Теліпко В.Е., Овчаренко А.С. Міжнародне публічне право

Теліпко В.Е., Овчаренко А.С. Міжнародне публічне право
 • разное
 • pdf
 • 1.71 МБ
 • добавлен 25.12.2011
Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 608 c.
ISBN 978-611-01-0077-9

У навчальному посібнику детально і систематизовано розкриваються основні інститути й галузі сучасного міжнародного публічного права.
В книзі докладно розглядаються ключові аспекти дипломатичного і консульського права, права міжнародних договорів, права міжнародних організацій, права міжнародної безпеки і міжнародного гуманітарного права, міжнародно-правових аспектів прав і свобод людини, міжнародного морського, повітряного і космічного права.
Пропонований навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, посадових і службових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародного права і нормативного регулювання міжнародно-правових відносин.

Смотрите также


Антонович М.М. Міжнародне публічне право

Антонович М.М. Міжнародне публічне право

 • разное
 • doc
 • 1.88 МБ
 • добавлен 03.10.2010
– К.: Вид. дім „КМ Академія; Алеута, 2003. – 308 с.

Вступ
Міжнародно-правова діяльність України: історія та сучасність
Поняття та особливості сучасного міжнародного права
Міжнародна правосуб'єктність
Міжнародний правотворчий процес
Міжнародне та внутрішньодержавне право
Поняття громадянства в мі...
Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право

Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право

 • разное
 • doc
 • 1.02 МБ
 • добавлен 19.09.2010
- К.: Алерта, 2005. -424 с.

Пропонований підручник "Міжнародне право "містить у собі матеріал, написаний відповідно до навчальної програми Міністерства освіти і науки України, передбаченої для підготовки магістрів за фахом "Міжнародне право ".
В Україні поки ще відчувається певний дефіцит підручників подібного план...
Дипломная работа - Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення

Дипломная работа - Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення

 • дипломы
 • doc
 • 426.5 КБ
 • добавлен 12.11.2011
Хмельницький університет управління та права, 2010 рік, дисципліна - міжнародне публічне право.
ЗМІСТ
Поняття, цілі та функції міжнародно-правової відповідальності
Види та форми міжнародно-правової відповідальності
Поняття і ознаки міжнародного правопорушення
Класифікація міжнародних правопорушень
Відмежу...
Мацко А.С. Міжнародне право

Мацко А.С. Міжнародне право

 • разное
 • pdf
 • 1.42 МБ
 • добавлен 23.08.2010
Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. , 2003. — 216, [2] с.: іл., табл.

У пропонованому посібнику висвітлюються поняття, принципи і функції міжнародного права з огляду на особливості цієї галузі права і з урахуванням основних напрямків зовнішньої політики України.
Для студентів юридичних спеціальност...
Буроменський М.В. (ред.) Міжнародне право

Буроменський М.В. (ред.) Міжнародне право

 • разное
 • pdf
 • 1.42 МБ
 • добавлен 25.05.2010
Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.


Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної
дисципліни «Міжнародне право».
Розрахований на студентів, аспірантів, виклада...
Ліпкан В.А. (ред.) Міжнародне право

Ліпкан В.А. (ред.) Міжнародне право

 • разное
 • pdf
 • 68.59 МБ
 • добавлен 18.10.2010
Підручник. — К. : КНТ, 2009. — 752 с.

В підручнику розкривається концепція сучасного міжнародного права відповідно до навчальних програм вищих навчальних закладів, де вивчають міжнародне право.
Автори по-новому підійшли до розкриття основних тем, оскільки окрім загальної та особливої частини, також висвітлені актуа...
Буткевич О.В. Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період

Буткевич О.В. Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період

 • разное
 • doc
 • 138 КБ
 • добавлен 21.11.2010
Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право. - Київ, 2002. - 22 с.

Загальна характеристика роботи
Зміст роботи
Юридична наука про існування міжнародного права в стародавній період
Виникнення міжнародного права
Особливості формування інститутів стародавнього міжнародного права
Буткевич В.Г (ред.) Міжнародне право.Основи теорії

Буткевич В.Г (ред.) Міжнародне право.Основи теорії

 • разное
 • doc
 • 3.61 МБ
 • добавлен 25.12.2011
К.: Либідь, 2002. — 608 с.
У підручнику розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб'єктів правотворчого і правозасто-совчого процесів, забезпечення міжнародного права. Особлива увага приділяється інститутам визнання і правонаступництва, історії міжнародного права. Вперше у вітчизняній навчальній лі...
Лекция - Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції

Лекция - Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції

 • лекции
 • doc
 • 54 КБ
 • добавлен 30.11.2010
План
Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю
Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
Шаповалова Н.Н. Международное право

Шаповалова Н.Н. Международное право

 • разное
 • pdf
 • 946.46 КБ
 • добавлен 10.05.2010
/ Московская финансово-промышленная академия. - М. , 2004. - 120 с.

Содержание

Введение

Международное публичное право
Международное право как особая система юридических норм
Дипломатическое и консульское право
Международные организации и конференции

Право Ев...