Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 143,18 КБ
  • добавлен 22 июля 2015 г.
Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. - Київ, 2006. - 183 с.
Правові та інституційні основи європейської інтеграції
Джерела та розвиток європейського права
Співвідношення понять європейського права і права Європейського Союзу
Структура і особливості загальноєвропейських інституцій
Правові аспекти інтеграції України до Європейського Союзу
Нормативно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва між Україною та Європейським Союзом
Теоретико-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Похожие разделы