Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 846,22 КБ
  • добавлен 17 декабря 2013 г.
Варенко Т.К. та ін. Працюємо самостійно
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу.
X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 122 с.
Посібник призначений для студентів 3 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника полягає у розвитку й удосконаленні граматичних і лексичних навичок, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівні В2-С1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання. У посібнику представлені граматичні вправи, що допоможуть як опанувати новий матеріал за темою «Інфінітив», так. і повторити теми «Іменник» і «Прикметник. Прислівник», що вивчалися на молодших курсах. Граматичний матеріал, що вивчається, відпрацьовується у контексті. Вправи, призначені для опрацювання лексичного матеріалу, передбачають як поглиблену роботу студентів над текстами підручника, так і різноманітні завдання, спрямовані на засвоєння лексичних одиниць. Посібник призначений як для самостійної роботи студентів вдома, так і для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.