• формат pdf
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Юрій Гаврилечко. Дослідження громадської думки як компонент лобістської кампанії. Навчальний посібник
– К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 84 с.
У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «До-
слідження громадської думки як компонент лобістської кам-
панії», розробленого для Школи громадського лобіювання в ме-
жах проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева
(м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано
дорадчі органи на всіх рівнях влади, що в сучасній Україні знаходяться
на стадії становлення. На прикладах показано практику успішного і до-
сить невдалого функціонування Громадських рад різних рівнів.
Для організаторів кампаній громадського лобіювання, представ-
ників НДО, лідерів громад та просто суспільно активних громадян, які
прагнуть відстоювати свої права та впливати на суспільні процеси у
власній країні.
Смотрите также

Булавка Є., Горбик Р. Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 437.88 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу „Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії, розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду „Європа ХХІ (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та практичні основи роботи з інформацією та Паблік рілейшенз для громадських організацій, механізм планування та реалізації PR-програми, налагодження ефективної співпраці НДО з громадою та засобами...

Винников О. Механізми судових оскаржень рішень державних органів

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник– К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 84 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Механізми судових оскаржень рішень державних органів», розробленого для Школи громадського лобіювання в межах проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано дорадчі органи на всіх рівнях влади, що в сучасній Україні знаходяться на стадії становлення. На прикл...

Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно- технологічним аспектам побудови інформаційної системи "Електронний уряд", наведені приклади моделей та структур її функціонування. Представлені системи електронного документообіг...

Круш П.В. Муніципальне управління

 • формат pdf
 • размер 12.81 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2006 г., 220 с. У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові і економічні аспекти створення і функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері місцевого самоврядування. Визначена сутність органів місцевого самоврядування, принципи їх формування, роботи і взаємодії з іншими суб`єктами соціальних, економічних і політичних процесів. Особливо...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат pdf
 • размер 29.15 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с. Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а тако...

Малиновський В.Я. Державне управління

 • формат doc
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також...

Мотренко Т.В. План дій для нового Міністра

 • формат pdf
 • размер 3.7 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Практ. посібник // Т. Мотренко, А. Вишневський, В. Баєв, А. Бондаренко; За заг. редакцією Т. Мотренка. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 352 с Практичний посібник дозволяє новопризначеним міністрам та їх заступникам звернути увагу на першочергові проблеми у сфері їх управління та пропонує набір інструментів для їх вирішення. Видання також буде цікавим для державних службовців та експертів, що працюють у сфері...

Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування. Економічна сутність інвестування муніципального розвитку. Сутність та ета...

Процак О. Участь громадськості у процесі ухвалення рішень

 • формат pdf
 • размер 4.22 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Навчальний посібник – К.: Фонд Європа ХХІ, 2007. – 107 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Участь громадськості», розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду «Європа ХХІ» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та правові засади громадської участі, механізми та форми участі громадян, окреслені українським законодавством, та інші можливі інтрументи впливу громадськості на діяльніс...

Українські метаморфози Політика. Економіка. Суспільство. /

 • формат pdf
 • размер 11.25 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Переклад Андрій Баканов, Юрій Дуркот, Віталій Климченко, Володимир Швед. - К.: Видавництво К.І.С., 2010, 240 с. Ця книжка — вибірка статей, які публікувалися в часописі Osteuropa № 2–4/2010 (Manfred Sapper, Volker Weichsel (Hg.). Schichtwechsel. Politische Metamorphosen in der Ukraine. Berlin, 2010). У відібраних для публікації матеріалах міститься аналіз різних галузей — політики, економіки, міжнародних відносин, суспільства. Усі статті (як укр...