Историография и источниковедение Украины
  • формат djvu
  • размер 36,20 МБ
  • добавлен 02 января 2014 г.
Величко С.В. Літопис. Том 2
Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 647 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00315-7 (т. 2). — ISBN 5-308-00316-5.
Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» складає корпус козацької історіографії.
Другий том продовжує опис подій першого тому і закінчується 1700 р. Це – документальне першоджерело. Переклад українською мовою здійснено вперше. Книга містить науковий коментар, широко ілюстрована.
Зміст:
Повість літописна про малоросійські та частково інші події, зібрані і тут описані
Передмова до читальника
Розділ перший
Розділ другий
Розділ третій
Розділ четвертий
Розділ п’ятий
Розділ шостий
Розділ сьомий
Розділ восьмий
Розділ дев’ятий
Розділ десятий
Розділ одинадцятий
Розділ дванадцятий
Розділ тринадцятий
Розділ чотирнадцятий
Розділ п’ятнадцятий
Розділ шістнадцятий
Розділ сімнадцятий
Розділ вісімнадцятий
Розділ дев’ятнадцятий
Розділ двадцятий
Розділ двадцять перший
Розділ двадцять другий
Розділ двадцять третій
Розділ двадцять четвертий
Розділ двадцять п’ятий
Розділ двадцять шостий
Розділ двадцять сьомий
Розділ двадцять восьмий
Розділ двадцять дев’ятий
Розділ тридцятий
Розділ тридцять перший
Розділ тридцять другий
Розділ тридцять третій
Розділ тридцять четвертий
Розділ тридцять п’ятий
Розділ тридцять шостий
Розділ тридцять сьомий
Розділ тридцять восьмий
Розділ тридцять дев’ятий
Розділ сороковий
Розділ сорок перший
Іменний покажчик
Географічний покажчик
Список літератури ілюстративного матеріалу