Статья
 • формат pdf
 • размер 194.37 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Васильчак С.В., Попович Р.С. Корпоративний шантаж як загроза економічної безпеки підприємства
Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. ? Вип.
19.12. - С. 293-298
Розглянуто питання деструктивного впливу корпоративних конфліктів, а саме
"корпоративного шантажу" на бізнес-середовище України, вказано на негативні нас-
лідки рейдерства та грінмейлу. Встановлено, що наявність в тому або іншому госпо-
дарському товаристві конфліктних груп тільки сприяє розширенню конфлікту, що
надалі призводить до загрози економічної безпеки акціонерного товариства, до пов-
ного припинення діяльності його в тій формі, в якій вона здійснювалася раніше. То-
му дуже важливо прийняття досконалих законодавчих актів на рівні держави, які б
регулювали ці питання і запобігали рейдерству як прояву загрози фінансово-еконо-
мічній безпеці підприємства.
Смотрите также

Бабаларов С. Як скликати і провести загальні збори акціонерного товариства. Практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів

 • формат pdf
 • размер 914.85 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
К.: Корпоративний розвиток в Україні, 2005.- 142 с. Зміст: Вступ. Розділ перший. Загальні збори як вищий орган акціонерного товариства. Нормативне регулювання. Статут та внутрішні документи. Компетенція загальних зборів: оптимізація повноважень. Виключна компетенція загальних зборів. Невиключна компетенція загальних зборів. Делегування зборами своїх повноважень іншим органам. Чергові та позачергові загальні збори. Строки та терміни. Розділ други...

Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде

 • формат docx
 • размер 437.99 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Добровольский В. И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. М.: Волтерс Клувер, 2006. 320 с. Раздел I. Причины корпоративных конфликтов и типичные способы корпоративных захватов. Раздел II. Вопросы применения корпоративного законодательства в арбитражной практике. Проблема. 1. Регистрация изменений в учредительных документах и реестре акционеров при "корпоративном захвате". Проблема. 2. Трудности, связанные с виндикацией акций. Пр...

Лекции - Корпоративное право

Статья
 • формат docx
 • размер 54.41 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Понятие и предмет корпоративного права. Роль и место корпоративного права в структуре права. История корпораций и корпоративного права. Корпорации в системах права. Государственно-правовое и корпоративное регулирование. Виды предпринимательских корпораций. Создание и ликвидация акционерного общества. Уставный капитал. Источники корпоративного права. Корпоративное нормотворчество. Корпоративные нормы. Корпоративные правоотношения. Управление корпо...

Чижмар К.Ю. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді

 • формат doc
 • размер 174 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
2011 р., К.: Міністерство юстиції України. У посібнику фахівцями Міністерства юстиції України надаються практичні поради, що вчинення та оформлення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді підприємств. Зміст: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. Приватне підприємство. Як змінити власника. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств. Повне товариство. Акціонерне товариство. Товариство з об...