Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 2,02 МБ
  • добавлен 23 апреля 2015 г.
Вакуленко О.Л., Красовська А.М. Англійська мова
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2011. – 285 с.
У посібнику висвітлено основні положення граматичної структури, фонетики, лексичного складу англійської мови, що відповідає рівню В
2. Ресурсний матеріал організовано поурочно таким чином, що він максимально спрямований на формування фахової компетенції користувача. До посібника увійшли автентичні тексти, які є базою для розвитку професійного спілкування. Розроблено систему перед- та післятекстових завдань, які сприяють інтегрованому розвитку мовленнєвих умінь – аудіюванню, монологічному та діалогічному мовленню, читанню та письму, а також скеровують самостійну роботу студентів. До кожного тематичного блоку уроків додається навчально-контролюючий тестовий тренінг. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів денної, заочної та дистанційної форм навчання напряму підготовки «Будівництво». Книга буде корисною також для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, а також всім тим, хто хоче підвищити свою професійну компетенцію в такій життєво важливій царині знань як будівництво.
Похожие разделы