Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 81,83 МБ
  • добавлен 16 октября 2016 г.
Вишняков О.К. (ред.) Право Європейського Союзу
Підручник. — Одеса: Фенікс, 2013. — 883 с.
Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі. Матеріал викладено з урахуванням установчих документів ЄС у редакції Лісабонського договору (набрав чинності 1 грудня 2009 р.)
Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів України. Він також може стати у нагоді викладачам правових дисциплін, юристам-практикам, державним службовцям та усім, хто цікавиться законодавством та судовою практикою ЄС.
Колектив авторів
Відомості про авторів
Перелік скорочень
Передмова[/b]
Загальна характеристика права Європейського Союзу
Загальна характеристика Європейського Союзу
Еволюція європейського союзу

Передумови європейської інтеграції та створення Європейських Співтовариств
Створення Європейського Союзу
Джерела та принципи права Європейського Союзу
Джерела права Європейського Союзу
Установчі договори
Договори з міжнародними організаціями та третіми країнами
Вторинне законодавство Європейського Союзу. Законодавчі повноваження Ради та Європейської комісії
Рішення Суду Європейського Союзу
Загальні принципи права Європейського Союзу
Поняття, метод, система та предмет права європейського союзу
Ідентифікація права Європейського Союзу
Метод права Європейського Союзу
Право Європейського Союзу як система
Предмет права Європейського Союзу
Дія та застосування права Європейського Союзу
Визначення права Європейського Союзу
Компетенція Європейського Союзу. Інститути Європейського Союзу. Судова система Європейського Союзу
Компетенція Європейського Союзу
Інституційна система Європейського Союзу та правотворчі процедури

Рада Європейського Союзу
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейська Рада
Європейський центральний банк
Рахункова палата
Органи та установи Європейського Союзу
Правотворчі процедури
Судова система Європейського Союзу
Суд
Загальний суд
Спеціалізовані суди
Вплив права Європейського Союзу на правові системи держав-членів. Перегляд права Європейського Союзу
Доктрина верховенства права європейського союзу над національним правом держав-членів
Доктрина прямої дії права Європейського Союзу

Пряма дія положень установчих договорів Європейського Союзу
Пряма дія міжнародних угод
Пряма дія регламентів
Пряма дія директив і рішень
Відповідальність держав-членів перед індивідами за порушення права Європейського Союзу
Принцип відповідальності держав-членів за неімплементацію директив
Принцип відповідальності держав-членів за порушення права Європейського Союзу
Відповідальність Європейського Союзу
Судовий перегляд актів інститутів Європейського Союзу

