Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 173,38 КБ
  • добавлен 05 ноября 2011 г.
Видашенко Н.І., Несмачна А.В. Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з англійської мови
Харків: ХНАМГ, 2007. - 98 с. Для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.092100 – Промислове і цивільне будівництво, 6.092100 – Міське будівництво і господарство, 6.092100 – Охорона праці в будівництві, 6.092100 – Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель.
Даний збірник текстів призначений для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання будівельних спеціальностей 6.092100 Промислове і цивільне будівництво, 6.092100 Міське будівництво і господарство, 6.092100 Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель, що вивчають англійську мову.
Основна мета полягає в тому, щоб відповідно до вимог програми з іноземних мов навчити студентів самостійно читати і перекладати літературу за фахом, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, робити дослівний та адекватний переклад англомовної літератури. Тексти і завдання укладені із урахуванням основних дидактичних принципів (доступність, послідовність, активність, концентричне проходження матеріалу). Основними критеріями при виборі текстового матеріалу була інформативна та пізнавальна цінність текстів, їх актуальність.
Збірник містить 40 текстів, що згруповані за темами. Кожен текст має передтекстові і післятекстові завдання.
Кожен студент за курс вивчення дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням) повинен прочитати і підготувати до складання 20 текстів, тобто 5 тестів у семестр.
Складання текстів відбувається під час сесій, на парах, за розкладом, встановленим деканатом.
Студенти, що мають останню цифру у номері залікової книжки 1, 3, 5, 7, 9 читають тексти під непарними номерами (1 семестр – 1, 3, 5, 7, 9; 2 семестр – 11, 13, 15, 17, 19; 3 семестр – 21, 23, 25, 27, 29; 4 семестр – 31, 33, 35, 37, 39).
Студенти, що мають останню цифру у номері залікової книжки 2, 4, 6, 8, 0 читають тексти під парними номерами (1 семестр –2, 4, 6, 8, 10; 2 семестр – 12, 14, 16, 18, 20; 3 семестр – 22, 24, 26, 28, 30; 4 семестр – 32, 34, 36, 8, 40).
Роботу над перекладом тексту треба проводити таким чином:
1. завести окремий зошит Словник.
2. виписувати у зошит слова, переклад, яких невідомий.
Похожие разделы