Похожие разделы

ДСТУ 2620-94 Зв’язок телеграфний. Комутація каналів і комутація повідомлень. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,57 МБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Стандарт введено вперше. Дійсний з 01.07.1995 Цей стандарт установлює терміни та значення основних понять в галузі телеграфної комутації. У стандарт не включено терміни та визначення, що стосуються загальних понять телеграфії в цілому. Стандарт не поширюється на терміни та визначення в галузях передачі даних та телефонного зв’язку. Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, науково-тех...

ДСТУ 2621-94 Зв’язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 07 октября 2015 г.
Стандарт введено вперше. Дійсний з 01.07.1995 Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі телефонних мереж. У стандарт не включено терміни та визначення, що стосуються загальних понять електрозв’язку. Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено о...

ДСТУ 3254-95. Радіозв’язок. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 22.08 МБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі радіозв’язку. Галузь використання. Основні положення. Загальні поняття. Радіочастоти. Радіохвилі. Радіослужби, системи і радіостанції. Види та режими радіозв’язку. Абеткові покажчики українських, німецьких, англійських, французьких та російських термінів.

ДСТУ 3610-97. Радіозв’язок радіорелейний. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі радіорелейного радіозв’язку. Галузь використання. Основні положення. Нормативні посилання. Загальні поняття. Радіорелейний зв’язок. Абеткові покажчики українських, німецьких, англійських, французьких та російських термінів.

ДСТУ 3787-98. Телебачення мовне. Якість телевізійного зображення. Методи суб’єктивного оцінювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4.86 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на тракт ТВ-мовлення „від світла до світла" та на його ланки і стосується суб’єктивного оцінювання якості ТВ-зображення в лабораторних умовах. Цей стандарт застосовується для експериментального та розрахункового визначення якості зображення, що характеризує якість роботи відео-тракту мовного ТБ, а також для встановлення характеристик погіршення для окремих параметрів ТВ-трактів і інтегральних критеріїв оцінки якості зобра...

ДСТУ 3801-98. Антени. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 12.57 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення стосовно антенної техніки та методів вимірювання її параметрів. Загальні поняття. Радіотехнічні параметри антен. Електродинамічні параметри антен. Вібраторні (дротові) антени. Щілинні антени. Апертурні антени. Антени поверхневих хвиль. Антенні решітки.

ДСТУ 3807-98. Телебачення. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 13.6 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі телебачення. Галузь використання. Нормативні посилання. Основні положення. Загальні поняття. Системи, служби, мережі та їхні складники. Телевізійна апаратура. ТВ-сигнали, їх формування та оброблення. Розгортка та синхронізація. Зображення та його характеристики. Основні параметри та види спотворень ТВ-зображень. Якість ТВ-зображень. Вимірювання та контролювання ТВ-зображень. Абеткові п...

ДСТУ 3808-98. Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7.03 МБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі телебачення, що стосуються цифрового оброблення телевізійних сигналів. Загальні терміни. Цифрові ТВ-сигнали та їхні параметри. Цифрове кодування та декодування ТВ-сигналів. Спотворення ТВ-сигналів під час цифрового оброблення і передавання та їх вимірювання.

ДСТУ 4162: 2003. Станції супутникової системи зв’язку Землі. Класифікація. Основні параметри та методи вимірювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Національний стандарт відповідає ETSI EN 301443 V1.2.1:2001 Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN Very Small Aperture Terminal (VSAT) – Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Супутникові земні станції та системи. Згармонізований європейський стандарт для малих станц...

ДСТУ 4184: 2003. Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 41,94 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Цей стандарт поширюється на радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби, дозволені для використовування в радіочастотному ресурсі України для мереж загального користування та призначені для передавання мови і (або) даних. Цей стандарт установлює класифікацію, загальні технічні вимоги і методи вимірювання основних параметрів для радіостанцій із кутовою модуляцією, що їх використовують у суходільній рухомій службі і, які працюють н...

ДСТУ 4205: 2003. Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги електромагнітної сумісності систем

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Цей стандарт є переклад зі змінами IEC 60728-12:2001 Cabled distribution systems for television and sound signals – Part 12: Electromagnetic compatibility of systems (Кабельні системи розподілу сигналів телебачення та звукового мовлення. Частина 12: Електромагнітна сумісність систем). Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять, скорочення. Методи вимірювання. Вимоги до характеристик. Діапазони частот типових служб безп...

ДСТУ 4213: 2003 Телебачення мовленнєве. Система цифрового звукового супроводу аналогового телебачення. Загальні технічні вимоги (EN 300 163: 1998, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 702,77 КБ
 • добавлен 11 октября 2012 г.
Телебачення мовленнєве. Система цифрового звукового супроводу аналогового телебачення. Загальні технічні вимоги (EN 300 163:1998, MOD): ДСТУ 4213:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2003. — 22 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт визначає технічні вимоги на мовлення цифрового звукового супроводу в системі аналогового телебачення, стосовні до одного каналу передавання стереофонічного звукового супроводу...

ДСТУ 4361: 2004 Системи стільникового радіозв’язку цифрові. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 358,25 КБ
 • добавлен 06 августа 2015 г.
Системи стільникового радіозв’язку цифрові. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4361:2004. - [Чинний від 2004-12-09]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 46 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять для цифрових систем стільникового радіозв’язку стосовно мереж, обладнання та об’єктів господарювання, а також для збереження цілісності терміносистеми – терміни та визначення понять,...

ДСТУ 4377: 2005 Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Загальні технічні вимоги. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 10 августа 2015 г.
Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Загальні технічні вимоги. Вимоги безпеки: ДСТУ 4377:2005. - [Чинний від 2005-02-28]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 11 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на лінії проводового мовлення (ЛПМ) і контактні мережі наземного електротранспорту (електрифіковані залізниці постійного та змінного струму, трамваї, тролейбуси...

ДСТУ 4382: 2005 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 200,23 КБ
 • добавлен 03 августа 2015 г.
Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4382:2005. - [Чинний від 2005-02-28]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 20 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно мереж синхронізації. Терміни, установлені цим стандартом, призначені для вживання під час розробляння нормативних документів, що стосуються синхронізації мереж, та...