Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 29,36 МБ
  • добавлен 21 сентября 2014 г.
Вереітіна І.А. Англійська мова
Навч. посіб. — К.: Вища школа, 2008. — 328 с. — ISBN 978-966-642-409-2.
Побудовано на граматичному і лексичному матеріалі, що охоплює базовий нормативний курс з граматики та термінологію таких галузей обчислювальної техніки, як персональні комп’ютери, системи управління базами даних, операційні системи та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник стане в пригоді інженерам-програмістам, які вивчають англійську мову самостійно. Може бути використаний на курсах іноземних мов, що готують фахівців-консультантів з питань інформатизації, обслуговування баз даних.
Introduction
I am a student
Science
Libraries
From the History of Robots
Electronics
Revision test I.
Basic Course
From abacus to microcomputers.
Computers
Mainframe or minicomputer?
Big problems require big computers
Personal computer. The main parts of the system
Revision test II
Computer abbreviations
Central processing unit
Central processor. Main storage. Jobs in computing
Development of the memories
Data entry. Scanners.
Revision test III
Output. Printers
What is an operating system?
The Inteet.
Organizing information
Computers in the office.
Revision test IV
Phonetic and grammar guide with additional exercises
Appendices
Additional reading Glossary