Историческая геология, палеонтология, стратиграфия
Геологические науки и горное дело
 • формат pdf
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
Стратиграфічний Кодекс України
Стратиграфический Кодекс Украины (укр. яз. ). Утвержден Национальным стратиграфическим комитетом Украины 02.04.1997, Киев. - 1997
Общие положения. Концептуальная основа. Основные термины. Стратиграфические подразделения. Стратиграфические шкалы. Валидность стратиграфических подразделений. Основные правила стратиграфической номенклатуры. Стратиграфические схемы. В приложениях - общие стратиграфические шкалы докембрия, палеозоя и мезозоя, неогена и палеогена, четвертичных отложений Украины.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Гожик П.Ф., Іванік М.М., Іщенко I.I. та ін. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря

 • формат pdf
 • размер 15.33 МБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
К.: Інститут геологічних наук НАН України, 2006. - 171 с. ISBN 966-02-4160-7 В монографії висвітлено тенденції розвитку стратиграфії Південного нафтогазоносного регіону України, розглянуто комплекс питань регіональної стратиграфії мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. На підґрунті системного аналізу біостратиграфічних, геолого-геофізичних даних, переінтерпретації наявних матеріалів з урахуванням досягнень сучасної с...

Касумзадзе А.А. Стратиграфическая классификация, номенклатура, терминология и геохронометрия (Вопросы и проблемы)

 • формат pdf
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Баку, 2011 Приводится краткий исторический очерк исследований в области стратиграфической классификации, терминологии и номенклатуры. Критически рассматривается «Стратиграфический кодекс Азербайджана (1998)». На основе детальной стратиграфической привязки радиохронологических данных предлагается новая геохронометрическая шкала мезозоя. Библ. 129 наименований.

Лещух Р.Й., Пермяков В.В., Полухтович Б.М. Юрські відклади півдня України

 • формат djvu
 • размер 6.75 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Львів: Євросвіт, 1999. - 336 с. ISBN 996-7343-07-3 Монографія є найповнішим на сьогоднішній час узагальненням матеріалів з геології юрських відкладів півдня України. Вона написана на основі найновіших результатів, отриманих авторами в процесі комплексних палеонтологічних і літологічних дослідження керну із юрських розрізів, розкритих свердловинами в Придобруджі, Північному Причорномор'ї, Рівнинному Криму, на Керченському півострові, акваторії Чо...

Реферат - Стратифікація Києва

Реферат
 • формат rtf
 • размер 43.85 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Зміст Стратифіковані утворення У геологічній будові території аркуша М-36-ХІІІ (Київ) беруть участь докембрійські кристалічні утворення і потужна товща осадових відкладів. У складі останньої встановлено відклади тріасової, юрської, крейдової, палеогенової, неогенової й четвертинної систем. Стратиграфічне розчленування утворень, поширених на території аркуша, виконано згідно зі Стратиграфічним кодексом України, затвердженим Національним стратигра...

Справочник - Жамойда А.И. (ред) Стратиграфический кодекс 2006 год

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Издательство ВСЕГЕИ 2006, 96 с. Третье издание стратиграфического кодекса России, доработанное.

Стратиграфический кодекс России. Издание третье

 • формат pdf
 • размер 25.03 МБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
2006 г. Третье издание Стратиграфического кодекса России основано на тех же принципах, на которых были построены отечественные Стратиграфические кодексы 1977 и 1992 гг. с учетом тех изменений в требованиях, которые были обусловлены геологической практикой последнего десятилетия. В Кодексе сокращено число приложений и статей, исключены необязательные советы, примечания, примеры и др. Кодекс дополнен современной Шкалой геологического времени для до...