Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 4,00 МБ
  • добавлен 02 января 2011 г.
Захарчук Н.В., Іщенко Л.Й., Глушаниця Н.В. Modern Ecological Issues
Збірка матеріалів К: НАУ, 2010. 149 с
The study guide contains texts on "Ecology and Ecosystem. The Earth's Population", "Geoecology. General Problems of Pollution. Tcchnoecology", "Ukraine: Ecological Problems. Ecological Catastrophes", "Tcchnogenic Catastrophes. Choobyl. Controlling Pollution" and corresponding exercises, texts for reading according to the curriculum and the list of terms.
The book is meant for the 1st year students of the National Aviation University, the Institute of Ecological Safety and other interested persons.
Збірка матеріалів містить текстові матеріали з тем "Екологія та екосистеми. Проблеми населення Землі", "Геоекологія. Загальні проблеми забруднення. Техноекологія", "Україна: екологічні проблеми. Екологічні катастрофи", "Техногенні катастрофи. Чорнобиль. Методи контролю за забрудненням", відповідні лексичні га граматичні вправи, тексти для аудиторного читання згідно з навчальною програмою, а також список термінів.
Для студентів першого курсу Національного авіаційного університету, Інституту екологічної безпеки.
Похожие разделы