Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Автоматизация
Практикум
 • формат djvu
 • размер 23.77 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Єніна І.І. Проектування та програмування мікропроцесорних систем. Методичні вказівки
Проектування та програмування мікропроцесорних систем. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 6.050201 «Системна інженерія», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / І.І. Єніна, Т.Г. Руденко - Кіровоград: КНТУ, 2011.

Укладачі: Єніна І. І., кандидат технічних наук, доцент;
Руденко Т.Г., асистент.
Смотрите также

Вавилов К.В. ПЛК SIMATIC S7-200 (SIEMENS). Методика алгоритмизации и программирования задач логического управления

 • формат pdf
 • размер 793.21 КБ
 • добавлен 19 июля 2011 г.
Предлагаемая МЕТОДИКА охватывает все этапы процесса проектирования математического, информационного и программного обеспечения локальных систем управления. Она предназначена для специалистов, имеющих опыт работы с контроллерами SIMATIC S7-200, и опирается на опыт разработки систем рассматриваемого класса. В МЕТОДИКЕ в части алгоритмизации используется SWITCH-технология® Состоит из двух частей: ЧАСТЬ 1. СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО...

Ельперін І.В. Промислові контролери (укр.)

 • формат djvu
 • размер 3.92 МБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2003. - 320 с. ISBN 966-612-024-0 Описано загальні принципи побудови і програмування мікропроцесорних контролерів. Детально розглянуто функціональні можливості, технічну структуру, під'єднання і технологічні мови програмування промислових контролерів Ломіконт, Реміконт-130, TSX Modicon Nano, Micro і Premium. Навчальний посібник призначений для студентів і науково-технічних працівників, які вивчають, проектують та обслуго...

Ельперін І.В., Пупена О.М., Місюра М.Д., Швед С.М. Контролери та їх програмне забезпечення (на укр. языке)

Практикум
 • формат doc
 • размер 869 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 Автоматизоване управління технологічними процесами і Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва ден. та заоч. форм навчання /Уклад.: І. В. Ельперін, О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед - К.: НУХТ, 2008. - 36 с.

Лабораторні роботи - Промислові мережі та інтеграційні технології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 68 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем Список лабораторних робіт. Асинхронні послідовні інтерфейси. Інтерфейс RS-232С. Формування запитів MODBUS RTU. Використання шини MODBUS RTU для зв’язку SCADA програм з ПЛК. Використання шини MODBUS RTU та MODBUS TCP/IP для зв’язку між ПЛК. Перевірка розрахованого часу транз...

Лабораторная работа №1 - Апаратна частина програмованих контролерів Schneider Twido. Мова релейно-контакторних схем

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 250.04 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
НУК, Дисципліна - "Програмні засоби систем управління". Програма для лабораторної написана на мові релейних діаграм (Ladder Diagram) в Twido Suite для ПЛК Schneider Twido TWDLCAE40DRF. В архиве имеется как отчёт по лабе так и исходник. Ознайомлення з апаратною частиною та схемами підключення промислових контролерів (ПЛК); вивчення базових елементів мови релейних діаграм та мови списків інструкцій; ознайомлення з програмним пакетом для програмуван...

Михеев П.М. Основы современных систем сбора данных

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
В данном курсе обсуждаются компоненты современных компьютерных систем сбора данных и даются рекомендации по их выбору для пользователей. Содержание: -Персональный компьютер -Аппаратура сбора данных -Датчики и системы согласования сигналов -Расширения компьютерных технологий -Основы обработки цифровых сигналов -Основы систем автоматического регулирования -Основы систем с нечеткой логикой

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 1). Лекції

 • формат pdf
 • размер 869.59 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 51 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Місце та роль мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах. Властивості промислових мереж. Робочі характеристики промислових мереж. Стандартні промислові інтерфейси. Мережі MODBUS.

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 2). Лекції

 • формат pdf
 • размер 832.69 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М,34 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Технології СОМ/DCOM. Використання OLE та ActiveX. Технологія OPC. Стандартні технології доступу до баз данних.

Пупена О.М., Ельперін І.В. Лабораторні работи по контролерам. Розділ - UNITY + M340 (укр язык)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 870.1 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 27 с. Зміст. Конфігурування ПЛК М 340. Робота зі змінними I/O. Основи програмування ПЛК М 340. Основи програмування на мові FBD. Бібліотека управлі...

Реферат - Мова програмування IL@

Реферат
 • формат doc
 • размер 360.5 КБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Вступ. Команди (інструкції) мови IL. Операнди. . Модифікатори. Оператори. Оголошення функціональних блоків і блоків DFB. Використання вхідних операторів. Використання виходу функціонального блоку і блоку DFB. Звернення до функцій. Інтерактивні функції. Створення програми на мові IL. Висновок. Список використаної літератури.