Биологические дисциплины
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 626.66 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Трушева С.С. Гідробіологія. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни "Гідробіологія". Він складається з п'яти розділів, у яких викладено теоретичний матеріал блоків змістових модулів дисципліни, методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем, плани практичних занять, тематики самостійної роботи студентів та контрольні тестові програми для перевірки рівня знань студентів. Посібник може бути використаний студентами при самостійному вивченні дисципліни "Гідробіологія" в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Зміст:

Гідробіологія як наука

Предмет і завдання гідробіології як науки

Життєві форми гідробіонтів

Екологічні основи життєдіяльності гідробіотнів

Роль світла в житті гідробіонтів

Газообмін гідробіонтів

Біологічна продуктивність водних екосистем

Структура і функціональні особливості гідроекосистем

Відтворення біологічних ресурсів гідросфери

Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Биология
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Физическая (биологическая) антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Междисциплинарные материалы
 3. Бионика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Латинский язык
 4. Для биологических специальностей
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на английском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Биология
Смотрите также

Кулиев С.И., Радевич А.Г. Радиобиология

 • формат doc
 • размер 2.5 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Радиобиология: Учебно-методический комплекс / С.И. Кулиев, А.Г. Радевич. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им П.М. Машерова», 2006. – 196 с. Учебно-методический комплекс «Радиобиология» написан в соответствии с программой по этой дисциплине. С достаточной научной точностью изложены теоретические аспекты атомной физики, природы ионизирующих излучений, их действий на организм человека. Важной особенностью данного комплекса является то, что перед кажд...

Курілов О.В. Гідробіологія: конспект лекцій. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2008. – 129 с. У 1 частині конспекту лекцій послідовно викладено загальні відомості про гідробіологію як комплексну науку та її місце в системі екологічних знань. Наводяться дані про умови існування та життєві форми угруповань пелагіалі і бенталі. Надається характеристика основних чинників навколишнього середовища, аналізується вплив найважливіших факторів на життєдіяльність гідробіонтів. Конспе...

Курілов О.В. Гідробіологія: конспект лекцій. Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
- Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2008. – 202 с. У 2 частині конспекту лекцій послідовно викладено загальні відомості про гідробіологію як комплексну науку та її місце в системі екологічних знань. Наводяться дані про умови існування та життєві форми угруповань пелагіалі і бенталі. Надається характеристика основних чинників навколишнього середовища, аналізується вплив найважливіших факторів на життєдіяльність гідробіонтів. Конс...

Цикало А.Л., Чухрій Ю.П. Біологія. Навчальний посібник. Частина 1

 • формат doc
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Чухрій Ю. П., Цикало А. Л. Б і о л о г і я. Навчальний посібник. В 2-х частинах: Частина 1. Одеса: ОДАХ, 2010. – 72 с. Біологічні знання складають основу розуміння наукової картини світу. Значен-ня таких знань набуває особливої ваги на сучасному етапі розвитку, коли зрос-тає увага до людини, загострюються екологічні проблеми в Україні. Студентам необхідно набути умілість розумно аналізувати матеріал, що вивчається, в по-ясненні явищ і законів...

Цикало А.Л., Чухрій Ю.П. Біологія. Навчальний посібник. Частина 2

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Чухрій Ю.П., Цикало А.Л. Біологія. Навчальний посібник. В 2-х частинах: Частина 2. Одеса: ОДАХ, 2010. – 56 с. Біологічні знання складають основу розуміння наукової картини світу. Значення таких знань набуває особливої ваги на сучасному етапі розвитку, коли зростає увага до людини, загострюються екологічні проблеми в Україні. Студентам необхідно набути умілість розумно аналізувати матеріал, що вивчається, в поясненні явищ і законів природи, роби...

Шатровський О.Г., Вергелес Ю.І. Біологія і екологія людини. Частина 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до практичних занять

Практикум
 • формат doc
 • размер 450 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с. Для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Дане видання містить всі питання проміжного і підсумкового контролю, які розглядаються в ході занять із дисципліни «Загальна біологія» при підготовці бакалаврів за фахом «Екологія і охорона навколишнього середовища». Методичні вказівки оптимізують підготовку зі здачі проміжного контролю, оскільки містять...

Шпаргалки по биологическим дисциплинам

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 4.46 МБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Орнітологія Дати характеристику морфо-фізіологічним пристосування птахів до польоту. Особливості розмноження птахів. Характеристика екологічної групи чагарниково-лісових птахів. Характеристика екологічної групи водяних птахів. Характеристика екологічної групи хижих птахів. Сезонні міграції птахів, їх значення. Характеристика польоту птахів як локомоторної функції. Теріологія Характеристика шкіри ссавців та її похідних. Особливості будови і функці...