• формат pdf
 • размер 2.16 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Толкованов В.В. (ред.) Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні
Київ: Крамар, 2011. - 199 с.

Анотація: Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні було підготовлено у співробітництві з Академією муніципального управління, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Центром досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі, ВГО «Клуб мерів», Програмою сприяння Парламентові України ІІ за сприяння Ради Європи, Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія. Цей посібник представляє досвід України та інших держав-членів Ради Європи з питань розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні з урахуванням положень Європейської хартії місцевого самоврядування та додаткового протоколу до неї, інших документів Ради Європи. До посібника також включено методичні матеріали до нової навчальної дисципліни з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні, яка має викладатись у вищих навчальних закладах України.
Для посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців,
науковців, студентів, а також широкого кола громадян, які цікавляться питаннями розвитку місцевого самоврядування та партисипативної демократії.
Читать онлайн
Смотрите также

Афонін Е.А. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики, 2005

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції». Для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців, викладачів і методистів, а також усіх, хто цікавиться проблемами участі громадськості у творенн...

Афонін Е.А., Гонюкова Л.В., Войтович Р.В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики

 • формат pdf
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
К. , 2005. — 250 с. Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції».

Бригілевич І.І. та ін. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності

 • формат pdf
 • размер 3.89 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Практичний посібник. - Видання 2-ге / Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б. За заг. ред. Тимощука В.П. – Київ: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с. ISBN 978-966-2214-03-2 Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику також розкриваються питання теорії адміні...

Висоцький О.Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю.П. Основи державного управління

 • формат doc
 • размер 152.37 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
2008 г. Підручник складається з 2-х частин. Зміст першої частини стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності. Зміст другої частини стосується питань історичного досвіду державного управління в українських землях. У неї розкриваються особливості та зак...

Дендемарченко Г.Г. та ін. Методичний посібник з питань дотримання законодавства щодо ведення особових справ та трудових книжок в Україні

 • формат doc
 • размер 430.5 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Черкаси, Черкаська ОДА, 2006 - 56 с. Серія: "Організаційно-кадрові питання". Посібник розрахований, у першу чергу, на працівників кадрових служб державних установ, його матеріали також будуть корисними для кожного державного службовця з питань визначення стажу державної служби, підготовки необхідних матеріалів для подання кадровим службам державних органів у разі зарахування на державну службу тощо. Укладачі: Дендемарченко Г. Г. – начальник управ...

Куйбіда В.С., Толкованов В.В. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах

 • формат pdf
 • размер 698.88 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні. — Київ: ТОВ Поліграфічний Центр Крамар, 2010. - 258 с. Збірник було підготовлено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України у співпраці з експертами Ради Європи, Центру досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі, Асоціації...

Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування. Економічна сутність інвестування муніципального розвитку. Сутність та ета...

Процак О. Участь громадськості у процесі ухвалення рішень

 • формат pdf
 • размер 4.22 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Навчальний посібник – К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 107 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Участь громадськості», розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та правові засади громадської участі, механізми та форми участі громадян, окреслені українським законодавством, та інші можливі інтрументи впливу громадськості на діяльніс...

Радченко О.В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення

 • формат pdf
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с. У монографії Олександра Радченка розглядаються актуальні проблеми формування ціннісних засад і механізмів демократичного державотворення, висвітлюються теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкриваються базові цінності сучасної демократії. Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, пе...

Чемерис А.О. (ред.) Розроблення публічної політики

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Практичний посібник / Уклад. А.О. Чемерис. – К. : ТОВ «Софія». – 2011. – 128 с. Книга є практичним посібником з розроблення публічної політики на центральному і місцевому рівнях; в ній розкривається суть публічної політики, її складові елементи, описуються дійові особи публічної політики та їхній вплив на публічну проблему, стисло подано цикл публічної політики та огляд її ресурсів. Книгу укладено на основі ґрунтовної наукової праці Петера Кньо...