Чинний від 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 11 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини, об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу (додаток А...