Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,10 МБ
  • добавлен 25 ноября 2014 г.
Турчина Т.В. Професійно орієнтоване читання = Reading for Professional Purposes
Практичний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. — 99 с.
Посібник розроблений відповідно до робочої навчальної програми курсу Англійська мова за професійним спрямуванням (модуль Читання) для спеціальності Економічна кібернетика.
Запропоноване видання містить тексти та різноманітні завдання, які сприятимуть професійно-особистісному розвитку майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики, а саме – формуванню їх професійної компетентності.
Може бути використаний на практичних заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, а також для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Призначений для студентів 1 курсу спеціальності Економічна кібернетика денної форми навчання.
Похожие разделы