Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 21,70 МБ
  • добавлен 11 июня 2015 г.
Сукнов М.П. Англійська мова для студентів 1-2 курсів комп’ютерних і радіотехнічних спеціальностей
Х.: СМІТ, 2007. – 148 c.
Навчальний посібник має на меті підготовити студентів першого етапу навчання до самостійного
читання, розуміння і перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також
сприяти розвитку навичок усного мовлення з тем, передбачених програмою. Складається з основного
курсу, текстів для читання, збірника граматичних вправ та додатків — символів і скорочень, що широко
використовуються в англомовній технічній літературі.
Для студентів і викладачів технічних вузів.