Елементи судового перегляду актів інститутів Європейського Союзу за ст. 263 ДФЄС
Судовий перегляд у випадку бездіяльності інститутів Європейського Союзу за ст. 265 ДФЄС
Судовий перегляд за ст. 277 ФЄС (непрямий перегляд)
Правовий статус людини і громадянина у Європейському Союзі
Поняття громадянства Європейського Союзу
Хартія Європейського Союзу про основні права: значення та зміст
Правовий статус людини і громадянина у засновницьких договорах європейського союзу
Деякі інститути Європейського Союзу, що діють у сфері захисту прав людини
Приєднання Європейського Союзу до конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
Правові засади спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗПБ)
Історія, цілі та правові засади сзпб
Органи СЗПБ
Діяльність у рамках СЗПБ та участь України
Правове забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу
Організаційно-правові форми співробітництва україни з європейським союзом
Багатосторонні ініціативи європейської політики сусідства та «СХІДНОГО партнерства»
Двосторонні відносини згідно з планом дій Україна-ЄС та «порядком денним асоціації Україна-ЄС». Перспективний асоційований статус України щодо ЄС
Євроінтеграційне законодавство України
Право внутрішнього ринку Європейського Союзу
Вільний рух товарів у Європейському Союзі
Внутрішній ринок як мета Європейського Союзу
Фіскальні заходи
Митний союз. Заборона мита на імпорт та експорт до Європейського Союзу та всіх зборів, що мають еквівалентний ефект
Заборона дискримінаційного оподаткування
Нефіскальні заходи. Кількісні обмеження та заходи, що мають еквівалентний ефект
Обмеження імпорту
Обмеження експорту
Винятки із застосування статей 24, 35 ДФЄС
Вільне пересування осіб у Європейському Союзі
Засади Вільного пересування осіб у Європейському Союзі
Вільне пересування працівників у Європейському Союзі
Коло осіб, що можуть користуватися правом вільного пересування працівників у Європейському Союзі
Право громадян Європейського Союзу на вільне пересування у його межах
Однакове ставлення Щодо громадян Європейського Союзу та членів їх родин
Право працівників та їх родин на постійне проживання після закінчення трудових відносин у державі-члені Європейського Союзу
Винятки щодо державних службовців
Обмеження вільного пересування громадян Європейського Союзу
Процесуальні гарантії вільного пересування громадян Європейського Союзу
Свобода ділового заснування у Європейському Союзі
Свобода ділового заснування компаній у Європейському Союзі
Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів у Європейському Союзі
Свобода надання та отримання послуг у європейському союзі
Поняття «послуги» за правом Європейського Союзу
Транскордонний характер послуг у праві Європейського Союзу
Свобода отримання послуг у Європейському Союзі та визначення кваліфікацій осіб, які надають послуги
Свобода руху капіталу в європейському союзі
Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу
Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування
Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ
Корпоративне право Європейского Союзу
Джерела корпоративного права Європейського Союзу
Програма гармонізації корпоративного права Європейського Союзу
Уніфікація корпоративного права Європейського Союзу
Створення і функціонування компаній
Реорганізація компаній
Юридичні особи наднаціонального характеру
Конкурентне право Європейского Союзу
Поняття та функції правового регулювання у сфері конкурентної політики Європейського Союзу
Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності
Регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на внутрішньому ринку європейського союзу
Контроль за концентрацією суб’єктів підприємницької діяльності на внутрішньому ринку Європейського Союзу
Правове регулювання державної допомоги у Європейському Союзі
Поняття та ознаки державної допомоги
Види державної допомоги
Порядок надання державної допомоги
Регулювання відносин цивільно-правового типу
Контрактове право
Характер та сучасні тенденції регулювання цивільно-майнових відносин у Європейському Союзі
Окремі види договорів і зобов’язальні права, що з них випливають
Право, що підлягає застосуванню до договірних і позадоговірних зобов’язань
Захист прав споживачів
Конституційна та інституційна база захисту прав споживачів у ЄС
Загальні правові питання захисту споживачів у ЄС
Правове регулювання відносин за участі споживача
Правове регулювання банкрутства в Європейському Союзі
Банкрутство в Європейському Союзі
Становлення права банкрутства в Європейському Союзі
Акти Європейського Союзу, спрямовані на гармонізацію законодавства про банкрутство
Право інтелектуальної власності
Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському Союзі
Принцип вільного руху товарів і право інтелектуальної власності в Європейському Союзі
Конкурентне право Європейського Союзу і право інтелектуальної власності
Правове регулювання фінансових відносин у ЄC
Правові засади економічного та валютного союзу
Історія створення Економічного та валютного союзу
Етапи створення Економічного та валютного союзу
Наслідки запровадження єдиної європейської валюти (євро)
Банківське право ЄC
Поняття банківського права ЄC
Система джерел банківського права ЄC
Основні принципи правового регулювання банківської діяльності ЄC
Основні інститути банківського права ЄC
Страхове право ЄC
Перше покоління директив ЄС у сфері страхування
Друге покоління директив ЄС у сфері страхування
Третє покоління директив ЄС у сфері страхування
Інші види страхування
Автострахування
Правове регулювання ринку цінних паперів ЄС
Історичний огляд
«Процес Ламфалуссі»
Деякі особливості правового регулювання постторговельної діяльності на ринку цінних паперів
Інвестиційне право ЄC
Розмежування компетенції між ЄC та країнами-членамиу сфері інвестиційної політики
Інвестиційні договори країн-членів та ЄC
Бюджетне право ЄC
Податкове право
Поняття податкового права та податкової політики європейського співтовариства
Джерела податкового права Європейського Cоюзу

Установчі договори
Загальні принципи права
Нормативні акти вторинного права
Рішення Суду Європейського Союзу
Інші джерела
Співвідношення наднаціонального та національного рівнів у податковому праві європейського союзу
Основні види податків Європейського Cоюзу

