Для специалистов / English for Specific Purposes
degree
  • формат doc
  • размер 124,31 КБ
  • добавлен 24 апреля 2015 г.
Абревіатури у сучасній англійській мові та особливості їх передачі українською мовою
Абревіатури у сучасній англійській мові та особливості їх передачі українською мовою (на матеріалі британської та американської преси).
Вступ.
Основні теоретичні питання дослідження.
Явище абревіації у сучасній англійській мові.
Класифікація абревіатур у сучасній англійській мові.
Телескопні слова, як вид абрервіації.
Основні засоби передачі абревіатур при перекладі з англійської на українську мову.
Висновки до Розділу.
Стркутурно-семантична характеристика абревіатур в британських та американських періодичних виданнях.
Оновні види абревіатур у мові британських та американських періодичних виданнях.
Акроніми, як вид сучасних абревіатур.
Ініціальні абревіатури.
Графічні абревіатури.
Скорочення змішаного типу утворення.
тична класифікація абревіатур в англіській мові (на метеріалі британських та американських виданнях).
Абревіатури медичної сфери вживання.
Абревіатури спортивної сфери вживання.
Абревіатури освітноьї сфери вживання.
Похожие разделы