Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 3,05 МБ
  • добавлен 30 июня 2015 г.
Варенко Т.К., Меркулова Т.К. Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу
Варенко Т.К., Меркулова Т.К, Паповянц Е.Г., Шпак О.В.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу факультету іноземних мов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 116 с.
Посібник призначений для використання під час самостійної роботи студентів 4 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника – удосконалення граматичних та лексичних навичок, якими повинні володіти користувачі мови на рівні С1 за стандартами "Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання", а також розвиток такого виду мовленнєвої діяльності, як аудіювання. У посібнику застосовуються автентичні тексти, що надають великий обсяг інформації стосовно особливостей систем освіти та права у Великій Британії та США.