Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 2,44 МБ
  • добавлен 05 ноября 2011 г.
Вальчук Г.В., Ємець О.В., Жолобова Т.Д., Козубай В.І. Англійська мова для технологів і дизайнерів
English for Technologists and Designers: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 171 с.
Посібник призначений для роботи з фаховими текстами для студентів технологічних спеціальностей, в тому числі для спеціальності Технологія та дизайн одягу.
Мета видання – розвиток навичок читання діалогічного та монологічного мовлення та повторення граматичного матеріалу.
Запропонований навчальний посібник рекомендовано для осіб, які вже володіють базовою граматикою і лексикою англійської мови.
Мета посібника – подальший розвиток монологічного та діалогічного мовлення, читання фахових текстів оригінальної англійської та американської літератури, зарубіжної та вітчизняної преси. Матеріали посібника можуть бути використані студентами при написанні курсових, дипломних робіт, у науково-дослідній роботі.
Видання містить різноманітні тексти з історії костюма, використання тканин та текстильних волокон, комп’ютерного дизайну, моделювання одягу, виставок та показів мод, а також підбір різноманітних мовних ідіом. Все це в цідому сприяє значному розширенню світогляду студентів. В основу текстового матеріалу видання покладено оригінальні джерела. Зацікавленість у читанні того чи іншого тексту може бути значним стимулом для оволодіння англійською мовою.
Посібник складається з восьми тематичних розділів та українсько-англійського словника фахової термінології. Наявність словника, англійських еквівалентів українських слів та термінів, а також пояснень найважливіших реалій і сфер їхнього використання сприяє кращому засвоєнню фахової лексики.
Комплексний характер роботи над текстами, наявність творчих завдань та вправ для індивідуальної роботи з метою швидшого засвоєння термінології будуть сприяти розширенню фахових знань та навичок оперування фаховим матеріалом.
Навчальний посібник може бути використаний як студентами вузів, так і аспірантами, слухачами курсів іноземних мов, особами, які самостійно вивчають англійську мову і цікавляться проблемами моди, одягу та швейного виробництва.