Мито
Сільськогосподарські податки
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Оподаткування транспорту
Податок на капітал та операції з цінними паперами
Оподаткування компаній
Трансфертне ціноутворення
Податок з доходів фізичних осіб
Уникнення подвійного оподаткування
Митне право
Поняття та генезис митного права Європейського Cоюзу
Джерела митного права Європейського Союзу
Митний союз
Митна територія
Основні принципи тарифного та нетарифного регулювання
Єдиний митний тариф
Визначення країни походження товарів
Визначення митної вартості
Митні процедури
Співробітництво між митними адміністраціями держав-членів
Правове регулювання зовнішньої торгівлі товарами
Особливості торговельного права Європейського Cоюзу
Регулювання експорту
Тарифне регулювання імпорту
Режим генералізованих тарифних преференцій
Нетарифне регулювання імпорту
Антидемпінгові заходи
Антисубсидійні заходи
Заходи проти імпорту, що завдає шкоди, та «зростаючого» імпорту
Заходи проти торговельних бар’єрів
Регулювання кількісних обмежень
Трудове право
Загальні засади трудового права Європейського Cоюзу
Загальна характеристика окремих інститутів трудового права Європейського Cоюзу

Правове регулювання трудової міграції у Європейському Союзі
Охорона праці
Умови праці
Забезпечення зайнятості
Захист працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця або зміни власника підприємства
Трудові відносини та виробнича демократія
Правові основи політики Європейського Cоюзу у сфері культури, освіти та наукових досліджень
Регулювання відносин у сфері культури
Законодавство у сфері освіти
Правове забезпечення розвитку науки
Екологічне право
Розвиток екологічного права Європейського Cоюзу
Поняття принципів екологічної політики ЄC
Органи управління європейського союзу у сфері охорони навколишнього середовища
Охорона вод
Охорона атмосферного повітря
Захист біорізноманіття
Радіаційна безпека
Захист від небезпечних хімічних речовин
Управління відходами
Охорона земель
Охорона клімату
Правове регулювання окремих галузей господарства
Енергетичне право
Становлення та розвиток енергетичного законодавства у ЄC
Правові заходи щодо поліпшення енергоефективності
Перспективи розвитку та правова підтримка енергетики
Аграрне право
Загальна характеристика аграрного права ЄC
Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики
Поняття «сільськогосподарська продукція» і «сільськогосподарський товаровиробник» у праві ЄC
Правові інструменти спільної аграрної політики
Правове регулювання ціноутворення у сільському господарстві
Правове регулювання інтервенційних закупівель
Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва
Правове регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції
Правове регулювання структурних перетворень у сільському господарстві
Правові аспекти залучення нових держав-членів до спільної аграрної політики
Правове регулювання транспорту
Загальна характеристика транспортної політики ЄC
Авіаційний транспорт
Автомобільний транспорт
Залізничний транспорт
Морський транспорт
Внутрішній водний транспорт
Транс’європейські мережі та змішані перевезення
Правове регулювання відносин у мережі інтернет
Загальні засади регулювання діяльності в мережі Інтернет
Система саморегулювання Інтернету у рамках ЄС
Особливості захисту прав у мережі Інтернету ЄС
Правове забезпечення простору свободи, безпеки і правосуддя
Адміністративне право ЄC

Загальна характеристика європейського адміністративного права
Концепція європейського врядування
Концепція належного управління
Концепція Європейського адміністративного простору (ЄАП)
Принципи адміністративного права ЄС
Поліцейське право європейського союзу
Виникнення та розвиток поліцейської системи та поліцейського права в країнах Єс
Поліцейське право як галузь права ЄС
Джерела та зміст поліцейського права ЄС
Організація поліційної співпраці
Кримінальне право
Загальні положення кримінального права ЄС
Політика Єс щодо окремих видів злочинів
Співробітництво у кримінальних справах
Судове співробітництво у кримінальних справах
Взаємна правова допомога
Еволюція екстрадиції в ЄС та європейський ордер на арешт
Міграційне право Європейського Союзу
Поняття та зміст міграційної політики ЄС
Переміщення громадян ЄС без віз і контролю
Переміщення територією ЄС громадян третіх країн
Політика надання притулку
Адвокатура в Європейському Союзі
Список рекомендованої навчально-методичної літератури та нормативних актів
Основні договори ЄС
Нормативні акти та угоди україни
Європейська судова практика
Регламенти
Директиви
Інші акти інститутів єс
Резолюції
Рішення
Рекомендації
Інші документи
Навчально-методична література загального характеру
Література за розділами
Інтернет-адреси
Похожие разделы