Украинский языкЧак Є. Таємниці слова

Чак Є. Таємниці слова

разное
К.: Веселка, 1991. 226 с.
Науково-популярна книжка, в якій читач знайде пояснення різноманітних явищ і фактів, пов'язаних із розвитком української мови. Автор цікаво розповідає про походження, історію та значення ряду іншомовних слів і термінів, а також надає практичня поради щодо оволодіння культурою мови. В ній немає прави...
07.02.2012 в 14:49 18.5 МБ djvu 61 раз


Ющук Іван. Троє на Місяці

Ющук Іван. Троє на Місяці

разное
К.: Веселка, 1989. - 73 с.
Граматико-фантастична повість про захоплюючі пригоди школярів на Місяці, які, опановуючи ази космонавтики, підвищують рівень культури мови.
07.02.2012 в 14:49 4.29 МБ djvu 12 раз
Курсова робота - Іншомовні слова в сучасній періодиці

Курсова робота - Іншомовні слова в сучасній періодиці

курсовые
БДПУ, Україна, 2012, 33 стр.

У роботі виствітлено функціонування іншомовних слів у сучасній українській мові, зокрема періодиці.

Зміст
Вступ
Розділ
Теоретичні засади дослідження іншомовних запозичень
Причини і шляхи проникнення іншомовних слів в українську мову
Асиміляція запозичень у складі...
30.01.2012 в 14:35 185 КБ doc 84 раза
Атлас української мови. В трьох томах. Том 3

Атлас української мови. В трьох томах. Том 3

разное
Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі.
Комплексні карти. Некартографовані матеріали.
К.: Наукова думка, 2001.

"Атлас української мови", т.III завершує видання першої в історії українського мовознавства праці, в якій на лінгвістичних картах відтворено важливі протиставлення ...
28.01.2012 в 02:11 85.52 МБ djvu 117 раз
Кадочнікова О.П. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями

Кадочнікова О.П. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями

разное
Автореферат дисертації, присвяченої з’ясуванню причин виникнення поліпредикативних сполучникових пояснювальних одиниць, умов їхнього функціонування, описові наявних семантичних відтінків пояснювального значення, яке реалізується на рівні складного речення, та дослідженню засобів його формування. З урахуванням особливостей семант...
28.01.2012 в 01:28 166.5 КБ doc 5 раз
Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

разное
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У книжці можна також знайти відповіді на щоденн...
24.01.2012 в 16:35 30.83 МБ pdf 80 раз
Дипломна робота - Неологізми в мові українських засобів масової інформації на початку XXI століття

Дипломна робота - Неологізми в мові українських засобів масової інформації на початку XXI століття

дипломы
Бакалаврська робота. Відкритий міжнар. ун-т. розв. людини «Україна». Ф-т. філол. та мас. комунікацій – К., 2006. – 53 с.

Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мас-медіа. Нова економічна лексика. Конфесійна лексика і термінологія науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія. Ін...
17.01.2012 в 16:23 116.08 КБ docx 98 раз
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

разное
Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів філологічних факультетів університетів. м.Київ.Головне видавництво видавничого об'єднання "Вища школа", 1981 рік.
183 стр.
Редакція літератури...
14.01.2012 в 23:21 22.16 МБ pdf 378 раз
Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

разное
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с
Мова і мовлення в житті людини
Мова. Функції мови
Українська мова – національна мова українського народу,
її місце серед мов світу
Особливості розвитку української мови у різні періоди
Поняття про мову та мовлення. Літературна мова
Український правопис. Принципи украї...
09.01.2012 в 04:30 691 КБ doc 101 раз
Нет изображения

Программа - ProLing Office Standart SP2 6.0.40

программы
Пролинг ОФИС - это простой способ улучшить качество подготовки документов в организациях, документооборот которых осуществляется на русском и украинском языках. Построенный на основе уже знакомых многим пользователям приложениях, Пролинг ОФИС включает в себя средства проверки правописания (РУТА), электронные словари (УЛИС), пере...
09.01.2012 в 03:48 12.29 МБ txt,exe 243 раза
Копитіна І.В. Українська мова 5-11

Копитіна І.В. Українська мова 5-11

разное
Українська мова 5-11 Фонетика. Графіка. Словотвір. Морфологія. Синтаксис.Лексика і фразеологія
видавництво Ранок 2005. - 64 с.
Зміст
Фонетика
Склад
Графіка
Будова слова і словотвір
Морфологія
Частини мови
Синтаксис і пунктуація
Лексика і фразеологія
Схеми мовних розборів
04.01.2012 в 23:50 7.61 МБ pdf 48 раз
Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

рефераты
Гдпіія, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с.

