Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 422,60 КБ
  • добавлен 21 ноября 2011 г.
Зубенко С.О. Збірник текстів і завдань з дисципліни Іноземна мова (англійська мова) для практичної роботи студентів
Х.: ХНАМГ, 2009. - 48 с. Для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».
Збірник текстів і завдань призначений для проведення практичних занять студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.060102 «Архітектура». Головною метою збірника є формування навичок читання і розуміння інформації з автентичних англомовних джерел, та засвоєння необхідного обсягу граматичного та лексичного матеріалу, що відповідає
вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам навчальних програм, а тематика текстів сприяє розширенню обсягу сучасної англійської науково-технічної лексики.
Похожие разделы