Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Юридические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1.38 МБ
  • добавлен 18 февраля 2017 г.
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності
Навч.метод. посібник. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 168 с.
зміст:
Джерела правового регулювання туристичної діяльності
Закон України «Про туризм» як спеціальний нормативноправовий акт
Підзаконні нормативно-правові акти про туризм
Міжнародно-правові джерела правового регулювання туристичної діяльності
Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання
Організаційно-правові вимоги щодо здійснення туристичної діяльності.
Правове регулювання безпеки туризму
Правове регулювання державної підтримки туристичної діяльності