Топоніміка як сладова частина ономастики
основні поняття
Різновиди топонімів
Зв’язок топоніміки з іншими науками
Іс...
04.01.2012 в 00:51 178.5 КБ doc 18 раз
Копитіна І.В. Український правопис 5-11

Копитіна І.В. Український правопис 5-11

разное
Український правопис Орфографія. Пунктуація
видавництво Ранок 2005. - 48 с.
зміст
правила переносу частин слів
передача іншомовних власних назв українською мовою
вживання великих літер
вживання апострофа перед я ю є ї
сполучення йо, ьо
вживання мякого знака
ненаголошені голосні
правопис о ...
03.01.2012 в 02:37 6.12 МБ pdf 71 раз
Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

разное
Університет імені Тасара Шевченка, Інститут Філології, кафедра історії мови та стилістики.
Модульна робота.
з курсу «Особливості ідіостилістичного аналізу».
Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича.
01.01.2012 в 14:49 108.5 КБ doc 11 раз
Звіт з навчальної джерелознавчої практики

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

разное
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури.
Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс.
Місце проходження практики:
Наукова бібліотека імені М. Максимовича;

Досліджувана тема: Визначення віднесеності села Крилівка до певної діалектної зони на ос...
01.01.2012 в 14:48 87.61 КБ docx 57 раз
Шпора - Схема аналізу частин мови

Шпора - Схема аналізу частин мови

шпаргалки
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, викладач: Ващук Г.О., 4 сторінки

Схема аналізу:
- іменник
- прикметник
- займенник
- числівник
- дієслово
- прислівник
- дієслова на но-то
- дієприкметник
- дієприслівник
- прийменник
- сполучник
- частка
- вигук
01.01.2012 в 14:45 54 КБ doc 44 раза
Правила української орфоепії

Правила української орфоепії

руководства
Слово "орфоепія" запозичене з грецької мови і означає правильну вимову.
Українська і російська мови мають різні правила орфоепії. Російською мовою можна недомовляти закінчення слів, пропускати склади, ненаголошені О вимовляти як А, і це не буде вважатись неграмотною орфоепією.
01.01.2012 в 14:35 37.5 КБ doc 26 раз
Ткаченко О.Г. Українська мова

Ткаченко О.Г. Українська мова

разное
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.
27.12.2011 в 12:57 2.28 МБ pdf 117 раз
Звіт з навчальної джерелознавчої практики

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

разное
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури.
Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс.
Місце проходження практики:
Наукова бібліотека імені М. Максимовича;
Славутицький бібліотечно-інформаційний центр

Досліджувана тема: Порівняльний аналіз ...
26.12.2011 в 20:14 255.5 КБ doc 126 раз
Реферат - Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) як семантико-синтаксична одиниця

Реферат - Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) як семантико-синтаксична одиниця

рефераты
Донецький національний університет, 2011 р., 15 стор.
План
Поняття про надфразну єдність (складне синтаксичне ціле).
Компоненти і засоби зв’язку компонентів надфразної єдності (складного синтаксичного цілого).
Структурні типи надфразних єдностей (складних синтаксичних цілих).
Надфразна єдність (склад...
21.12.2011 в 02:18 90.5 КБ doc 70 раз
Нет изображения

Лекція - Проблеми семантичного синтаксису

лекции
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
30 с. Українська мова. Синтаксис.
Розглядається основні питання:
Принципи семантичних досліджень. Логіко-граматичний (логіко-семантичний) напрям.
Основні напрями у вивченні семантичного синтаксису. Номінативний аспект синтаксису. Лінгвістичний аспект ...
21.12.2010 в 14:29 269.5 КБ doc 57 раз
Правила української орфоепії

Правила української орфоепії

руководства
Слово "орфоепія" запозичене з грецької мови і означає правильну вимову.
Українська і російська мови мають різні правила орфоепії. Російською мовою можна недомовляти закінчення слів, пропускати склади, ненаголошені О вимовляти як А, і це не буде вважатись неграмотною орфоепією.
01.01.2012 в 14:35 37.5 КБ doc 26 раз
Доклад/доповідь - Етногенезіс та етнічна історія народу, що є творцем і носієм мови. Історія мовного розвитку і його зв'язок з етапами розвитку народу-носія (мова родова, мова племінна, мова народності, мова нації)

