Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,66 МБ
  • добавлен 03 апреля 2013 г.
Уманець А.В. та ін. English for ESP Students: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
А.М. Гудзяк, О.О. Попадинець, А.О. Трофименко; За ред. А.В. Уманець. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 c.

Мета книги – розвиток навичок усного та писемного мовлення на
професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання
іноземної мови у вищих навчальних закладах III – IV ступенів акредитації.
Книга написана з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов,
містить цікавий виклад інформації, ефективну систему вправ, спрямованих на
розвиток навичок усного та писемного мовлення, тезаурусних знань студентів.
Навчальний посібник English for ESP Students може бути рекомендований
студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам.