Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат doc
  • размер 338,19 КБ
  • добавлен 30 июня 2013 г.
Зыгмантовіч С.В. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай дзейнасці
Вучэб. дапам. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2006. – 325 с.
Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці «бібліятэказнаўства і бібліяграфія» ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі.
Вучэбны дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з ад-найменнай тыпавой праграмай курса. У ім раскрываюцца пытанні арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у розных тыпах бібліятэк, а таксама тэхналагічныя і метадычныя асаблівасці асноўных кірункаў бібліяграфічнай практычнай дзейнасці.
Прызначаны студэнтам факультэтаў інфармацыйна-дакументных камунікацый ВНУ. Можа быць карысным для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, супрацоўнікаў, якія выконваюць бібліяграфічныя функцыі ў сістэме інфармацыйна-дакументных камунікацый.
Змест:
Арганізацыйныя пытанні бібліяграфічнай дзейнасці
Арганізацыя бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь
Бібліяграфічная дзейнасць: азначэнне і асноўныя напрамкі
Бібліяграфічная дзейнасць: арганізацыя, методыка і тэхналогія
Агульныя пытанні арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці
Цэнтры бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь
Узаемадзеянне цэнтраў бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь
Узаемадзеянне цэнтраў бібліяграфічнай дзейнасці Беларусі з замежнымі ўстановамі і арганізацыямі
Арганізацыя бібліяграфічнай дзейнасці ў бібліятэцы
Агульныя пытанні арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў бібліятэцы
Асаблівасці арганізацыйна-функцыянальнай структуры бібліяграфічнай службы бібліятэк розных тыпаў
Бібліяграфічнае падраздзяленне бібліятэкі і яго асноўныя функцыі
Бібліяграфічныя працэсы ў небібліяграфічных падраздзяленнях бібліятэкі
Даведачна-бібліяграфічны апарат бібліятэкі
Агульныя пытанні арганізацыі ДБА бібліятэкі
Азначэнне, функцыі, уласцівасці, прынцыпы і метадычныя патрабаванні да арганізацыі ДБА
Структура ДБА і задачы бібліятэк па яго развіцці
Сістэма каталогаў і картатэк бібліятэкі
Каталогі бібліятэкі
Картатэкі і базы даных бібліятэкі
Пошукавыя сістэмы ў інтэрнеце
Даведачна-бібліяграфічны фонд (ДБФ) бібліятэкі
Азначэнне, структура, камплектаванне і арганізацыя ДБФ у бібліятэках
Афіцыйныя дакументы і БД прававой інфармацыі ў ДБФ бібліятэкі
Даведачныя выданні і фактаграфічныя БД у ДБФ бібліятэкі
Даведачныя рэсурсы ў інтэрнеце
Бібліяграфічныя крыніцы ў ДБФ бібліятэкі
Крыніцы бягучай дзяржаўнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі
Крыніцы агульнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі
Крыніцы масавай бібліяграфічнай інфармацыі ў ДБФ бібліятэкі
Крыніцы навукова-дапаможнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі
Бібліяграфічныя базы даных у ДБФ бібліятэкі
Крыніцы папулярнай бібліяграфіі ў ДБФ бібліятэкі
Бібліяграфічныя рэсурсы ў інтэрнеце
Паказальнікі бібліяграфічных дапаможнікаў у ДБФ бібліятэкі
Фонд неапублікаваных бібліяграфічных дапаможнікаў
Арганізацыя, техелогія і методыка падрыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў
Тэхналогія і методыка падрыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў: агульныя пытанні
Тэхналагічная характарыстыка падрыхтоўчага этапу складання бібліяграфічных дапаможнікаў
Тэхналагічная характарыстыка аналітычнага этапу складання бібліяграфічных дапаможнікаў
Тэхналагічная характарыстыка сінтэтычнага этапу складання бібліяграфічных дапаможнікаў
Тэхналагічная характарыстыка заключнага этапу складання бібліяграфічных дапаможнікаў
Тэхналогія падрыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі
Арганізацыя, тэхналогія і методыка бібліяграфічнага абслугоўвання
Спажыўцы бібліяграфічнай інфармацыі і асноўныя метады вывучэння іх інфармацыйных патрэбнасцей
Паняцце і сутнасць інфармацыйных патрэбнасцей
Метады вывучэння інфармацыйных патрэбнасцей
Асноўныя групы спажыўцоў бібліяграфічнай інфармацыі ў бібліятэках розных тыпаў і асаблівасці іх інфармацыйных патрэбнасцей
Бібліяграфічнае абслугоўванне: агульныя пытанні
Масавыя формы бібліяграфічнага інфармавання
Дыферэнцыраванае бібліяграфічнае інфармаванне
Дыферэнцыраванае бібліяграфічнае інфармаванне з выкарыстаннем аўтаматызаваных тэхналогій
Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне: агульныя пытанні
Тэхналогія даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання
Асаблівасці выканання розных тыпаў даведак
Аўтаматызаваная тэхналогія даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання
Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне з выкарыстаннем сродкаў інтэрнета
Фарміраванне бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі
Агульныя пытанні фарміравання бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі
Формы фарміравання бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі
Асаблівасці фарміравання бібліяграфічнай культуры асобных груп спажыўцоў інфармацыі
Літаратура
Похожие разделы