Доклад/доповідь - Етногенезіс та етнічна історія народу, що є творцем і носієм мови. Історія мовного розвитку і його зв'язок з етапами розвитку народу-носія (мова родова, мова племінна, мова народності, мова нації)

рефераты
Походження і розвиток мови.
Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація.
Сутність розвитку мови.
Національна мова та ідіолект.
Література - 10 од.
11.04.2011 в 19:24 130 КБ doc 8 раз
Доповідь - Особливості ввічливої поведінки в Україні та в іноземних державах

Доповідь - Особливості ввічливої поведінки в Україні та в іноземних державах

рефераты
Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам’ятати про те, що ви самі жадаєте знати як і в якому оточенні існувати, який імідж сформувати
Сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного між особового спілкування зростає, як би скептично на цей тези...
03.11.2011 в 04:03 156 КБ doc 16 раз
Контрольна робота - Діловодство

Контрольна робота - Діловодство

лабараторные
Київський національний університет технологій та дизайну,2010,13 сторінок.
Загальний огляд писемного ділового мовлення .Поняття документа, вимоги до документів.Вимоги до документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації.Вид (різновид) документа.Мова ділових документів.Діловодство.Призначення і оформлення акта .Перекл...
16.12.2011 в 04:02 79.5 КБ doc 16 раз
Контрольна робота - Історія заселення та походження назв нашого краю

Контрольна робота - Історія заселення та походження назв нашого краю

лабараторные
Походження назви свого рідного міста чи селища (Донецька).
Давня звичаєвість та обрядовість Донеччини.
Письмова характеристика понять:
"господарські будівлі двору", "господарські споруди села", "прізвище", "заповідник", "музей", "театр", " лавра".
Давня матеріальна культура нашого краю.
12.09.2011 в 20:35 108 КБ doc 20 раз
Контрольна робота - Поняття фразеологізм, фразеологія

Контрольна робота - Поняття фразеологізм, фразеологія

лабараторные
КНЕУ ім. В. Гетьмана,6402,1курс заочна форма,91 стор. Повна характеристика фразеології, фразеологізмів з прикладами. (підійде і як курсова)
22.03.2011 в 01:30 724 КБ doc 65 раз
Контрольна робота - Прикладне письменство Київської Русі

Контрольна робота - Прикладне письменство Київської Русі

лабараторные
Дисципліна - Історія української літератури

Прикладне письменство Київської Русі. Загальна характеристика, походження, жанри, найвидатніші твори. Детальніше розкрито зміст та ідейна спрямованість, композиційно-жанрові особливості «Повчання Володимира Мономаха»
02.02.2010 в 20:12 92.5 КБ doc 24 раза
Контрольна робота - Синхронізація явищ синонімії та антонімії в українській мові

Контрольна робота - Синхронізація явищ синонімії та антонімії в українській мові

лабараторные
Обсяг: 21 с. Робота розкриває такі поняття, як синонімія та антонімія, значення цих явищ при словотворенні, пряме та переносне значення слів. Теорія яскраво проілюстрована прикладами з багатьох мов, а також цитатами з творів видатних українських письменників. Зміст роботи: план, вступ, основна частина, список використаної літера...
14.12.2009 в 20:36 158.5 КБ doc 30 раз
Контрольна робота - Українська граматика

Контрольна робота - Українська граматика

лабараторные
Зміст.
Вступна частина.
Розпорядчі документи.
Односкладні речення та їх види.
Функціонально – стилістичний підхід до.
вивчення морфології.
Короткий тлумачний словник професійних термінів(компьютерні терміни).
Висновки.
Список використаних джерел.
27.03.2010 в 14:25 37.84 КБ doc 66 раз
Контрольная работа по Украинскому языку

Контрольная работа по Украинскому языку

лабараторные
Довідково інформаційні документи (анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес-реліз).
Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
Системно описовий підхід до вивчення мовних одиниць.
Короткій тлумачний словник (100-120) слів профісійних термінів.
04.02.2011 в 21:03 170.5 КБ doc 41 раз
Контрольно робота Зі вступу до мовознавства

Контрольно робота Зі вступу до мовознавства

лабараторные
Завдання.
Розкрийте причини мовного розвитку.
Дайте загальну характеристику мовленнєвого апарата, розкрийте функціональне призначення кожного органа, що бере участь у творенні звуків.
Завдання 3 Визначте причини історичних змін словникового складу мови.
Охарактеризуйте поняття граматичної категорії. З’ясуйте, на ...
04.12.2010 в 16:45 79.63 КБ docx 38 раз
Презентація - Класифікації фразеологізмів

Презентація - Класифікації фразеологізмів

рефераты
Класифікації фразеологізмів. Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення. Іменникові, прикметникові, прислівникові, вигукові фразеологізми. Фразеологізми, що належать до розмовного стилю, книжних стилів, стилістично нейтральні.
Складається з 14 слайдів. Виконала студентка філологічного факультету.
25.09.2011 в 22:37 96 КБ ppt 139 раз
Презентація - Морфеміка. Словотвір. Граматика

Презентація - Морфеміка. Словотвір. Граматика

рефераты
Луганськ, СНУ ім. Даля; викладач Панкова Н.О.; Українська мова ЗМІ; 2011 рік; 13 слайдів.

