Фольклористика
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 4.62 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Агуф М. (ред.). Збираймо народну творчість
К.: Мистецтво, 1936, - 16 с.
Дана брошура видана редакцією журналу Український фольлор, що був створений з метою висвітлення роботи по збиранню і вивченню народної творчості, а також з метою популяризації кращих зразків народного мистецтва. Представлена ж брошура спрямована на пропагування вивчення фольклору, існування якого було значно ускладнене за часів панування капіталістичного ладу. Подається проста методика дослідження народної творчості, обґрунтовується необхідність її вивчення.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та клас...

Никончук Н.О. Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку?

Статья
 • формат pdf
 • размер 27.28 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. –Вип. 26, В 4-х томах, Т. 3. – С. 220-224. Сучасні етнотрансформаційні процеси, які відбуваються в Україні та інших державах, знову змусили науковців звернутися до етнопсихологічної проблематики. Одним із пріоритетних залишається питання формування етнічної свідомості та самосвідомості, а відповідно й питання відродження традиційної...

Скрипник Г. (ред.) Народна творчість та етнографія

 • формат pdf
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Збірник статей, No 6, 2008 (316), листопад–грудень Зміст - Римоструктурна типологія: генетичні підстави - Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення - Походження та рання етнічна історія слов’ян - Образ єврея в драматично-ігровому фольклорі українців (до проблеми етнічної ідентифікації) - Народний календар у традиційній картині світу українців - Маніфест української фольклористики - Історичний україноцентризм у тео...

Філоненко С.О. Усна народна творчість

 • формат pdf
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. У посібнику подається навчальноGметодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором. Фольклор і фольк...