• формат djvu
  • размер 1,63 МБ
  • добавлен 06 ноября 2012 г.
Васілевіч У.А. Міфы бацькаушчыны
Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 109 с.
Гэта кніга упершыню збірае пад адзінай вокладкай народныя уяуленнi пра старажытных багоу, дэманау, нячысцікау, якімi насяляу калісьцi беларус свае жытло, гаспадарчыя забудовы, наваколле, сусвет. Спроба звесцi разам усе міфалагічныя постацi не зможа не зацікавіць чытача, якi адчуе i ацэніць багацце уяуленняу i фантазii, спрадвеку уласцівых нашаму народу