Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,54 МБ
  • добавлен 17 ноября 2011 г.
Зубенко С.О. Збірник текстів і завдань з дисципліни Іноземна мова (англійська мова) для самостійної роботи студентів
Х.: ХНАМГ, 2010. – 50 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».
Збірник текстів і завдань рекомендується для проведення самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». Головною метою збірника є формування навичок читання і розуміння інформації з автентичних англомовних джерел, та засвоєння необхідного обсягу лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам
учбових програм, а тематика текстів сприяє розширенню обсягу сучасної англійської науково-технічної лексики.
Похожие разделы