Морфеміка. Поняття морфеми, морфа, аломорфа. Кореневі та афіксальні морфеми. Типи афіксальних морфем. Основа слова. Зміни в морфемній будові слова. Об'єкт і завдання словотвору. Поняття твірної основи, твірного слова. Словотвірне з...
13.12.2011 в 03:58 174 КБ ppt 173 раза
Презентація - Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушеня мовних норм у рекламі

Презентація - Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушеня мовних норм у рекламі

рефераты
Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушення мовних норм у рекламі. Складається з 18 слайдів. Містить загальну інформацію про рекламу, ілюстративний матеріал до порушення мовних норм у рекламі, інформація про роль реклами у суспільстві та її негативний вплив на спільноту. Виконала студентка філологічного факультету.
25.09.2011 в 22:25 1.28 МБ ppt 75 раз
Реферат - Діалекти української мови

Реферат - Діалекти української мови

рефераты
Вступ або Походження української мови; Діалектна мова як частина лексики; Територіальні діалектизми української мови; Діалектизми у повісті М. М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"; Висновки; Список використаної лутератури.
Реферат оцінений викладачем вищим балом. Включене самостійне дослідження. 12 сторінок.
18.05.2010 в 19:42 80.5 КБ doc 302 раза
Реферат - Історичний словотвір української мови

Реферат - Історичний словотвір української мови

рефераты
Історичний словотвір української мови досліджує численні й
різноманітні історичні зміни словотворчих одиниць слова, закономірності збереження та зміни будови, вживання і функцій словотворчих одиниць у їх історії. Так, наприклад, старослов'янські пам'ятки ще не фіксують вживання суфікса -ьц-ь для творення назв людей за місце...
12.10.2010 в 02:29 36 КБ doc 56 раз
Реферат - Комунікативні якості літературної мови

Реферат - Комунікативні якості літературної мови

рефераты
Комунікативні якості літературної мови.
Автор невідомий.
Культура мови – наука аксіологічна.
Виокремлення комунікативних якостей мови.
Характеристика комунікативних якостей літературної мови.
11 сторінок.
10.09.2010 в 19:15 59.5 КБ doc 30 раз
Реферат - Методика проведення занять із курсу Вступ до мовознавства

Реферат - Методика проведення занять із курсу Вступ до мовознавства

рефераты
Реферат на тему: "Методика проведення занять із курсу "Вступ до мовознавства"", загальний обсяг - 14ст.
Структура:
Структура курсу «Вступ до мовознавства»
Писемність як особлива знакова система. Основні історичні типи письма.
Вивчення теми на лекції: методи, форми, засоби.
Методика проведення семінарського...
17.12.2011 в 01:52 85 КБ doc 11 раз
Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

рефераты
Гдпіія, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с.

Топоніміка як сладова частина ономастики
основні поняття
Різновиди топонімів
Зв’язок топоніміки з іншими науками
Іс...
04.01.2012 в 00:51 178.5 КБ doc 18 раз
Ющук І. П. Практикум з правопису української мови

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови

разное
К.: Освіта, 2000. — 254 с.
Посібник оптимально поєднує теоретичні положения й практичні завдания, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною и естетичною функціями слова.
Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальн...
17.02.2010 в 18:18 5.89 МБ djvu 1665 раз
Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення

Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення

разное
У посібнику подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти. Класифікація документів, пр...
29.11.2009 в 19:55 28.34 МБ djvu 1321 раз
Пономарів О.Д. (ред.). Сучасна українська мова

Пономарів О.Д. (ред.). Сучасна українська мова

разное
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с.
У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомос...
22.02.2010 в 12:07 9.02 МБ djvu 982 раза
Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка,орфографія

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка,орфографія

разное
– Київ: Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа» 1981.
(RU) В пособии освещаются все программные вопросы курсов фонетики, орфоэпии, графики и орфографии для украинских отделов филологических факультетов университетов. При написании книги автор опирался на предыдущие традиции, на собственный многолетний опыт пр...
07.04.2010 в 15:47 52.61 МБ pdf 2016 раз
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфолоногія

