Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 2,28 МБ
  • добавлен 25 мая 2015 г.
Воловик Л.О., Махаринець С.С., Красовська А.М. Англійська мова
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 293 с.
Навчальний посібник з англійської мови підготовлено відповідно до Типової програми з англійської мови для професійного спілкування. Посібник містить вступний та основний курси, граматичні таблиці та додаток з автентичними текстами, призначеними для самостійного читання та активного обговорення студентами в аудиторії, на наукових конференціях та Inteet-форумах. Посібник підготовлено для студентів напрямів підготовки 6.040301 «Прикладна математика», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також усіх тих, хто вдосконалює навички володіння англійською мовою та поглиблює знання у сфері обчислювальної техніки та інформаційних технологій.