Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 27,22 МБ
  • добавлен 18 декабря 2013 г.
Величко С.В. Літопис. Том 1
Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 384 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00314-9 (т. І).
Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» творить комплекс козацької історіографії.
Це – історичне першоджерело, перший том якого охоплює події 1648–1659 рр. на Україні. Переклад українською мовою здійснено вперше. Книга містить довідковий матеріал, ілюстрована.
Видання універсальне. Воно придатне для наукової роботи і для любителів рідної історії і культури.
Зміст:
Самійло Величко та його літопис. Валерій Шевчук
Від перекладача
«Сказання про війну козацьку з поляками…»
Передмова до читальника
Частина перша і рік перший початку війни Хмельницького проти поляків
Частина п’ята
Частина шоста і рік шостий війни Хмельницького з поляками
Частина сьома дій Хмельницького та Малої Росії і рік сьомий
Частина восьма і рік восьмий війни Хмельницького і подій на Україні
Частина дев’ята і рік дев’ятий спокійного для Хмельницького і України та вельми бунтівливого для Польщі життя
Частина десята і рік десятий
Частина одинадцята і рік одинадцятий від початку війни Хмельницького з поляками
Частина дванадцята і рік дванадцятий від початку війни Хмельницького з поляками
Додатки
Про Острянинову війну з ляхами на Малоросійській Україні
Переднє слово до «Космографії» С. Величка
С. Савицький. Повість про козацьку війну з поляками
Передмова
Частина Перша
Частина Друга
Іменний покажчик
Географічний покажчик
Список літератури ілюстративного матеріалу