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфолоногія

разное
У посібнику відповідно до програми розглядаються морфемні, морфологічні явища і словотвірні процеси української мови. Для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ.
24.08.2010 в 00:53 3.02 МБ djvu 1168 раз
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис

разное
Підручник. — К., Либідь, 1993. — 368 с.
У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв'язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії.
Системно викладено аспек...
22.02.2010 в 11:54 11.36 МБ djvu 963 раза
Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Часть 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Часть 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

разное
Підручник. — К.: Вища шк. , 2005. — 286 с. ISBN 966-642-263-8(ч.1) ISBN 966-642-264-6
Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний — «від значення до форми». Для студентів філол...
13.08.2010 в 22:49 3.44 МБ pdf 752 раза
Шпоры - Сучасна українська мова

Шпоры - Сучасна українська мова

шпаргалки
Словникові видання з української мови та спеціальні юридичні словники та словникові видання
Мовні норми сучасної української літературної мови
Стилі сучасної української літературної мови
Риси офіційно-ділового стилю
Класифікація документів
Вимоги до складання та оформлення ділових документів
Вимоги до те...
29.08.2009 в 00:53 235.67 КБ pdf 609 раз
Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

разное
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с.
У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомос...
25.09.2010 в 02:17 2.69 МБ pdf 2194 раза
Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

разное
ISBN 966-7671-60-7
ББК 81.2УКР-2
В54

У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позицій функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології; морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; взаємозв'язки морфології, синтак...
27.10.2009 в 22:18 5.62 МБ djvu 1111 раз
Нет изображения

Программа - Ruta plaj (русско-украинский переводчик)

программы
Переводчик от Proling office. Очень полезный и удобный. Интегрируется в MS OFFICE. Проверяет орфографию, есть словарьrn
03.10.2009 в 01:03 12.87 МБ txt,html 923 раза
Українська мова: Енциклопедія

Українська мова: Енциклопедія

разное
Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп.– К.: Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.: іл.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні ...
20.12.2009 в 18:56 55.96 МБ djvu 520 раз
Ющук І.П. Українська мова

Ющук І.П. Українська мова

разное
К.: Либідь, 2004. — 640 с.

Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто и усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. М...
12.10.2010 в 02:22 4.59 МБ pdf 1054 раза
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

разное
Підручник. К.: Либідь, 1993. — 336 с
У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.
Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної української літературної мови, а також розглянуто всі основні явища і...
10.03.2010 в 23:56 10.3 МБ djvu 528 раз
Бевзенко С.П. Українська діалектологія

Бевзенко С.П. Українська діалектологія

разное
Київ: Вища школа, 1980.
Посібник складається із вступу і двох частин. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика й лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються пи...
15.03.2011 в 23:21 5.93 МБ pdf 2421 раз
Білецький A.О. Про мову і мовознавство

Білецький A.О. Про мову і мовознавство

разное
Навчальний посібник для студентів філол. спец. ВНЗ. - К.: "АртЕк", 1996. - 224 с.
У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й ...
19.02.2010 в 16:49 1.51 МБ djvu 410 раз
Ющук І.П. Довідник з української мови

Ющук І.П. Довідник з української мови

разное
Вступ.
Розділ І. Фонетика і Правопис.
Розділ ІІ. Морфологія і Правопис.
Розділ ІІ І. Синтаксис і Пунктуація.
Тестові завдання для самоперевірки.
19.09.2010 в 16:37 51.77 МБ pdf 417 раз
Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія

Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія

разное
Київ, Вища школа, 1983.
Навчальний посібник містить опис морфологічної системи сучасної української літературної мови. Дано класифікацію частин мови, характеристику граматичних категорій і форм, висвітлено словозміну й формотворення. Книжку побудовано на матеріалі усіх стилів, іноді — розмовної мови.
Розрахований на сту...
05.04.2010 в 14:19 3.57 МБ djvu 369 раз
Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови Частина І

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови Частина І

разное
Вид. третє. - Вид-во "Радянська школа". К. - 1965. - 424 с.
Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.
Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Ді...
30.01.2011 в 01:57 8.74 МБ djvu 778 раз
Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

разное
За ред. проф. А. О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с.
До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, шо припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Перед таблицями подано короткий теоретичний вступ «Основи українського пр...
24.01.2010 в 01:10 909.39 КБ djvu 413 раз